(EST) Vajalikud dokumendid

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

  1. vormikohane avaldus; (peale klikates saab alla laadida doc. formaadi)
  2. isikuttõendav dokument ja selle koopia;
  3. keskharidust tõendav dokument ja selle koopia;
  4. tõendi tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta;
  5. 3 dokumendi fotot;
  6. vestlustasu on 10 €
  • Kõikide õpilaskandidaatidega viiakse enne õppetöö algust läbi vastuvõtuvestlus.
  • Igale õpilasele koostatakse individuaalne maksegraafik, arvestades tema soove ning võimalusi, väljastatakse õpilaspilet ja õpitulemuste arvestuskaart.
  • Vastuvõtt toimub üheaegselt nii statsionaarsesse kui mittestatsionaarsesse õppevormi.

Dokumentide vastuvõtt toimub tööpäeviti 10.00-16.00, kab. 212, Tallinn, Mustamäe tee 59 (maja vasakpoolne tiib). Võtame vastu ka postiga saadetud ja digiallkirjastatud dokumente. Info telefonil 6646 190, 54 50 1221, e-posti teel: info@massaaz.ee.