Sisseastumine: massaažiterapeut

Haridustase: täienduskoolitus
Nõuded alustamiseks: vähemalt neljanda või viienda kvalifikatsiooni taseme massööri kutse või massööri kutsele vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu

Erialavaldkond: teraapia ja taastusravi
Kursuse algus: 12. aprill 2019
Õppeaeg: 6 kuud (12.aprill 2019 – 29.september 2019)
Õppesessioonid: reedest pühapäevani kl 9:00-18:00, kord kuus
Õppesessioonide ajakava

 1. 12.-14.aprill 2019
 2. 17.-19.mai 2019
 3. 07.-09.juuni 2019
 4. 30.august-01.september 2019
 5. 27.-29.september 2019

Dokumentide vastuvõtt: kuni  11.aprill 2019
Õppelepingute sõlmimine: 12.aprill 2019
Lõpetamisel väljastatav dokumendid: täienduskoolituse läbimise tunnistus ja kutseeksami sooritamisel Massaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus
Massaažiterapeudi töö on kliendi/patsiendi organismi häirunud funktsioonide taastamine, tervisehäirete ennetamine ja leevendamine parimal võimalikul viisil, toetades kliendi/patsiendi igapäevast elukvaliteeti. Massaažiterapeut valmistab ette töökoha, loob kontakti masseeritavaga, kogub anamneesi ja masseerib, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid ning järgib kutse-eetikat. Ta nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole.

Massaažiterapeudi õppekava

Õppekava maht 6 EKAP (156 t, mis sisaldab 106 t auditoorset ja praktilist õpet+ 50 h iseseisvat tööd)

 
Massaažiteraapia õppekava teemad (ained):
 • Anatoomia, füsioloogia ja patoloogia, sh erialaterminoloogia
 • Kinesioloogia (motoorika juhtimine ja kõnnianalüüs) 
 • Ravimassaaž erinevate haigusseisundite korral
 • Juhtumianalüüsi koostamine

Alus: Massaažiterapeut, tase 6, Kutsestandard

Õppekava maksumus: 985 eurot

Eriala Kutse nimetus Õppekeel Õppeaeg, maht Maksumus Dokumentide vastuvõtt
Massaaži teraapia Massaažiterapeut,tase 6 eesti/vene 6 kuud
156 ak.t
tsükliõpe R-P
985 EUR Kuni  11.aprill 2019
Õpingutega alustamine  12.aprillil 2019

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

 1. isikuttõendav dokument ja selle koopia
 2. vähemalt neljanda või viienda kvalifikatsioonitaseme massööri kutset või massööri kutsele vastavaid kompetentse ja keskharidust tõendavad dokumendid ja nende koopiad
 3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
 4. 2 dokumendi fotot

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 664 6190 ja/või e-maili teel: info@massaaz.ee