Füsioterapeudi assistendi õppekava

2.Füsioterapeudi assistendi õppekava (tase 5, tasemeõpe jätkuõpe)

Õppevorm: mittestatsionaarne
Haridustase: kutseeriharidusõpe, viienda taseme jätkuõpe
Nõuded alustamiseks: vähemalt 5. kvalifikatsioonitaseme massööri kutse või massööri kutsele vastavate kompetentside ja keskharidus

Erialavaldkond: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 1 aasta

Õppeaja algus: 11.oktoober 2018

Õppesessioonid: toimuvad iga viie nädala tagant, esmaspäevast neljapäevani, vastavalt tunniplaanile

Õppesessioonide ajakava

11.oktoober 2018 kl 10:00      Avaaktus

11.10.2018-14.10.2018            Õppesessioon

08.11.2018-11.11.2018            Õppesessioon

06.12.2018-09.12.2018          Õppesessioon

10.01.2019-13.01.2019           Õppesessioon

14.02.2019-17.02.2018           Õppesessioon

21.03.2019-24.03.2019           Õppesessioon

25.04.2019-28.04.2019           Õppesessioon

30.05.2019-02.06.2019           Õppesessioon

20.06.2019-22.06.2019           Õppesessioon

29.08.2019-01.09.2019            Õppesessioon

26.09.2019-29.09.2019            Õppesessioon

04.10.2019 kl 15:00                    Lõpuaktus

Dokumentide vastuvõtt ja nõustamine: kuni 11. oktoober 2018
Vastuvõtu vestlus ja õppelepingute sõlmimine: 11. oktoober 2018
Lõpetamisel väljastatav dokument: Füsioterapeudi assistendi kutseeriharidusõppe riiklik lõputunnistus ja hinneteleht.
Õppe maksumus: 2880€

Füsioterapeudi assistendil on teadmised ja oskused füsioterapeudi assisteerimiseks taastusravi- ja rehabilitatsiooni keskkonnas/meeskonnas lähtudes kliendi/patsiendi vajadustest ning sotsiaalne valmisolek keerukate, mitmekesiste, loovate ja uudsete lahenduste leidmiseks klientide terviseprobleemidele. Füsioterapeudi assistent töötab avatud tööturul taastusravi ja rehabilitatsiooni teenuseid pakkuvates ettevõtetes.

FTA õppekava struktuur
30 EKAP (780 ak. tundi, mis sisaldab 576 t auditoorset ja praktilist õpet+iseseisvat tööd)
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 4,5 EKAP
  • Füsioteraapia alused 4 EKAP
  • Füsioterapeudi assisteerimine 14 EKAP
  • Praktika 7,5 EKAP

Füsioterapeudi assistentidel on võimalik jätkata õpinguid:

  • Utena Kõrgkoolis (Leedu) ja omandada rakenduskõrgharidus füsioteraapia erialal.

Rakendame VÕTA-t (Varasemalt õpitu ja töökogemuse arvestamine)

Õpilased kantakse kooli õpilaste nimekirja hiljemalt 11. oktoober 2018.

Täiendav info: 6646191 või info@massaaz.ee