Massööri õppekavad

Õppevorm: Statsionaarne/ mittestatsionaarne
Haridustase: kutseeriharidusõpe
Massöör rakenduskava 2016-2018
Massöör õppekava 2016-2018 

Massöör rakenduskava 2019
Massöör õppekava 2019
Massööri õppekava (kood 210677)
Massööri rakenduskava (kood 210677)
Nõuded alustamiseks: keskharidus
Valdkond: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 2 aastat
Maksumus: 4980 eur
Lõpetamisel väljastatav dokument: massööri kutseeriharidusõppe riiklik lõputunnistus ja hinneteleht.

Massööril on teadmised, oskused, hoiakud ja väärtused, töötamiseks massaaživaldkonna spetsialistina ning sotsiaalne valmisolek mitmekesiste, loovate ja uudsete lahenduste leidmiseks klientide terviseprobleemidele. Valmidus töötamiseks avatud tööturul massaažiteenuseid pakkuvates ettevõtetes või ettevõtjana ning õpingute jätkamiseks kõrgkoolis või/ja spetsialiseerumisel massaažiterapeudiks.

Massööri töö on kliendi masseerimine tema füüsilise ja vaimse suutlikkuse taastamiseks, tervisehäirete ennetamiseks, organismi üldise vastupanuvõime tugevdamisele ja hea enesetunde saavutamise kaasaaitamisele. Massöör nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole.

Täiendav info: 6646191 või info@massaaz.ee