Ravimassaažiterapeut

RAVIMASSAAŽITERAPEUT

Kutseõppe liik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: vähemalt neljanda või viienda kvalifikatsiooni taseme massööri kutse või massööri kutsele vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu

Erialavaldkond: teraapia ja taastusravi

Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus ja kutseeksami sooritamisel Ravimassaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus

Ravimassaažiterapeut töötab iseseisvalt või meeskonnas kas haiglas või taastusravikeskuses arsti saatekirja või füsioterapeudi ettekirjutuse alusel. Ravimassaažiterapeudi töö on kliendi/patsiendi organismi häirunud funktsioonide taastamine, tervisehäirete ennetamine ja leevendamine parimal võimalikul viisil, toetades kliendi/patsiendi igapäevast elukvaliteeti. Ravimassaažiterapeut valmistab ette töökoha, loob kontakti masseeritavaga, kogub anamneesi ja masseerib, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid ning järgib kutse-eetikat. Ta nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole.

Ravimassaažiterapeudi õppekava
22 EKAP (572 tundi)
 Õppekava teemad (ained):

 Massaažiteraapia 5 EKAP

1.       Anatoomia ja füsioloogia sh erialaterminoloogia (kõrgtase)
2.       Kinesioloogia (motoorika juhtimine, kõnnianalüüs), (kesktase)
3.       Klassikaline massaaž (kõrgtase)

Ravimassaažiteraapia 17 EKAP

1.       Neuroloogilised haigused ja massaaž nende puhul (kesktase)
2.      Tugiliikumisaparaadi haigused ja massaaž nende puhul (kesktase)
3.      PIR tehnikad
4.      Müofastsiaalsed tehnikad (kesktase)
5.      Segmentmassaaž erinevate haiguste puhul (kesktase)
6.      Lümfimassaaž (kesktase)
7.      Süva- ja Sidekoe massaaž (algtase)
8.     Tai ortopeediline massaaž (kesktase)
9.     Rasedate massaaž (algtase)
10.   Pehmete kudede manuaalteraapia (algtase)
11.   Vanurite massaaž (algtase)

Alus: Massaažiterapeut, tase 6, Kutsestandard: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10499229/pdf/massaaiterapeut-tase-6.6.et.pdf

Õpe toimub kursustena (moodulipõhine)
Eriala Kutse nimetus Õppekeel Õppeaeg, maht Maksumus Dokumentide vastuvõtt
Ravimassaaži teraapia Ravimassaažiterapeut, tase 6 eesti/vene  

572t

Õpe toimub kursustena (moodulipõhine) Õpe toimub kursustena (moodulipõhine)