Füsioterapeudi assistendi õppekava

2.Füsioterapeudi assistendi õppekava (tase 5, tasemeõpe jätkuõpe)

Õppevorm: mittestatsionaarne
Haridustase: kutseeriharidusõpe, viienda taseme jätkuõpe
Nõuded alustamiseks: vähemalt 5. kvalifikatsioonitaseme massööri kutse või massööri kutsele vastavate kompetentside ja keskharidus

Erialavaldkond: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 1 aasta

Õppeaja algus: 11.oktoober 2019

Õppesessioonid: toimuvad kord kuus reedest pühapäevani vastavalt tunniplaanile

Õppesessioonide ajakava

11.oktoober 2019 kl 10:00          Avaaktus

1) 11.10.2019-13.10.2019             Õppesessioon

2) 01.11.2019-03.11.2019            Õppesessioon

3) 29.11.2019-01.12.2019            Õppesessioon

4) 10.01.2020-12.01.2020          Õppesessioon

5) 31.01.2019-02.02.2020           Õppesessioon

6) 28.02.2020-01.03.2020         Õppesessioon

7) 27.03.2020-29.03.2020          Õppesessioon

8) 17.04.2020-19.04.2020           Õppesessioon

9) 08.05.2020-10.05.2020          Õppesessioon

10) 29.05.2020-31.05.2020         Õppesessioon

11) 26.06.2020-28.06.2020         Õppesessioon

12) 04.09.2020-06.09.2020        Õppesessioon

13) 02.10.2020-04.10.2020         Õppesessioon

09.10.2020 kl 15:00                       Lõpuaktus

Dokumentide vastuvõtt ja nõustamine: kuni 11. oktoober 2019
Õppelepingute sõlmimine: 11. oktoober 2019
Lõpetamisel väljastatav dokument: Füsioterapeudi assistendi kutseeriharidusõppe riiklik lõputunnistus ja hinneteleht.
Õppe maksumus: 2880€

Füsioterapeudi assistendil on teadmised ja oskused füsioterapeudi assisteerimiseks taastusravi- ja rehabilitatsiooni keskkonnas/meeskonnas lähtudes kliendi/patsiendi vajadustest ning sotsiaalne valmisolek keerukate, mitmekesiste, loovate ja uudsete lahenduste leidmiseks klientide terviseprobleemidele. Füsioterapeudi assistent töötab avatud tööturul taastusravi ja rehabilitatsiooni teenuseid pakkuvates ettevõtetes.

FTA õppekava struktuur
30 EKAP (780 ak. tundi, mis sisaldab 576 t auditoorset ja praktilist õpet+iseseisvat tööd)
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 4,5 EKAP
  • Füsioteraapia alused 4 EKAP
  • Füsioterapeudi assisteerimine 14 EKAP
  • Praktika 7,5 EKAP

Füsioterapeudi assistentidel on võimalik jätkata õpinguid:

  • rakenduskõrgkoolides füsioteraapia erialal.

Rakendame VÕTA-t (Varasemalt õpitu ja töökogemuse arvestamine)

Õpilased kantakse kooli õpilaste nimekirja hiljemalt 11. oktoober 2019.

Täiendav info: 6646191 või info@massaaz.ee