Nordplus Adult õpiränne Islandile 2017

Projekti „Eesti ja Islandi teraapiakoolide vaheline hariduslik koostöö“ raames käisid Islandil õpirändel Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli (EMTK) õpetajad Mai-Liis Pille ja Katrin Suik. Neid võttis vastu Islandil tegutsev Islandi terapeutilise massaažikool The Icelandic School of Therapeutic Massage. Õpirände käigus said õpetajad täiendavaid praktilisi teadmisi kinesioteipimise rakendamise kohta ning tutvusid innovatiivsete massaažiliikide ja –meetoditega.

DSC_0922   DSC_0975

Õpiränne leidis aset 23.-30.04.2017 Reykjavikis, mille jooksul külastati lisaks õpingutele partnerkoolis ka geotermaalbasseini Blue Lagoon ning tutvuti sealsete massööride töökultuuriga. Eesti, Islandi ja Ameerika õpetajad jagasid oma teadmisi ja õpetamise kogemusi osaledes üksteise tundides. Õpetaja Mai-Liis Pille viis läbi Tai jooga massaaži koolituse Islandi kolleegidele ja kooli õpilastele.

DSC_1046   DSC_1085

Olulise osa EMTK õpetajate õpirändest moodustas täiendavate teadmiste saamine massaaži mõjust endokriinsüsteemile ja stressiga kaasnevatele sümptomitele. Lisaks said õpetajad uue kogemuse tugiliikumiselundkonna testimise ja süvakoe massaaži teostamise osas.

Pärast õpirännet jagasid õpetajad omandatud teadmisi Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õpetajatele, õpilastele ning juba töötavatele massööridele teemakohastes töötubades. Töötubade üheks teemaks oli massaaži mõju stressi korral. Osalejad tunnistasid, et töötoad võimaldasid neil paremini siduda juba olemasolevaid teadmisi anatoomiast ning andsid sügavama mõistmise stressi mõjust inimkehale ja kuidas massaažiga seda mõju leevendada.

DSC_1084

Projekti tulemusena leppisid partnerkoolid kokku, et jätkavad koostööd ka tulevikus. Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli eesmärk on leida füsioterapeudi assistendi õppekava õpilastele praktikabaase kliinilise praktika tegemiseks Islandil. Projekti käigus omandatud teadmiste ja oskuste kaudu saab EMTK täiendada massööri õppekava, mis annab lisaväärtuse valdkonna kutseharidusse. Ühe tulemusena võib välja tuua Islandi massaažikoolipoolse huvi lisada valikainetesse tai jooga massaaž. Suur huvi oli ka Mai-Liis Pille poolt välja töötatud Aqua Tai massaaži õppimise vastu. Veebruaris 2018 on EMTK-l plaanis pakkuda kooli õpilastele täiendkoolitust, mille viib läbi USAst pärit massaažiõpetaja Brian Utting, kelle koolitusel Islandil EMTK õpetajad osalesid . Teemadena käsitletakse vistseraal- ja kõhuõõne massaaž; neuroendokriinsüsteem, stress ja massaaž; sidekoemassaaž; Tai massaaž laual ja müofastsiaalsed liinid puusadele ja jalgadele.

Projektis osalenud õpetajad tõdesid, et said väga hea kogemuse rahvusvahelise koostöö osas ning omandati hulgaliselt uusi massaaži erialaga seonduvaid teadmisi ja oskusi. Lisaks arendati sotsiaalseid pädevusi, multikultuurset teadlikkust, erialaseid ja meeskonnatöö oskusi.  Tundides osalemine ja tundide läbiviimine arendasid õpetajate erialast inglise keelt tõstes seeläbi nende erialast pädevust.

DSC_1002

Õpetajad jagasid õpirände ajal Facebooki kaudu kogetut ja nähtut kolleegidega ning said positiivset tagasisidet mõlema kooli õpilastelt. Kindlasti plaanivad EMTK ja Islandi terapeutilise massaažikool jätkata koostööd pakkudes vastastikku koolitusi ja EMTK õpilastele praktika läbimise võimalusi