Aivi ja Merikese muljed Londoni keeleõppereisilt

juuni 12, 2018

Paljud meie õpilased ja õpetajad on käinud Erasmus+ programmi raames keeleõppe reisil, kus nad omandasid erialase inglise keele kogemused otse keelekeskkonnas. Keelereisid toimusid Maltale ja Inglismaale, Londonisse. Palusime viimastel osalejatel Merikesel (60) ja Aivil (49) rääkida oma kogemustest.

Miks otsustasid keeleõppe projektis osaleda?

Merike: Massöörina pean lahendama igapäevaselt keerulisi probleeme nagu näiteks klientide valud ja nendega võitlemine. Enda üllatuseks avastasin, et isegi kui sa lahendad igapäevaselt erinevaid muresid, vajab vaim ikkagi vaheldust. Nii otsustasingi minna keeleõppesse ja hoopis arendada ennast uues keskkonnas.

Aivi: Töötan Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis koolitusjuhina juba kolmandat aastat. Esimesel kahel aastal ei puutunud ma väga palju kokku inglise keelega, kuid viimasel ajal on inglise keelt kõnelevate inimeste arv suurenenud, kes tunnevad huvi EMTK kursuste vastu, ning mina tundsin järjest suuremat vajadust end erialaselt inglise keeles väljendada. Projektis osalemine oli hea võimalus täiendada oma teadmisi inglise keele osas ja arendada olemasolevat keeleoskust võimalusega suhelda inglise keelses kultuuriruumis.

Mida juurde õppisid nii erialaselt, keeleliselt kui ka isiksusena?

Merike: Isiksusena õppisin rohkem tundma iseennast. Sain aimu oma tugevatest ja nõrkadest külgedest. Olen hakanud ennast rohkem analüüsima ja seoses sellega hakanud teadlikult tegema mingeid kindlaid valikuid. Erialaselt jõudsin taas järeldusele, et elukestvast õppest ei pääse. Iga inimene peab end pidevalt täiendama ja arendama. Vastasel juhul toimub stagnatsioon ja seda me lubada ei tohi. Keeleliselt sain suure julguse keele kasutamiseks. Enne reisi juhtus mul tihti olukordi, kus ma küll mäletasin ühte või teist sõna, kuid vestluse ajal olid kõik sõnad peast pühitud. Nüüd juhtub selliseid olukordi järjest vähem.

Aivi: Isiksusena õppisin tundma iseennast ja avastasin endas nii mõndagi üllatavat, millele edaspidi rohkem tähelepanu pöörata, et õppimine oleks lõbusam ja huvitavam.  Keeleliselt ja erialaselt sain  väga hea ülevaate oma tegelikust teadmiste ja oskuste pagasist inglise keele osas. Kogesin, et ma tean rohkem, kui ma seni olin arvanud teadvat ja see andis juurde enesekindlust ning julgust suhtlemisel inglise keeles.

Räägi lugejatele mõnest kogemusest, mille reisi jooksul omandasid.

Merike: Reisil olla on tore. Siis oleme välja rebitud oma tavapärasest keskkonnast ja põnev on jälgida lisaks uuele keskkonnale ka ennast ning oma reisikaaslasi. Õppisin tundma nii ennast kui ka oma kaaslasi. Ja võin julgelt kinnitada, et sellise seltskonnaga oleksin valmis ja julgeksin  jälle uusi paiku vallutama minna. Reisida on tore lahedate inimestega. See on nagu lisaboonus. Hea on avastada uusi paiku toredate reisisellidega.

Aivi: Metroos sõitmine oli uus kogemus kulgemiseks punktist A punkti B. Põnev maa-alune transpordisüsteem võimaldas liikuda kiirelt ja sujuvalt soovitud sihtkoha, olles alguses hirmutav, kuid süsteemi tundma õppides lihtne, mugav ja võimalusi pakkuv. Metrood kasutavad Londonis väga paljud inimesed, rongid on tihti umbselt täis rahvast, kuid kunagi ei olnud seal rüselust ega torisevaid inimesi, vaid kõik ootavad kannatlikult ja lubavad kiirustajad endast ette lahkelt ning vabandavad hoopis! 😊

Mis sulle reisi jooksul kõige rohkem meeldis?

Merike: Mulle väga meeldib London. Täpsustada nagu ei oskagi – kõik meeldib. Ma tundsin ennast seal suurepäraselt. Erilise sümpaatia vääriline on minu jaoks Toweri sild. Olen enne ka Londonis käinud, kuid sillani ei ole eelnevalt jõudnud. Nüüd lõpuks õnnestus mul näha silda ja ma ei pidanud pettuma… Tunne oli vapustav, kui seda kaugelt nägin. Londoni sümbol on minu südames.

Aivi: Mulle meeldis Londoni eht inglaslik õhkkond, arhitektuur ja keelekeskkond. Ma sain kuulda autentset inglise keelt ja suhelda seda keelt kõnelevate kohalikega. Alguses oli kohalike poolt räägitav keel harjumatu kõlaga ja arusaamatu, kuid iga päevaga muutus see ja me mõistsime teineteist üha paremini. See andis juurde julgust ja avas uusi võimalusi Londoni avastamiseks.