Massaažikool õpetab inglise keelt

juuni 5, 2018

Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis valmis Erasmus+ keeleõppe projekti „Uuenduslikud õppemeetodid suhtlusoskuste arendamiseks võõrkeeltes massaaži õpilastele ja õpetajatele“  raames erialase inglise keele e-õpe massööridele ja terapeutidele.

Massaažialase inglise keele e-õppe eesmärk on pakkuda võimalust õppida keelt millal iganes ja kus iganes. See annab võimaluse kasutada ära igat vaba hetke ning õppimine ei sõltu teistest inimestest (õpetajast ja kaasõpilastest). E-õppes saab valida enda jaoks parima võimaliku tempo ning õppida nii kaua kui vaja. E-õpet tasub vaadata ühe osana keeleõppest – see on võimalus valmistada end ette inglise keeles suhtlema nii Eestis inglise keelt kõnelevate klientidega kui ka autentses keelekeskkonnas. E-õppele saab ligi siin: https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=20768

Kehaosad, siseorganid, haigused, suhtlemine kliendiga…

E-õppes on käsitletud kõiki massööri tööks vajalikke teemasid: suhtlemine, kehaosad, siseorganid, haigused, klienditeenindus jne. Kasutatud on kõiki interaktiivseid võimalusi tõhusaks keeleõppeks: kuulamine, videode vaatamine, lugemine, kirjutamine, testid, harjutamine, sealjuures läbi erinevate mängude (quizlet).

E-õppe eripäraks ja väärtuseks on see, et kursus on koostatud just massööride jaoks, nende tööst ja vajadustest lähtuvalt. Seetõttu leiab e-õppest konkreetseid väljendeid, kuidas küsida kliendilt tema tervisliku seisundi kohta, millised funktsioonid on erinevatel siseorganitel jpm

Interaktiivne õppimine mõjutab info omandamist

Interaktiivne õppimine võimaldab kasutada ühe teema õppimisel erinevaid meetodeid – kuulamine, kirjutamine, videod, testid jne. Erinevate meetodide kaudu õppimine aitab materjali tõhusamalt omandada. Interaktiivne õppimine on lihtsam, huvitavam ja materjal jääb paremini meelde.

Miks seda inglise keelt õppida?

Inglise keele olulisus Eestis aja jooksul kasvab, sest nii turistide kui ka sisserännanute arv suureneb ning tõenäoliselt on ka 20 aasta pärast Eestis massaažiteenus odavam kui Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Euroopas. Teeninduses on väga oluline pakkuda kliendile võimalust suhelda kas emakeeles või mõnes rahvusvahelises keeles, mida kasutavad ja oskavad paljud rahvused, milleks on inglise keeles. Eesti Massaaži-ja Teraapiakooli standardi järgi peab massöör aru saama kliendi probleemidest ning vastavalt sellele koostama massaažikava. Sealjuures on väga oluline, et massöör suudab selgitada kliendile arusaadavas keeles miks ja mida ta teeb.

Kokkuvõttes võib öelda, et võõrkeeleoskus mitte ainult ei suurenda massööride ja terapeutide võimalusi konkureerida rahvusvahelisel tööturul, vaid avab neile kõik uksed maailma.

Tule tutvu meie e-õppega infopäeval “Keel avab ukse maailma” 7. juunil kl 14.-18.00 EMTK uues hoones Kadaka tee 4.