(EST) Õpingute eest tasumine

Kooli õppima tulemisel koostatakse igale õpilasele peale õppelepingu allkirjastamist individuaalne maksegraafik, mis just tema võimalustega kõige paremini sobitub. Õppemaks tasutakse panka kooli arveldusarvele, mille number on märgitud lepingusse. Igal õpilasel on personaalne viitenumber kogu õpingu perioodil. Õppemaksu arvestatakse ainepunkti alusel.

Eesti Massaaži- ja teraapiakooli õppima asudes on õpilastel võimalik taotleda õppelaenu.

  • Õppemaks on Eestis tulumaksuvaba ja seetõttu saab õppemaksu tasuja Maksu- ja Tolliameti kaudu tagasi 21% (alates 01.01.2007) aasta jooksul tasutud õppemaksust.
  • Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppekavad on väga paindlikud, mis võimaldavad kõikidel õpilastel ka õpingute kõrvalt tööl käia!
Õppekava Õppevorm Õppekeel Õppeaeg Õppemaht (Eesti kutserhariduse arvestuspunkt) Maksumus
Massöör Statsionaarne eesti 2 aastat, 1 kuu 125 EKAP 4500 €
Massöör Mittestatsionaarne eesti 3 aastat 125 EKAP 4500 €
Massöör Statsionaarne vene 2 aastat, 1 kuu 125 EKAP 4500 €
Massöör Mittestatsionaarne vene 3 aastat 125 EKAP 4500 €
Füsioterapeudi assistent Mittestatsionaarne eesti/vene 1 aasta 30 EKAP
Täienduskoolitus Õppekeel Õppeaeg Õppemaht Maksumus
Üldmassaaži teraapia eesti/vene 1 aasta 23 EKAP
Spordimassaaži teraapia eesti/vene 1 aasta 18,5 EKAP  €
Lastemassaaži teraapia eesti/vene 1 aasta 19 EKAP  €
Osteopaatia eesti/vene 1 aasta
Spaa teraapia eesti/vene 0,5 aasta 12 EKAP