Ravimassaažiterapeut

RAVIMASSAAŽITERAPEUT

Kutseõppe liik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: vähemalt neljanda või viienda kvalifikatsiooni taseme massööri kutse või massööri kutsele vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu

Erialavaldkond: teraapia ja taastusravi

Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus ja kutseeksami sooritamisel Ravimassaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus

Ravimassaažiterapeut töötab iseseisvalt või meeskonnas kas haiglas või taastusravikeskuses arsti saatekirja või füsioterapeudi ettekirjutuse alusel. Ravimassaažiterapeudi töö on kliendi/patsiendi organismi häirunud funktsioonide taastamine, tervisehäirete ennetamine ja leevendamine parimal võimalikul viisil, toetades kliendi/patsiendi igapäevast elukvaliteeti. Ravimassaažiterapeut valmistab ette töökoha, loob kontakti masseeritavaga, kogub anamneesi ja masseerib, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid ning järgib kutse-eetikat. Ta nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole.

Ravimassaažiterapeudi õppekava
23 EKAP (598 tundi)
 Õppekava teemad (ained):

 Massaažiteraapia 6 EKAP

 • Anatoomia ja füsioloogia sh erialaterminoloogia 
 • Kinesioloogia (motoorika juhtimine, kõnnianalüüs), 
 • Klassikaline massaaž 
 • Juhtumianalüüsi koostamine

Ravimassaažiteraapia 17 EKAP

 • Neuroloogilised haigused ja massaaž nende puhul 
 • Tugiliikumisaparaadi haigused ja massaaž nende puhul 
 • PIR tehnikad
 • Müofastsiaalsed tehnikad 
 • Segmentmassaaž erinevate haiguste puhul 
 • Lümfimassaaž 
 • Süva- ja Sidekoe massaaž 
 • Tai ortopeediline massaaž
 • Rasedate massaaž
 • Pehmete kudede manuaalteraapia (STR tehnikad) Kursuse toimumisaeg: 24.11.2018; lisainfo http://massaaz.ee/et/kursus/tule-kursusele/
 • Vanurite massaaž 

Alus: Massaažiterapeut, tase 6, Kutsestandard

Õpe toimub kursustena (moodulipõhine)
Eriala Kutse nimetus Õppekeel Õppeaeg, maht Maksumus Dokumentide vastuvõtt
Ravimassaaži teraapia Ravimassaažiterapeut, tase 6 eesti/vene  

598t

Õpe toimub kursustena (moodulipõhine) Õpe toimub kursustena (moodulipõhine)