Vastuvõtuinfo

Eesti Massaaži- ja Teraapiakool on riiklikult akrediteeritud kutseõppeasutus, kus saab õppuda massööriks ja füsioterapeudi assistendiks.

Massööri õppekava (tase 5, tasemeõpe esmaõpe)

Dokumentide vastuvõtt 2017/2018 õ-a. algab 26. juunil 2017.

Statsionaarne õpe
Statsionaarses õppes avatakse nii päevane kui õhtune õppegrupp

 • Auditoorne töö toimub Tallinnas tööpäevadel päevases grupis kl 9:00-14:00, õhtuses grupis kl 17:00-21:00 ja 1-2 korda kuus reedel, laupäeval ja pühapäeval kl 9:00-19:00 õppesessioonide raames vastavalt akadeemilisele kalendrile ja tunniplaanile.
 • Õppetöö sisaldab 20 nädalat praktikat.
 • Massööri eriala õppeaeg on 2 aastat.
 • Massööri eriala õppe maksumus on 4650 €
 • Esimene osamakse on 320 €.

Mittestatsionaarne õpe

 • Õppetöö toimub Tallinnas 1-2 korda kuus reedel, laupäeval ja pühapäeval vastavalt akadeemilisele kalendrile ja tunniplaanile.
 • 20 nädalat ollakse praktikal ettevõttes.
 • Õppeaeg 3 aastat
 • Massööri eriala õppe maksumus on 4650 €.
 • Esimene osamakse on 320 €.

Kooli lõpetamisel väljastatakse kutseeriharidusõppe lõputunnistus, hinneteleht koos massööri kutsega. Kooli poolt omistatav massööri kutse on tähtajatu, mida ei ole vaja enam tõendada.
Massööri kutse omandanutel on võimalik jätkata õpinguid:

 • Jätkuõppes EMTK-s füsioterapeudi assistendiks, tase 5
 • Täiendusõppe raames:
  • massaažiterapeudiks
  • ravimassažiterapeudiks
  • lastemassaažiterapeudiks
  • spordimassaažiterapeudiks
  • loomamassööriks
  • erinevatel massaaži erialaga seotud kursustel
 • Utena Kõrgkoolis (Leedu) ja omandada rakenduskõrgharidus füsioterapeudi erialal.

Füsioterapeudi assistendi õppekava (tase 5, tasemeõpe jätkuõpe)

Õppevorm: mittestatsionaarne
Haridustase: kutseeriharidusõpe, viienda taseme jätkuõpe
Nõuded alustamiseks: 5. kvalifikatsioonitaseme massööri kutse või massööri kutsele vastavate kompetentside ja keskharidus olemasolu
Valdkond: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg:1 aasta
Õppeaasta algus:5.veebruar 2018
Lõpetamisel väljastatav dokument: Füsioterapeudi assistendi kutseeriharidusõppe riiklik lõputunnistus ja hinneteleht.

Õppesessioonid: Toimuvad iga viie nädala tagant, esmaspäevast neljapäevani, vastavalt tunniplaanile.

Õppesessioonide ajakava:
05.02.2018-08.02.2018
12.03.2018-15.03.2018
16.04.2018-19.04.2018
21.05.2018-24.05.2018
21.08.2018-24.08.2018
24.09.2018-27.09.2018
29.10.2018-01.11.2018
03.12.2018-06.12.2018
28.01.2019-31.01.2019
15.01.2019 kl 15:00 lõpuaktus

Dokumentide vastuvõtt ja nõustamine: kuni 26.jaanuar 2018
Vastuvõtu vestlus ja õppelepingute sõlmimine: 26.jaanuar 2018
Lõpetamisel väljastatav dokument: Füsioterapeudi assistendi kutseeriharidusõppe riiklik
Õppe maksumus: 2550€.

Füsioterapeudi assistendil on teadmised ja oskused füsioterapeudi assisteerimiseks taastusravi- ja rehabilitatsiooni keskkonnas/meeskonnas lähtudes kliendi/patsiendi vajadustest ning sotsiaalne valmisolek keerukate, mitmekesiste, loovate ja uudsete lahenduste leidmiseks klientide terviseprobleemidele. Füsioterapeudi assistent töötab avatud tööturul taastusravi ja rehabilitatsiooni teenuseid pakkuvates ettevõtetes.

FTA  õppekava struktuur
30 EKAP (780 ak.h, sisaldab iseseisvat tööd 204 h)
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 4,5 EKAP
 • Füsioteraapia alused 4 EKAP
 • Füsioterapeudi assisteerimine 14 EKAP
 • Praktika 7,5 EKAP

Füsioterapeudi assistentidel on võimalik jätkata õpinguid:

 • Utena Kõrgkoolis (Leedu) ja omandada rakenduskõrgharidus füsioterapeudi erialal.

 Rakendame VÕTA-t  (Varasemalt õpitu ja töökogemuse arvestamine)

Massööri ja füsioterapudi assistendi eriala õpilaste vastuvõtul kontrollitakse õpilaskandidaadi kutsesobivust vestlusega.

Vastuvõtu vestlus toimub 26.jaanuaril 2018.a. õpilaskandidaadiga kokkulepitud graafiku alusel Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, aadressil Mustamäe tee 59, Tallinn.
Kui kokkulepitud aeg mingil põhjusel ei sobi, palume kooli sellest koheselt teavitada telefonil 6646191 või e-postil  info@massaaz.ee.
Õpilased kantakse kooli õpilaste nimekirja hiljemalt 5.veebruariks 2018.

Vastuvõtukalender

11.10. – 26.01.2018       Avalduste vastuvõtmine

26.01.2018                        Kell 10.00 vastuvõtuvestlus, õppelepingute sõlmimine

26.01. – 02.02.2018        Kooli õppima asumise kinnitamine õpilaskandidaadi poolt

05.02.2018                         Õpilaskandidaatide kooli direktori käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja kandmine

05.02.2018                         Õppetöö algus

Täiendav info: 6646191 või info@massaaz.ee