Vastuvõtuinfo

Eesti Massaaži ja Teraapiakool on riiklikult akrediteeritud kutseõppeasutus, kus saab õppida massööriks ja füsioterapeudi assistendiks.

1. Massööri õppekava (tase 5, tasemeõpe esmaõpe)

Dokumentide vastuvõtt 2019/2020 õ-a. algab 06.mail 2019 ja toimub jooksvalt kogu kalendriaasta jooksul.

Õppevorm: mittestatsionaarne
Haridustase: kutseeriharidusõpe, viienda taseme jätkuõpe
Nõuded alustamiseks: keskharidus
Õppekavarühm: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 2 aastat

 Mittestatsionaarne õpe (kaugõpe)

 • Õppetöö toimub Tallinnas 1 kord kuus  neljapäeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval kl 9:00-18:00 vastavalt akadeemilisele kalendrile ja tunniplaanile.
 • Õppetöö sisaldab 10,4 nädalat praktikat
 • Massööri eriala õppeaeg on 2 aastat
 • Massööri eriala õppe maksumus on 3980 €.
 • Esimene osamakse on 380 €

Kooli lõpetamisel väljastatakse kutseeriharidusõppe lõputunnistus, hinneteleht koos massööri kutsega. Kooli poolt omistatav massööri kutse on tähtajatu, mida ei ole vaja enam tõendada.

Massööri kutse omandanutel on võimalik jätkata õpinguid:

 • Jätkuõppes EMTK-s füsioterapeudi assistendiks, tase 5
 • Täiendusõppe raames:

– massaažiterapeudiks
– lastemassaažiterapeudiks
– spordimassaažiterapeudiks
– ravimassaažiterapeudiks
– loomamassööriks
– erinevatel massaaži erialaga seotud kursustel

Rakendame VÕTA-t  (varasemalt õpitu ja töökogemuse arvestamine).

Massööri eriala õpilaste vastuvõtul kontrollitakse õpilaskandidaadi kutsesobivust vestlusega. Vestlus toimub 21.-30.augustil 2019.a alates kl 10:00 õpilaskandidaadiga kokkulepitud graafiku alusel Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis.

Vastuvõtukalender

06.05. – 21.08.2019 Avalduste vastuvõtmine
21.-30.08.2019 Alates kl 10:00 vastuvõtuvestlus õpilaskandidaadiga kokkulepitud graafiku alusel, õppelepingute sõlmimine
30.08.2019 Kell 16:00 vastuvõtukomisjoni koosolek
30.08. – 30.09.2019 Kooli õppima asumise kinnitamine õpilaskandidaadi poolt
01.10.2019 Õpilaskandidaatide kooli direktori käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja kandmine
02.10.2019 Õppetöö algus

2.Füsioterapeudi assistendi õppekava (tase 5, tasemeõpe jätkuõpe)

Õppevorm: mittestatsionaarne
Haridustase: kutseeriharidusõpe, viienda taseme jätkuõpe
Nõuded alustamiseks: vähemalt 5. kvalifikatsioonitaseme massööri kutse või massööri kutsele vastavate kompetentside ja keskharidus

Erialavaldkond: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 1 aasta

Õppeaja algus: 11.oktoober 2019

Õppesessioonid: toimuvad iga nelja nädala tagant, reedest pühapäevani, vastavalt tunniplaanile

Õppesessioonide ajakava:

11.oktoober 2019 kl 10:00           Avaaktus

1) 11.10.2019-13.10.2019           Õppesessioon

2) 01.11.2019-03.11.2019           Õppesessioon

3) 29.11.2019-01.12.2019           Õppesessioon

4) 10.01.2020-12.01.2020           Õppesessioon

5) 31.01.2019-02.02.2020           Õppesessioon

5) 14.02.2019-17.02.2020           Õppesessioon

6) 28.02.2020-01.03.2020           Õppesessioon

7) 27.03.2020-29.03.2020           Õppesessioon

8) 17.04.2020-19.04.2020           Õppesessioon

9) 08.05.2020-10.05.2020           Õppesessioon

10) 29.05.2020-31.05.2020         Õppesessioon

11) 26.06.2020-28.06.2020         Õppesessioon

12) 04.09.2020-06.09.2020         Õppesessioon

13) 02.10.2020-04.10.2020         Õppesessioon

09.10.2020 kl 15:00                     Lõpuaktus

Dokumentide vastuvõtt ja nõustamine: kuni 11.oktoober 2019
Vastuvõtu vestlus ja õppelepingute sõlmimine: 11.oktoober 2019
Lõpetamisel väljastatav dokument: Füsioterapeudi assistendi kutseeriharidusõppe riiklik lõputunnistus ja hinneteleht.
Õppe maksumus: 2950€

Füsioterapeudi assistendil on teadmised ja oskused füsioterapeudi assisteerimiseks taastusravi- ja rehabilitatsiooni keskkonnas/meeskonnas lähtudes kliendi/patsiendi vajadustest ning sotsiaalne valmisolek keerukate, mitmekesiste, loovate ja uudsete lahenduste leidmiseks klientide terviseprobleemidele. Füsioterapeudi assistent töötab avatud tööturul taastusravi ja rehabilitatsiooni teenuseid pakkuvates ettevõtetes.

FTA  õppekava struktuur
30 EKAP
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 4,5 EKAP
 • Füsioteraapia alused 4 EKAP
 • Füsioterapeudi assisteerimine 14 EKAP
 • Praktika 7,5 EKAP

Füsioterapeudi assistentidel on võimalik jätkata õpinguid:

 • Kõrgkoolides ja omandada rakenduskõrgharidus füsioteraapia erialal.

Rakendame VÕTA-t  (Varasemalt õpitu ja töökogemuse arvestamine)

Vastuvõtu nõustamine toimub vastuvõtu dokumentide esitamisel Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, aadressil Kadaka tee 4, Tallinn.

Vastuvõtukalender

05.05.2019 – 11.10.2019       Avalduste vastuvõtmine

11.10.2019                             Õpilaskandidaatide kooli direktori käskkirjaga kooli õpilaste

nimekirja kandmine

11.10.2019                             Õppetöö algus

Täiendav info: 664 6191 või info@massaaz.ee