Spordimassaažiterapeut

Kutseõppeliik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: vähemalt neljanda või viienda kvalifikatsioonitaseme massööri kutse või massööri kutsele vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu

Erialavaldkond: teraapia ja taastusravi
Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus ja kutseeksami sooritamisel Spordimassaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus
Spordimassaažiterapeut töötab tavalisel iseseisvalt või meeskonna liikmena, kuhu kuuluvad üksiksportlane ja/või võistkond, treener, spordiarst, füsioterapeut, psühholoog jt spetsialistid. Spordimassaažiterapeudi ülesandeks on sportlaste treenituse taseme ja maksimaalse saavutusvõime tagamine ning ajastatud tippvormi säilitamine. Spordimassaaž soodustab koormusjärgseid taastumisprotsesse, ennetab üleväsimuse ja tugiliikumis aparaadi ülekoormusest tulenevate traumade tekkimist.

Spordimassaažiterapeudi õppekava
20 EKAP (520 tundi)
Õppekava teemad (ained):

Massaažiteraapia 6 EKAP

 • Anatoomia ja füsioloogia sh erialaterminoloogia (kõrgtase)
 • Kinesioloogia (motoorika juhtimine, kõnnianalüüs) (kesktase)
 • Klassikaline massaaž (kõrgtase)
 • Juhtumianalüüsi koostamine

Spordimassaaziteraapia 14 EKAP

 • Spordimassööri töö ja roll treeningprotsessis (kõrgtase)
 • Sportliku treeningu alused (algtase)
 • PIR tehnikad
 • Müofastsiaalsed tehnikad (kesktase)
 • Füüsikalise ravi võimalused (algtase)
 • Spordimassaaž (kesktase)
 • Üldspordifüsioloogia (kesktase)
 • Sporditraumatoloogia (kesktase)
 • Spordipsühholoogia – kursuse toimumisaeg: 16.02-17.02.2019; lisainfo http://massaaz.ee/et/kursus/tule-kursusele/
 • Spordibiomehaanika ja spordikinesioloogia (algtase)
 • Spordifüsioteraapia (algtase)

Alus: Massaažiterapeut, tase 6, Kutsestandard

Õpe toimub kursustena (moodulipõhine)
Eriala Kutse nimetus Õppekeel Õppeaeg, maht Maksumus Dokumentide vastuvõtt
Spordimassaaži-terapeut Spordimassaažiterapeut,
tase 6
eesti/vene 520 ak.t Õpe toimub kursustena (moodulipõhine). Õpe toimub kursustena (moodulipõhine).

Täiendav info: 6646191 või info@massaaz.ee