Lastemassaažiterapeut

Kutseõppeliik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: vähemalt neljanda või viienda kvalifikatsioonitaseme massööri kutse või massööri kutsele vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu
Erialavaldkond: teraapia ja taastusravi
Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus ja kutseeksami sooritamisel Lastemassaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus
Lastemassaažiterapeudi töö on igas vanuses lapsele massaaži teostamine ja lapse suunamine kehaliste harjutuste tegemisele, arvestades lapse ealist arengut ning tervislikku seisundit. Lastemassaažiterapeut töötab tavaliselt tugimeeskonna liikmena, hinnates adekvaatselt oma rolli töös lapsevanema või hooldaja, lastearsti, füsioterapeudi, logopeedi jt spetsialistidega või iseseisvalt. Ta nõustab ja juhendab last ning lapsevanemat või hooldajat, vajadusel soovitab pöörduda tervishoiutöötaja ja/või füsioterapeudi poole. Lastemassaažiterapeudi kliendiks on laps koos tema vanema ja/või hooldajaga.

Lastemassaažiterapeudi õppekava
546 tundi (21 EKAP)
Õppekava teemad (ained):

Massaažiteraapia 6 EKAP

 • Anatoomia ja füsioloogia sh erialaterminoloogia (kõrgtase)
 • Kinesioloogia (motoorika juhtimine, kõnnianalüüs) (kesktase)
 • Klassikaline massaaž (kõrgtase)
 • Juhtumianalüüsi koostamine

Lastemassaažiteraapia 15 EKAP

 • Laste funktsionaalne anatoomia ja füsioloogia, 
 • Laste ealine füüsiline areng 
 • Laste psühholoogia,  sh ealine psühholoogiline areng 
 • Inimkeha ja psüühika vahelised seosed 
 • Laste sagedamini esinevad haigused 
 • Laste ortopeedia 
 • Neuroloogia (Alla 1-aastaste laste neuroloogilised probleemid) Kursuse toimumisaeg 06.04.2019-07.04.2019 lisainfo http://massaaz.ee/et/kursus/tule-kursusele/
 • Laste rehabilitatsiooni iseärasused ja terapeutilised harjutused  
 • Imiku ja laste ujutamine 
 • Beebimassaaž 1-12 elukuud 
 • Laste ravimassaaž, al. 1-17 kaasa arvatud 
 • Laste spetsiifiline suhtlemispsühholoogia ja nõustamine

Alus: Massaažiterapeut, tase 6, Kutsestandard

Õpe toimub kursustena (moodulipõhine)
Eriala Kutse nimetus Õppekeel Õppeaeg, maht Maksumus Dokumentide vastuvõtt
Lastemassaaži-

terapeut

Lastemassaažiterapeut, tase 6 eesti/vene 546 ak.t, Õpe toimub kursustena (moodulipõhine) Õpe toimub kursustena (moodulipõhine)

Täiendav info: 6646191 või info@massaaz.ee