Massööri eriala baaskursus

Täiendusõpe/Kursus Sihtgrupid õppekeel õppeaeg, maht maksumus Avalduste vastuvõtt
Massööri eriala baaskursus eelkõige ümberõpet vajavad inimesed,  puuduliku kvalifikatsiooniga massöörid, uue ameti omandajad eesti/vene 12 kuud (1000 tundi) 2960 EUR  Kuni 15.04.2018

Kutseõppeliik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: keskharidus
Valdkond: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 12 kuud
Kursuse algus: 25. aprill 2018
Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus.
Koolituse maht: 1000 t auditoorset tööd (kontakttunnid ja praktika), pluss iseseisev töö 700 tundi(kodutöö).
Koolituse maksumus: 2960 eurot
Koolituse sisu vastab Massöör, tase 5 kutsestandardi nõuetele.
Sihtgrupp: eelkõige ümberõpet vajavad inimesed, puuduliku kvalifikatsiooniga massöörid, uue ameti omandajad
Õppetöö toimub Tallinnas (Mustamäe tee 59/ Kadaka tee 4).
Õppesessioonide ajakava:

25.04.2018 – 29.04.2018

23.05.2018 – 27.05.2018

13.06.2018 – 17.06.2018

09.07.2018 – 13.07.2018

15.08.2018 – 19.08.2018

05.09.2018 – 09.09.2018

19.09.2018 – 23.09.2018

03.10.2018 – 05.10.2018

24.10.2018 – 28.10.2018

07.11.2018 – 11.11.2018

12.12.2018 – 16.12.2018

16.01.2019 – 20.01.2019

06.02.2019 – 10.02.2019

27.02.2019 – 03.03.2019

01.04.2019 – 05.04.2019

15.04.2019 – 18.04.2019

22.04.2019 – 23.04.2019

 Koolitusele tulles esitada järgmised dokumendid:

  1. vormikohane avaldus
  2. isikuttõendav dokument ja selle koopia
  3. keskharidust tõendav dokument ja selle koopia
  4. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
  5. 2 dokumendi fotot

Koolituse tunnistus väljastatakse peale koolituse läbimist täies mahus
Koolituse läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit.

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner

Täiendav info: 6646193 või kursused@massaaz.ee