Vastuvõtuinfo

Eesti Massaaži- ja Teraapiakool on riiklikult akrediteeritud kutseõppeasutus, kus saab õppuda massööriks ja füsioterapeudi assistendiks.

Massööri õppekava (tase 5, tasemeõpe esmaõpe)

Dokumentide vastuvõtt 2017/2018 õ-a. algab 26. juunil 2017.

Statsionaarne õpe
Statsionaarses õppes avatakse nii päevane kui õhtune õppegrupp

 • Auditoorne töö toimub Tallinnas tööpäevadel päevases grupis kl 9:00-14:00, õhtuses grupis kl 17:00-21:00 ja 1-2 korda kuus reedel, laupäeval ja pühapäeval kl 9:00-19:00 õppesessioonide raames vastavalt akadeemilisele kalendrile ja tunniplaanile.
 • Õppetöö sisaldab 20 nädalat praktikat.
 • Massööri eriala õppeaeg on 2 aastat.
 • Massööri eriala õppe maksumus on 4650 €
 • Esimene osamakse on 320 €.

Mittestatsionaarne õpe

 • Õppetöö toimub Tallinnas 1-2 korda kuus reedel, laupäeval ja pühapäeval vastavalt akadeemilisele kalendrile ja tunniplaanile.
 • 20 nädalat ollakse praktikal ettevõttes.
 • Õppeaeg 3 aastat
 • Massööri eriala õppe maksumus on 4650 €.
 • Esimene osamakse on 320 €.

Kooli lõpetamisel väljastatakse kutseeriharidusõppe lõputunnistus, hinneteleht koos massööri kutsega. Kooli poolt omistatav massööri kutse on tähtajatu, mida ei ole vaja enam tõendada.
Massööri kutse omandanutel on võimalik jätkata õpinguid:

 • Jätkuõppes EMTK-s füsioterapeudi assistendiks, tase 5
 • Täiendusõppe raames:
  • massaažiterapeudiks
  • ravimassažiterapeudiks
  • lastemassaažiterapeudiks
  • spordimassaažiterapeudiks
  • loomamassööriks
  • erinevatel massaaži erialaga seotud kursustel
 • Utena Kõrgkoolis (Leedu) ja omandada rakenduskõrgharidus füsioterapeudi erialal.

Füsioterapeudi assistendi õppekava (tase 5, tasemeõpe jätkuõpe)

Õppevorm: mittestatsionaarne
Haridustase: kutseeriharidusõpe, viienda taseme jätkuõpe
Nõuded alustamiseks: vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme massööri kutse või massööri kutsele vastavate kompetentside ja keskharidus olemasolu
Valdkond: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 1 aasta, Õppeaasta algus 1.september 2017
Lõpetamisel väljastatav dokument: Füsioterapeudi assistendi kutseeriharidusõppe riiklik lõputunnistus ja hinneteleht.
Õppe maksumus: 2550€.

Füsioterapeudi assistendil on teadmised ja oskused füsioterapeudi assisteerimiseks taastusravi- ja rehabilitatsiooni keskkonnas/meeskonnas lähtudes kliendi/patsiendi vajadustest ning sotsiaalse valmisoleku keerukate, mitmekesiste, loovate ja uudsete lahenduste leidmiseks klientide terviseprobleemidele, valmiduse töötamiseks avatud tööturul taastusravi ja rehabilitatsiooni teenuseid pakkuvates ettevõtetes ning õpingute jätkamiseks kõrgkoolis või/ja spetsialiseerumisel massaažiterapeudiks.

FTA  õppekava struktuur
30 EKAP
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 4,5 EKAP
 • Füsioteraapia alused 4 EKAP
 • Füsioterapeudi assisteerimine 14 EKAP
 • Praktika 7,5 EKAP

Füsioterapeudi assistentidel on võimalik jätkata õpinguid:

 • Utena Kõrgkoolis (Leedu) ja omandada rakenduskõrgharidus füsioterapeudi erialal.

 Rakendame VÕTA-t  (Varasemalt õpitu ja töökogemuse arvestamine)

Massööri ja füsioterapudi assistendi eriala õpilaste vastuvõtul kontrollitakse õpilaskandidaadi kutsesobivust vestlusega.

Vestlus toimub 25.augustil 2017.a. alates kl 10:00 õpilaskandidaadiga kokkulepitud graafiku alusel Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, aadressil Mustamäe tee 59, Tallinn.
Juhul, kui õpilaskandidaat on haigestunud, tuleb sellest koheselt teatada vastuvõtukomisjoni sekretärile.
Haigustõendi esitamisel on sekretäril võimalik muuta vestluse aega.
Pärast vastuvõtukomisjoni otsust pannakse vastuvõetud õpilaskandidaatide nimekiri üles kooli stendile ja teavet selle kohta saab ka telefonil 664 6191.
Õpilaskandidaadil tuleb kirjalikult kooli õppima asumist kinnitada hiljemalt 31.augustiks 2017.
Õpilased kantakse kooli õpilaste nimekirja hiljemalt 1.septembriks 2017.

Vastuvõtukalender

26.06. – 25.08.2017       Avalduste vastuvõtmine

21.-25.08.2017                        Kell 10.00 vastuvõtuvestlus, õppelepingute sõlmimine

25.08.2017                        Kell 14.00 vastuvõtukomisjoni koosolek

25.08.2017                        Avaldatakse vastuvõetud õpilaskandidaatide nimekiri

25.08. – 31.08.2017        Kooli õppima asumise kinnitamine õpilaskandidaadi poolt

01.09.2017                         Õpilaskandidaatide kooli direktori käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja kandmine

01.09.2017                         Õppetöö algus

Täiendav info: 6646191 või info@massaaz.ee