Füsioterapeudi assistendi õppekava

2.Füsioterapeudi assistendi õppekava (tase 5, tasemeõpe jätkuõpe)

Õppevorm: mittestatsionaarne
Haridustase: kutseeriharidusõpe, viienda taseme jätkuõpe
Nõuded alustamiseks: vähemalt 5. kvalifikatsioonitaseme massööri kutse või massööri kutsele vastavate kompetentside ja keskharidus

Erialavaldkond: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 1 aasta

Õppeaja algus: 11.oktoober 2018

Õppesessioonid: toimuvad iga viie nädala tagant, esmaspäevast neljapäevani, vastavalt tunniplaanile

Õppesessioonide ajakava
11.oktoober 2018 kl 10:00    Avaaktus
11.10.2018-14.10.2018        Õppesessioon
08.11.2018-11.11.2018        Õppesessioon
06.12.2018-09.12.2018        Õppesessioon
10.01.2019-13.01.2019        Õppesessioon
14.02.2019-17.02.2018        Õppesessioon
21.03.2019-24.03.2019        Õppesessioon
25.04.2019-28.04.2019        Õppesessioon
30.05.2019-02.06.2019        Õppesessioon
29.08.2019-01.09.2019        Õppesessioon
26.09.2019-29.09.2019        Õppesessioon
04.10.2019 kl 15:00              Lõpuaktus

Dokumentide vastuvõtt ja nõustamine: kuni 11. oktoober 2018
Vastuvõtu vestlus ja õppelepingute sõlmimine: 11. oktoober 2018
Lõpetamisel väljastatav dokument: Füsioterapeudi assistendi kutseeriharidusõppe riiklik lõputunnistus ja hinneteleht.
Õppe maksumus: 2880€

Füsioterapeudi assistendil on teadmised ja oskused füsioterapeudi assisteerimiseks taastusravi- ja rehabilitatsiooni keskkonnas/meeskonnas lähtudes kliendi/patsiendi vajadustest ning sotsiaalne valmisolek keerukate, mitmekesiste, loovate ja uudsete lahenduste leidmiseks klientide terviseprobleemidele. Füsioterapeudi assistent töötab avatud tööturul taastusravi ja rehabilitatsiooni teenuseid pakkuvates ettevõtetes.

FTA õppekava struktuur
30 EKAP (780 ak. tundi, mis sisaldab 576 t auditoorset ja praktilist õpet+iseseisvat tööd)
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 4,5 EKAP
  • Füsioteraapia alused 4 EKAP
  • Füsioterapeudi assisteerimine 14 EKAP
  • Praktika 7,5 EKAP

Füsioterapeudi assistentidel on võimalik jätkata õpinguid:

  • Utena Kõrgkoolis (Leedu) ja omandada rakenduskõrgharidus füsioteraapia erialal.

Rakendame VÕTA-t (Varasemalt õpitu ja töökogemuse arvestamine)

Õpilased kantakse kooli õpilaste nimekirja hiljemalt 11. oktoober 2018.

Täiendav info: 6646191 või info@massaaz.ee