Tallinnas

Massaažiterapeut

Haridustase: täienduskoolitus
Nõuded alustamiseks: vähemalt neljanda või viienda kvalifikatsiooni taseme massööri kutse või massööri kutsele vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu

Erialavaldkond: teraapia ja taastusravi
Kursuse algus: 30. november 2018
Õppeaeg: 6 kuud (30.november 2018 – 14.aprill 2019)
Õppesessioonid: reedest pühapäevani kl 9:00-18:00, kord kuus
Õppesessioonide ajakava

 1. 30.november – 2.detsember 2018
 2. 25.-27.jaanuar 2019
 3. 15.-17.veebruar 2019
 4. 15.-17.märts 2019
 5. 12.-14.aprill 2019

Dokumentide vastuvõtt: kuni  26.november 2018
Õppelepingute sõlmimine: 30.november 2018
Lõpetamisel väljastatav dokumendid: täienduskoolituse läbimise tunnistus ja kutseeksami sooritamisel Massaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus
Massaažiterapeudi töö on kliendi/patsiendi organismi häirunud funktsioonide taastamine, tervisehäirete ennetamine ja leevendamine parimal võimalikul viisil, toetades kliendi/patsiendi igapäevast elukvaliteeti. Massaažiterapeut valmistab ette töökoha, loob kontakti masseeritavaga, kogub anamneesi ja masseerib, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid ning järgib kutse-eetikat. Ta nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole.

Massaažiterapeudi õppekava

Õppekava maht 6 EKAP (156 t, mis sisaldab 106 t auditoorset ja praktilist õpet+ 50 h iseseisvat tööd)

 
Massaažiteraapia õppekava teemad (ained):
 • Anatoomia, füsioloogia ja patoloogia, sh erialaterminoloogia (kõrgtase)
 • Kinesioloogia (motoorika juhtimine ja kõnnianalüüs) (kesktase)
 • Klassikaline massaaž (kõrgtase)
 • Juhtumianalüüsi koostamine

Alus: Massaažiterapeut, tase 6, Kutsestandard

Õppekava maksumus: 954 eurot

Eriala Kutse nimetus Õppekeel Õppeaeg, maht Maksumus Dokumentide vastuvõtt
Massaaži teraapia Massaažiterapeut,tase 6 eesti/vene 6 kuud
156 ak.t
tsükliõpe R-P
954 EUR Kuni  26.november 2018
Õpingutega alustamine  30.novembril  2018

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

 1. isikuttõendav dokument ja selle koopia
 2. vähemalt neljanda või viienda kvalifikatsioonitaseme massööri kutset või massööri kutsele vastavaid kompetentse ja keskharidust tõendavad dokumendid ja nende koopiad
 3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
 4. 2 dokumendi fotot

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 664 6190 ja/või e-maili teel: info@massaaz.ee