Massööri õppekava

veebruar 15, 2018

Eesti Massaaži ja Teraapiakool on riiklikult akrediteeritud kutseõppeasutus, kus saab õppida massööriks ja füsioterapeudi assistendiks.

1.Massööri õppekava (tase 5, tasemeõpe esmaõpe)

Dokumentide vastuvõtt 2018/2019 õ-a. algab 01.juunil 2018 ja toimub jooksvalt kogu kalendriaasta jooksul.

Statsionaarne õpe

 • Auditoorne töö toimub Tallinnas tööpäevadel kl 9:00-16:00 ja 1 kord kuus neljapäeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval kl 9:00-19:00 õppesessioonide raames vastavalt akadeemilisele kalendrile ja tunniplaanile.
 • Õppetöö sisaldab 20 nädalat praktikat
 • Massööri eriala õppeaeg on 2 aastat
 • Massööri eriala õppe maksumus on 4980 €
 • Esimene osamakse on 350 €

Mittestatsionaarne õpe

 • Õppetöö toimub Tallinnas 1 kord kuus neljapäeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval vastavalt akadeemilisele kalendrile ja tunniplaanile.
 • Õppetöö sisaldab 20 nädalat praktikat
 • Õppeaeg 3 aastat
 • Massööri eriala õppe maksumus on 4980 €.
 • Esimene osamakse on 350 €

Kooli lõpetamisel väljastatakse kutseeriharidusõppe lõputunnistus, hinneteleht koos massööri kutsega. Kooli poolt omistatav massööri kutse on tähtajatu, mida ei ole vaja enam tõendada.

Massööri kutse omandanutel on võimalik jätkata õpinguid:

 • Jätkuõppes EMTK-s füsioterapeudi assistendiks, tase 5
 • Täiendusõppe raames:

massaažiterapeudiks

lastemassaažiterapeudiks

spordimassaažiterapeudiks

ravimassaažiterapeudiks

loomamassööriks

erinevatel massaaži erialaga seotud kursustel

 • Utena Kõrgkoolis (Leedu) ja omandada rakenduskõrgharidus füsioteraapia erialal.

Rakendame VÕTA-t (varasemalt õpitu ja töökogemuse arvestamine).

Massööri eriala õpilaste vastuvõtul kontrollitakse õpilaskandidaadi kutsesobivust vestlusega. Vestlus toimub 28.-31.augustil 2018.a. alates kl 10:00 õpilaskandidaadiga kokkulepitud graafiku alusel Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis.

Juhul, kui õpilaskandidaat on haigestunud, tuleb sellest teatada vastuvõtukomisjoni sekretärile, kes määrab uue vestluse aja. Pärast vastuvõtukomisjoni otsust pannakse vastuvõetud õpilaskandidaatide nimekiri üles kooli stendile ja teavet selle kohta saab ka telefonil 664 6191.

Õpilaskandidaadil tuleb kooli õppima asumist kinnitada hiljemalt 30.septembriks 2018 ka telefoni või e-maili teel.

Õpilased kantakse kooli õpilaste nimekirja 1.oktoobriks 2018.

Õppetöö algus on 01.10.2018

Vastuvõtukalender

01.06. – 28.08.2018 Avalduste vastuvõtmine
28.-31.08.2018 Alates kl 10:00 vastuvõtuvestlus õpilaskandidaadiga kokkulepitud graafiku alusel, õppelepingute sõlmimine
31.08.2018 Kell 16:00 vastuvõtukomisjoni koosolek
28.08. – 30.09.2018 Kooli õppima asumise kinnitamine õpilaskandidaadi poolt
01.10.2018 Õpilaskandidaatide kooli direktori käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja kandmine
01.10.2018 Õppetöö algus

Täiendav info: 6646191 või info@massaaz.ee