Rahvusvahelise haardega Eesti massaažikool muutis nime

oktoober 27, 2015

Väikesest koolituspakkujast Baltimaade juhtivaks tegijaks kerkinud M.I. Massaažikool kannab nüüdsest nime Eesti Massaaži- ja Teraapiakool.

2000. aastal loodud massaaži- ja teraapiakool (EMTK) on ainus õppeasutus Eestis, mis pakub massööri eriala kutset, omades haridus- ja teadusministeeriumi täisakrediteeringut. 15 tegutsemisaasta jooksul on EMTK-s hariduse saanud massöörid, kes aidanud kullavormi viia olümpiavõitjaid. Koolitustegevus aga laienenud Baltimaadesse ja Venemaale.

Kooli asutaja ja direktori Martin Ilvese sõnul tingis nimevahetuse vajadus selgemalt väljendada oma sisu ja olemust, sest aja jooksul on massaažikursusi pakkunud koolitusasutus kasvanud valdkonna liidriks Eestis ja Baltimaades ning hinnatud tegijaks Euroopas.

“Meie massööri õppekavale omistatud täisakrediteering tõestab usaldusväärsust ja kvaliteeti. Igapäevaselt kinnitavad seda meie õpilased nii Eestist kui välismaalt,” lausus Ilves. “Mitmed meie vilistlased töötavad igapäevaselt tippsportlastega, aitavad ennetada ja ravida kergemaid ja raskemaid terviseprobleeme, on hinnatud spetsialistid nii Eestis kui laias maailmas.”

Pärast massööri või füsioterapeudi assistendi eriala omandamist on võimalik täiendkoolitusel edasi õppida massaažiterapeudiks. Samuti saab jätkata kursustel või astuda kõrgkooli.

EMTK eripäraks on õpetajate kogemus ja kõrge kvalifikatsioon, õpetatavate massaažiliikide lai ampluaa ja tipptasemel vahendid. Koolis on võimalik osaleda ja täiendada end erinevatel kursustel alates tuntumatest tehnikatest, lõpetades keerukamate ja nõudlikematega.

“Massaaž ei ole pelgalt kellegi turja või selja mudimine. Massöör peab peensusteni mõistma inimese anatoomiat. Seda, kuidas üks või teine puudutus organismi mõjutab,” ütles Ilves. “Oskuslikul massaažil on palju suurem mõju, kui sageli ette kujutatakse, kuid samavõrd suur negatiivne tagajärg on saamatul tegutsemisel.”

Valdav osa EMTK personalist omab valdkonna kõrgharidust ja on end täiendanud arvukatel kursustel. Seepärast on nad hinnatud koolitajad ka Eestist väljaspool ning kooli koostatud erialakirjandus õppematerjaliks mitmes riigis. Kõikides õpetatavates massaažiliikides pakub kool ka kvaliteetset ja soodsat massaažiteenust.

Eesti Massaaži- ja Teraapiakool on ainus õppeasutus Eestis, mille lõpetaja saab kutseeriharidust tõendava riikliku tunnistuse. Samuti saab EMTK-s õppida koera ja hobuse massaaži, millega aidatakse edukalt nii võistlus- kui lemmikloomi. Paljudele võib tulla üllatusena, kuid nt takistussõidus võistlevad ning seega äkilisi spurte ja hüppeid tegevad ratsahobused vajavad samasugust hoolt ja tähelepanu kui inimestest tippsportlased.

Koos nimevahetusega uuenes täielikult ka kooli kodulehekülg www.massaaz.ee.

Erakapitalil põhinev ja tasulist õpet pakkuv kutseõppeasutus EMTK tegutseb Tallinnas huvikeskuse Kullo ruumides aadressil Mustamäe tee 59. Hetkel ükski avalikõiguslik kutse- või kõrgkool massööre välja ei õpeta ega nähtavas tulevikus seda ka tegema ei hakka. Sarnane praktika on ka teistes Euroopa riikides, kus massööriõpet pakuvad eraõppeasutused.