Õppekavad

Eesti Massaaži- ja Teraapiakool annab igale lõpetanule Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 5. taseme kutseerihariduse. Õppetöö jooksul anname Sulle esmase töökogemuse parimate erialaspetsialistide juhendamisel ning seda saad teha nii kodumaal kui välismaal. Lisaks massööri eriala kutseõppele pakume väga laias valikus massaažialaseid täiendkoolitusi kõikidele huvilistele.

Tule ja õpi – väärtuslik oskus kogu eluks!

KUTSEÕPE KESKHARIDUSE BAASIL, ESMAÕPE, 5. TASE

Lõpetamisel väljastatav dokument: massööri kutseeriharidusõppe riiklik lõputunnistus, hinneteleht ja massööri kutse. Kooli poolt omistatav kutse on tähtajatu, mida ei ole vaja enam tõendada.

Sihtgrupid: kõik vähemalt keskharidusega, esmast või uut eriala omandada soovijad

Eriala Õppevorm Õppekeel Õppeaeg, maht Maksumus Õppetöö algus
Massöör  Statsionaarne eesti/vene 2 aastat 120 EKAP 4980 EUR 1. oktoober 2018
Massöör Mittestatsionaarne eesti/vene 3 aastat 120 EKAP 4980 EUR 4. oktoober 2018

KUTSEÕPE KESKHARIDUSE BAASIL, JÄTKUÕPE, 5. TASE 

Lõpetamisel väljastatav dokument: Füsioterapeudi assistendi kutseeriharidusõppe  riiklik lõputunnistus ja hinneteleht.

Sihtgrupid: massöörid

Eriala Õppevorm Õppekeel Nominaalne õppeaeg, maht Maksumus Õppetöö algus
Füsioterapeudi assistent Mittestatsionaarne eesti/vene 6 kuud 30 EKAP

Õppeaja kestvus: 1 aasta

2880 EUR 13. september 2018

Täiendav info: 6646191 või info@massaaz.ee