Tallinn

Haridustase: täienduskoolitus
Nõuded alustamiseks: vähemalt neljanda või viienda kvalifikatsiooni taseme massööri kutse või massööri kutsele vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu

Erialavaldkond: teraapia ja taastusravi
Kursuse algus: 16. märts 2018
Õppeaeg: 6 kuud (16.märts 2018 – 30.september 2018)
Õppesessioonid: reedest pühapäevani kl 9:00-18:00, kord kuus
Õppesessioonide ajakava:

16.-18.03.2018

13.-15.04.2018

18.-19.05.2018

15.-16.06.2018

17.-19.08.2018

28.-30.09.2018

Dokumentide vastuvõtt: kuni 12.märts 2018
Õppelepingute sõlmimine: 16.märts 2018
Lõpetamisel väljastatav dokumendid: täienduskoolituse läbimise tunnistus ja kutseeksami sooritamisel Massaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus
Massaažiterapeudi töö on kliendi/patsiendi organismi häirunud funktsioonide taastamine, tervisehäirete ennetamine ja leevendamine parimal võimalikul viisil, toetades kliendi/patsiendi igapäevast elukvaliteeti. Massaažiterapeut valmistab ette töökoha, loob kontakti masseeritavaga, kogub anamneesi ja masseerib, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid ning järgib kutse-eetikat. Ta nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole.

Massaažiterapeudi õppekava

Õppekava maht 6 EKAP (156 t)

 
Massaažiteraapia õppekava teemad (ained):
  • Anatoomia, füsioloogia ja patoloogia, sh erialaterminoloogia (kõrgtase)
  • Kinesioloogia (motoorika juhtimine ja kõnnianalüüs) (kesktase)
  • Klassikaline massaaž (kõrgtase)
  • Juhtumi analüüsi koostamine

Alus: Massaažiterapeut, tase 6, Kutsestandard: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10499229/pdf/massaaiterapeut-tase-6.6.et.pdf

Õppekava maksumus: 954 eurot

Eriala Kutse nimetus Õppekeel Õppeaeg, maht Maksumus Dokumentide vastuvõtt
Massaaži teraapia Massaažiterapeut,tase 6 eesti/vene 6 kuud
156 ak.t
tsükliõpe R-P
954 EUR Kuni 12.märts 2018
Õpingutega alustamine 16.märts 2018

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

  1. isikuttõendav dokument ja selle koopia
  2. vähemalt neljanda või viienda kvalifikatsioonitaseme massööri kutset või massööri kutsele vastavaid kompetentse ja keskharidust tõendavad dokumendid ja nende koopiad
  3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
  4. 2 dokumendi fotot

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 664 6190 ja/või e-maili teel: info@massaaz.ee