Spa teraapia

Kutseõppeliik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: puuduvad
Eriala valdkond: tervishoid
Õppeaeg: 13.01-04.06.2017;  6 õppesessiooni (R-P)
Maksumus: 950 EUR
Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus.

Täienduskoolituse läbinu teab spaa filosoofilisi aluseid, ajalugu, spaade struktureerimise põhimõtteid, spaaga seonduvaid mõisteid ja terminoloogiat, mõistab protseduuride olemust, sisu, vajalikkust ning mõju inimorganismile. Õppija omandab vajalikud teadmised ja oskused spaa teenuste peamistest ilu-, tervise- ja raviprotseduuridest.

Täiendav info: 6646191 või kursused@massaaz.ee