Ravimassaažiterapeut

RAVIMASSAAŽITERAPEUT

Kutseõppe liik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: vähemalt neljanda või viienda kvalifikatsiooni taseme massööri kutse või massööri kutsele vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu

Erialavaldkond: teraapia ja taastusravi

Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus ja kutseeksami sooritamisel Ravimassaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus

Ravimassaažiterapeut töötab iseseisvalt või meeskonnas kas haiglas või taastusravikeskuses arsti saatekirja või füsioterapeudi ettekirjutuse alusel. Ravimassaažiterapeudi töö on kliendi/patsiendi organismi häirunud funktsioonide taastamine, tervisehäirete ennetamine ja leevendamine parimal võimalikul viisil, toetades kliendi/patsiendi igapäevast elukvaliteeti. Ravimassaažiterapeut valmistab ette töökoha, loob kontakti masseeritavaga, kogub anamneesi ja masseerib, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid ning järgib kutse-eetikat. Ta nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole.

Ravimassaažiterapeudi õppekava
23 EKAP (598 tundi)
 Õppekava teemad (ained):

 Massaažiteraapia 6 EKAP

 • Anatoomia ja füsioloogia sh erialaterminoloogia (kõrgtase)
 • Kinesioloogia (motoorika juhtimine, kõnnianalüüs), (kesktase)
 • Klassikaline massaaž (kõrgtase)
 • Juhtumianalüüsi koostamine

Ravimassaažiteraapia 17 EKAP

 • Neuroloogilised haigused ja massaaž nende puhul (kesktase)
 • Tugiliikumisaparaadi haigused ja massaaž nende puhul (kesktase)
 • PIR tehnikad
 • Müofastsiaalsed tehnikad (kesktase)
 • Segmentmassaaž erinevate haiguste puhul (kesktase)
 • Lümfimassaaž (kesktase)
 • Süva- ja Sidekoe massaaž (algtase)
 • Tai ortopeediline massaaž (kesktase)
 • Rasedate massaaž (algtase)
 • Pehmete kudede manuaalteraapia (algtase)
 • Vanurite massaaž (algtase)

Alus: Massaažiterapeut, tase 6, Kutsestandard

Õpe toimub kursustena (moodulipõhine)
Eriala Kutse nimetus Õppekeel Õppeaeg, maht Maksumus Dokumentide vastuvõtt
Ravimassaaži teraapia Ravimassaažiterapeut, tase 6 eesti/vene  

598t

Õpe toimub kursustena (moodulipõhine) Õpe toimub kursustena (moodulipõhine)