Eesti Massaaži- ja Teraapiakool sai õiguse anda massööridele kutseid

november 27, 2015

SA Kutsekoda juures tegutsev Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu otsuse alusel sai Eesti Massaaži- ja Teraapiakool (EMTK) õiguse anda massööri eriala lõpetajatele esmakordselt Eestis tähtajatu kutse.

Kui varasemalt sai õppur kooli lõputunnistuse ning võimaluse sooritada kutseeksam EML juures ja selle edukalt sooritades väljastati õppurile kutsetunnistus kehtivusega 5 aastat.
Nüüd saab massööri eriala lõpetaja kutse, mis registreeritakse riiklikus kutseregistris. Kutseregistri number tähtajatu kutse saamisest lisatakse kooli lõputunnistusele.

Kutse on tähtajatu ja kutseoskusi ei ole vaja rohkem tõestada. Martin Ilves: „Esimene tähtajatu kutse omandamine leiab aset 2016. aasta juunis. Julgustan kõiki huvilisi meile teadmisi omandama tulla.”
Ilvese sõnul näitab tähtajatu kutse, et EMTK koolitatud massöörid on oma ala vaieldamatud professionaalid ja kliendile garanteeritakse kvaliteetne teenus: „See võimaldab klientidel paremini orienteeruda massaažiturul ja teha massööri valikul tasakaalukaid ja põhjendatud otsuseid. Lisaks klientidele võidab ka tööandja, sest esitatud lõputunnistus tähtajatu kutse märkega annab tööandjale teada, et lõpetajal on olemas kõik kutsealased kompetentsid, mis on kontrollitud.”

Kutseeksami sooritamine on alates 1.septembrist 2016 kõigil kutsekooli lõpetajatel kohustuslik. Varasemalt kutse saanud lõpetajatele ei anna seadus paraku võimalust tähtajatut kutset tagantjärgi saada.
Eesti Massaaži- ja Teraapiakool pakub maailma tasemel massaaži- ja teraapiakoolitust ning oma valdkonna liider Eestis ja Baltimaades. EMTK tegutseb alates 2000. aastast.

Kutsenõukogu on Sihtasutus Kutsekoda juures tegutsev Vabariigi Valitsuse moodustatud kutsetegevuse valdkonna töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajatest koosnev haldusorgan, mis arendab kutsesüsteemi oma kutsetegevuse valdkonnas, tehes ettepanekuid kutsestandardite väljatöötamiseks ning kinnitades kutsestandardeid. Kutsenõukogu kinnitab kutse andmise õiguse, kutse andmise korra ja tasu suuruse ning teostab järelevalvet.

Lisainfo
Martin Ilves
Direktor
Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
6646 190