Spa teraapia

Kutseõppeliik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: puuduvad
Eriala valdkond: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 
Maksumus:
Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus.

Täienduskoolituse läbinu teab spaa filosoofilisi aluseid, ajalugu, spaade struktureerimise põhimõtteid, spaaga seonduvaid mõisteid ja terminoloogiat, mõistab protseduuride olemust, sisu, vajalikkust ning mõju inimorganismile. Õppija omandab vajalikud teadmised ja oskused spaa teenuste peamistest ilu-, tervise- ja raviprotseduuridest.

Täiendav info: 6646190 või info@massaaz.ee