Loomamassöör

Haridustase: Täiendusõpe
Valdkond: veterinaaria
Koolitus toimub Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis (Tallinn) koostöös Eesti Maaülikooliga (Tartu).
Nõuded alustamiseks: keskharidus
Kursuse algus: 21.september 2018
Õppeaeg: 12 kuud (21.september 2018 – 15.september 2019)
Õppesessioonid: 1-2 korda kuus, kl 9:00-18:00 Tallinnas või Tartus.
Õppesessioonide ajakava:

21.-23.september 2018
26.-28.oktoober 2018
16.-18.november 2018
30.november – 02.detsember 2018
14.-16.detsember 2018
11.-13.jaanuar 2019
15.-17.veebruar 2019
15.-17.märts 2019
29.-31.märts 2019
12.-14.aprill 2019
24.-26.mai 2019
14.-16.juuni 2019
12.-14.juuli 2019
16.-18.august 2019
13.-15.september 2019

Dokumentide vastuvõtt: kuni 14.september 2018
Õppelepingute sõlmimine: 21.september 2018
Lõpetamisel väljastatav dokumendid: täienduskoolituse läbimise tunnistus.
Loomamassöör töötab erapraksises või vetarsti meeskonnas, loomakliinikus, loomade füsioteraapiakeskuses, lemmikloomsalongis või teenistuskoerte keskuses. Loomamassööri ülesandeks on loomade füüsilise vormi säilitamine ja maksimaalse saavutusvõime tagamine ning ajastatud tippvormi säilitamine (koertel enne näitust, hobustel enne võistlust jne). Loomamassaaž soodustab koormusjärgseid taastumisprotsesse, ennetab üleväsimuse ja tugiliikumisaparaadi ülekoormusest tulenevate traumade tekkimist.

Loomamassööri õppekava maht  21 EKAPi (546 ak. tundi)
Õppekava teemad (ained):

I.                Karjääri planeerimine:

 1. Majandus ja ettevõtlus
 2. Töötervishoid ja tööohutus
 3. Klienditeeninduse ja suhtlemise alused, kutse-eetika
 4. Karjääri planeerimine
 5. Asjaajamine ja dokumendihaldus
 6. Zoohügieen

II.              Looma seisundi hindamine

 1. Loomade anatoomia, füsioloogia
 2. Patoloogia ja enamlevinud haigused loomadel
 3. Loomapsühholoogia
 4. Kinesioloogia ja looma seisundi hindamine sh anamnees ja lihas- ja liigestestimine
 5. Loomade liikumisravi

III.            Loomamassaaži tegemine

 1. Loomade üldmassaaž
 2. Punktmassaaž loomadele
 3. Lümfimassaaž loomadele
 4. Vistseraal- ja periostaalmassaaž loomadele
 5. Refleksoteraapia loomadele
 6. Aroomiteraapia loomadele

Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

Õppekava maksumus: 2730 eurot (tasumine maksegraafiku alusel)

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

 1. isikuttõendav dokument ja selle koopia
 2. haridust tõendavad dokumendid ja nende koopiad
 3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
 4. 2 dokumendi fotot

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 664 6190 ja/või e-maili teel: info@massaaz.ee