SPORDIMASSAAŽITERAPEUT

Haridustase: täienduskoolitus
Nõuded alustamiseks: massöör, tase 5 kutsestandardi nõuetele vastav koolitus või mõni muu massööri erialaga seonduv koolitus

Valdkond: tervishoid ja sotsiaalteenused
Õppeaeg: 1 aasta

Lõpetamisel väljastatav dokument: täienduskoolituse läbimise tunnistus ja kutseeksami sooritamisel Spordimassaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus

Spordimassaažiterapeut töötab erapraksises või meeskonna liikmena, kuhu kuuluvad üksiksportlane ja/või võistkond, treener, spordiarst, füsioterapeut, psühholoog jt spetsialistid. Spordimassaažiterapeudi ülesandeks on sportlaste treenituse taseme ja maksimaalse saavutusvõime tagamine ning ajastatud tippvormi säilitamine. Spordimassaaž soodustab koormusjärgseid taastumisprotsesse, ennetab üleväsimuse ja tugiliikumis aparaadi ülekoormusest tulenevate traumade tekkimist.