Cooperation

Eesti Töötukassa Eesti Massaaži-ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Eesti Pimemassööride ühing Eesti Pimemassööride Ühing (EPMÜ) on 1999. aastal loodud

kutseorganisatsioon, mis ühendab nägemispuudega massööre üle Eesti.

Hetkel kuulub ühendusse 86 pimemassööri. EPMÜ sihtgrupiks on kõik Eestis elavad nägemispuudega inimesed, kes on

huvitatud massööri elukutse omandamisest.

Ühingu tegevus on heategevuslik, toetamaks sotsiaalhoolekannet avalikes

huvides, nägemispuudega inimeste rehabilitatsiooni ja tööhõivet.

 Eesti Pimemassööride Ühing
Ima spa Consulting                                 xx
SA Archimedes Sihtasutus Archimedes loodi sõltumatu asutusena 1997. aastal rahvusvaheliste haridus- ja teaduskoostööprogrammide menetlemiseks Eestis. Tänaseks on Archimedesest saanud Eesti ja Euroopa Liidu haridust ning teadust vahendav struktuur ning kõrghariduse akrediteerimise ja kvalifikatsioonide tunnustamise korraldaja.  Archimedes