Spordimassaažiterapeut

Kutseõppeliik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: vähemalt neljanda või viienda kvalifikatsioonitaseme massööri kutse või massööri kutsele vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu

Erialavaldkond: teraapia ja taastusravi
Kursuse algus: 21.aprill 2017
Õppeaeg: 1 aasta ja 6 kuud (21.aprill 2017 – 9.september 2018)
Õppesessioonid: üks nädalavahetus kuus (reedest pühapäevani), kell 9:00-18:00
Dokumentide vastuvõtt: kuni 14. aprill 2017
Õppelepingute sõlmimine: 14.- 21.aprill 2017

Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus ja kutseeksami sooritamisel Spordimassaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus
Spordimassaažiterapeut töötab tavalisel iseseisvalt või meeskonna liikmena, kuhu kuuluvad üksiksportlane ja/või võistkond, treener, spordiarst, füsioterapeut, psühholoog jt spetsialistid. Spordimassaažiterapeudi ülesandeks on sportlaste treenituse taseme ja maksimaalse saavutusvõime tagamine ning ajastatud tippvormi säilitamine. Spordimassaaž soodustab koormusjärgseid taastumisprotsesse, ennetab üleväsimuse ja tugiliikumis aparaadi ülekoormusest tulenevate traumade tekkimist.

Spordimassaažiterapeudi õppekava
19 EKAP (494 tundi)
Õppekava teemad (ained):

Massaažiteraapia 5 EKAP

 • Anatoomia ja füsioloogia sh erialaterminoloogia (kõrgtase)
 • Kinesioloogia (motoorika juhtimine, kõnnianalüüs) (kesktase)
 • Klassikaline massaaž (kõrgtase)

Spordimassaaziteraapia 14 EKAP

 • Spordimassööri töö ja roll treeningprotsessis (kõrgtase)
 • Sportliku treeningu alused (algtase)
 • PIR tehnikad
 • Müofastsiaalsed tehnikad (kesktase)
 • Füüsikalise ravi võimalused (algtase)
 • Spordimassaaž (kesktase)
 • Üldspordifüsioloogia (kesktase)
 • Sporditraumatoloogia (kesktase)
 • Spordipsühholoogia (algtase)
 • Spordibiomehaanika ja spordikinesioloogia (algtase)
 • Spordifüsioteraapia (algtase)

Alus: Massaažiterapeut, tase 6, Kutsestandard: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10499229/pdf/massaaiterapeut-tase-6.6.et.pdf

Õppekava maksumus: 3295 eurot
Eriala Kutse nimetus Õppekeel Õppeaeg, maht Maksumus Dokumentide vastuvõtt
Spordimassaažiterapeut Spordimassaažiterapeut,
tase 6
eesti/vene 1,5 aastat,
494 ak.t,
tsükliõpe R-P
3295 EUR Kuni 14 aprill 2017
Õpingutega alustamine 21.aprill 2017

Täiendav info: 6646191 või info@massaaz.ee