Massöör 2014

Õppevorm: Statsionaarne/ mittestatsionaarne
Haridustase: kutseeriharidusõpe
Massöör rakenduskava
Massöör õppekava

Nõuded alustamiseks: keskharidus
Valdkond: tervishoid ja sotsiaalteenused
Õppeaeg: 2 aastat 1 kuu
Maksumus: 4650 eur
Lõpetamisel väljastatav dokument: massööri kutseeriharidusõppe riiklik lõputunnistus ja hinneteleht.

Massööril on teadmised, oskused, hoiakud ja väärtused, töötamiseks massaaživaldkonna spetsialistina ning sotsiaalne valmisolek mitmekesiste, loovate ja uudsete lahenduste leidmiseks klientide terviseprobleemidele. Valmidus töötamiseks avatud tööturul massaažiteenuseid pakkuvates ettevõtetes või ettevõtjana ning õpingute jätkamiseks kõrgkoolis või/ja spetsialiseerumisel massaažiterapeudiks.

Massööri töö on kliendi masseerimine tema füüsilise ja vaimse suutlikkuse taastamiseks, tervisehäirete ennetamiseks, organismi üldise vastupanuvõime tugevdamisele ja hea enesetunde saavutamise kaasaaitamisele. Massöör nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole.

Õppekava struktuur:
 1. Põhiõpingute moodulid 107 EKAP
  1. Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 12 EKAP
  2. Inimkeha ehituse, talituse ja seisundi hindamine 24,5 EKAP
  3. Massaaž ja selle läbiviimine 33,5 EKAP
  4. Praktika 32 EKAP
  5. Uurimustöö koostamine 5 EKAP
 2. Valikõpingute moodulid 18 EKAP
  1. Spaa teraapia ja protseduurid 12 EKAP
  2. Hiina massaaži põhialused 3 EKAP
  3. Jaapani massaaž 6 EKAP
  4. Kinesioteipimine (algtase) 1 EKAP
  5. Loomamassaaž 3 EKAP
  6. Joogaõpetus 2 EKAP
  7. Pilates 2 EKAP
  8. Aleksanderi tehnika 2 EKAP

Täiendav info: 6646191 või info@massaaz.ee