Massööri eriala baaskursus

Täiendusõpe/Kursus Sihtgrupid õppekeel õppeaeg, maht maksumus Avalduste vastuvõtt
Massööri eriala baaskursus eelkõige ümberõpet vajavad inimesed,  puuduliku kvalifikatsiooniga massöörid, uue ameti omandajad eesti/vene 12 kuud (1000 tundi) 2500 EUR  Kuni 08.06.2020

Kutseõppeliik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: keskharidus
Valdkond: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 12 kuud
Kursuse algus: 18. mai 2020
Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus.
Koolituse maht: 1000 t auditoorset tööd (kontakttunnid ja praktika), pluss iseseisev töö 312 tundi (kodutöö).
Koolituse maksumus: 2500 eurot
Koolituse sisu vastab Massöör, tase 5 kutsestandardi nõuetele.
Sihtgrupp: eelkõige ümberõpet vajavad inimesed, puuduliku kvalifikatsiooniga massöörid, uue ameti omandajad
Õppetöö toimub Tallinnas, Kadaka tee 4.

Õppesessioonide ajakava:

1.08.06.2020 – 12.06.2020

2. 06.07.2020 – 10.07.2020

3. 10.08.2020 – 14.08.2020

4. 07.09.2020 – 11.09.2020

5. 28.09.2020 – 02.10.2020

6. 19.10.2020 – 23.10.2020

7. 09.11.2020 – 13.11.2020

8. 30.11.2020 – 04.12.2020

9. 14.12.2020 – 18.12.2020

10. 04.01.2021 – 08.01.2021

11. 25.01.2021 – 29.01.2021

12. 15.02.2021 – 19.02.2021

13. 15.03.2021 – 19.03.2021 

14. 12.04.2021 – 16.04.2021

15. 10.05.2021 – 14.05.2021

 Koolitusele tulles esitada järgmised dokumendid:

  1. vormikohane avaldus
  2. isikuttõendav dokument ja selle koopia
  3. keskharidust tõendav dokument ja selle koopia
  4. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
  5. 2 dokumendi fotot

Koolituse tunnistus väljastatakse peale koolituse läbimist täies mahus.
Koolituse läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit.

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner

Täiendav info: 6646193 või kursused@massaaz.ee