Registreerumistingimused

Registreerimistingimused

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli (EMTK) kursustel osalejatele:

 •  Registreerides kursusele olete võtnud maksekohustuse.
 •  Kursustele saab registreeruda kodulehel täites registreerumisvormi või e-posti teel (kursused@massaaz.ee).
 •  Koos kursusele registreerumise kinnitusega saadame tasumiseks vajalikud rekvisiidid.
 •  Kursusele registreerumise kinnitab ettemaksu tasumine panka või sularahas kooli kassasse summas 50 (viiskümmend) eurot.
 •  Kursusel osalejale koostatakse ja väljastatakse arve kursuse toimumise ametlikul alguspäeval, millest arvestatakse maha ettemaksu summa. *
 •  Kursuslane garanteerib endale koha, kui kursuse ettemaks laekub.
 •  Kursus avatakse juhul kui kursusele on registreerunud kehtestatud minimaalne arv osalejaid.
 •  Kursusest loobumisest tuleb anda teada kirjalikult e-maili teel (kursused@massaaz.ee) vähemalt 7 kalendripäeva enne, välisõpetajaga kursuse puhul 14 kalendripäeva enne kursuse ametlikku algust.
 •  Juhul kui registreerunu loobub kursusest 7 kalendripäeva enne, välisõpetajaga kursuse puhul 14 kalendripäeva enne kursuse ametlikku algust, tagastab EMTK kursuse ettemaksu (kirjaliku avalduse alusel).
 •  Kursusest loobumisel vähem kui 7 kalendripäeva enne, välisõpetajaga kursuse puhul 14 kalendripäeva enne kursuse ametlikku algust või kui kursus on juba alanud, kursuse tasu, sh ettemaksu ei tagastata. Samuti ei tagastata kursuse tasu kursuse katkestamise või kursuselt väljaarvamise korral.
 •  Õpilane arvatakse kursuselt välja omal soovil või juhul kui ta käitub ebaväärikalt või segab õppetööd. Samuti õppetasu (osaliselt) maksmata jätmise tõttu.
 •  EMTK-l on õigus teha kursuste plaanis muudatusi.
 •  Kursuse ärajäämisel teavitatakse registreerunuid sellest viivitamatult. Pakutakse võimalust osaleda uuel ajal toimuval samal kursusel, teisel kursusel või tagastatakse tasutud kursuse tasu, sh ettemaks kooli poolt täies ulatuses (kirjaliku avalduse alusel).
 •  Olen nõus saama teavet EMTK kursuste ja seminaride kohta.
 •  Olen nõus oma isikuandmete lülitamisega kooli infolisti.
 •  Olen nõus oma ees- ja perekonnanime ning isikukoodi edastamisega Eesti Töötukassale juhul kui olen Eesti Töötukaasa klient.
 •  EMTK kinnitab, et Teie isikuandmeid ei avaldada kolmandatele isikutele va. Eesti Töötukassa kliendid.

*Välisõpetaja kursusel osalemiseks tuleb 30 päeva enne kursuse ametlikku algust tasuda kogu kursuse maksumus.