Lastemassaažiterapeut

Kutseõppeliik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: vähemalt neljanda või viienda kvalifikatsioonitaseme massööri kutse või massööri kutsele vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu
Erialavaldkond: teraapia ja taastusravi
Kursuse algus: 21.aprill 2017
Õppeaeg:1 aasta ja 6 kuud (21.aprill 2017 – 9.september 2018)
Õppesessioonid: üks nädalavahetus kuus (reedest pühapäevani), kell 9:00-18:00
Dokumentide vastuvõtt: kuni 14. aprill 2017
Õppelepingute sõlmimine: 14.- 21.aprill 2017
Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus ja kutseeksami sooritamisel Lastemassaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus
Lastemassaažiterapeudi töö on igas vanuses lapsele massaaži teostamine ja lapse suunamine kehaliste harjutuste tegemisele, arvestades lapse ealist arengut ning tervislikku seisundit. Lastemassaažiterapeut töötab tavaliselt tugimeeskonna liikmena, hinnates adekvaatselt oma rolli töös lapsevanema või hooldaja, lastearsti, füsioterapeudi, logopeedi jt spetsialistidega või iseseisvalt. Ta nõustab ja juhendab last ning lapsevanemat või hooldajat, vajadusel soovitab pöörduda tervishoiutöötaja ja/või füsioterapeudi poole. Lastemassaažiterapeudi kliendiks on laps koos tema vanema ja/või hooldajaga.

Lastemassaažiterapeudi õppekava
520 tundi (20 EKAP)
Õppekava teemad (ained):

Massaažiteraapia 5 EKAP

 • Anatoomia ja füsioloogia sh erialaterminoloogia (kõrgtase)
 • Kinesioloogia (motoorika juhtimine, kõnnianalüüs) (kesktase)
 • Klassikaline massaaž (kõrgtase)

Lastemassaažiteraapia 15 EKAP

 • Laste funktsionaalne anatoomia ja füsioloogia, sh (kõrgtase)
 • Laste ealine füüsiline areng (kõrgtase)
 • Laste psühholoogia,  sh ealine psühholoogiline areng (kesktase)
 • Inimkeha ja psüühika vahelised seosed (algtase)
 • Laste sagedamini esinevad haigused (kesktase)
 • Laste ortopeedia (kesktase)
 • Neuroloogia (kesktase)
 • Laste rehabilitatsiooni iseärasused ja terapeutilised harjutused (kesktase)
 • Imiku ja laste ujutamine (algtase)
 • Beebimassaaž 1-12 elukuud (kõrgtase)
 • Laste ravimassaaž, al. 1-17 kaasa arvatud (kesktase)
 • Idamaine massaaž (kesktase)
 • Bioenergeetiline liblikmassaaž lastele
 • Laste spetsiifiline suhtlemispsühholoogia ja nõustamine (kesktase)

Alus: Massaažiterapeut, tase 6, Kutsestandard: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10499229/pdf/massaaiterapeut-tase-6.6.et.pdf

Õppekava maksumus: 3295 eurot
Eriala Kutse nimetus Õppekeel Õppeaeg, maht Maksumus Dokumentide vastuvõtt
Lastemassaažiterapeut Lastemassaažiterapeut,tase 6 eesti/vene 1,5 aastat,
520 ak.t,
tsükliõpe R-P
3295 EUR Kuni 14 aprill 2017
Õpingutega alustamine 21.aprill 2017

Täiendav info: 6646191 või info@massaaz.ee