Arengu neuromotoorne stimulatsioon DENEMS®

juuli 16, 2023

DENEMS ® meetodi omadused (Anna Gogola, Rafal Gnat)
Arengu neuromotoorne stimulatsioon (DENEMS ®) pole mitte ainult füsioterapeutiline meetod, vaid ennekõike viis integreeritud lähenemine laste ja noorukite teraapiaprotsessile. DENEMS-i lähenemises mängivad olulist rolli kolm parameetrit: vanus, puude aste, domineeriv lihastoonuse tüüp (hüper-, hüpotoonus) ja liikumishäired (hüperkinees).
Selle lähenemisviisi sihtrühmaks on kasvuuealised inimesed – sünnist kuni kasvuprotsesside lõpuni, st kuni luustiku täieliku luustumiseni, sealhulgas inimesed, kellel on erinevad närvisüsteemi talitlushäired, geneetilised sündroomid.
Sensoornerakendus, posttraumaatilises ja postoperatiivses seisundi ja defektse kehahoiu korral. Meetodi rakendus eesmärgiks on säilitada terapeutilise protsessi järjepidevus ja tugineks järjekindlalt arenevatele ravieesmärkidele. DENEMS ® võib klassifitseerida neurofüsioloogiliseks ja neuroarenguliseks lähenemisviisiks.
Kompleksne neuroarengu diagnostika erinevas vanuses lastele.

(DENEMS ® I)
Inimarengu protsessi diagnoosimine on keeruline, kuna see hõlmab inimese psühhomotoorse käitumise suurt varieeruvust. Patsientide vanuse laia diapasooni tõttu on diagnoosid erinevad.
DENEMS ® eristab 3-earenguperioodi (noorem laps, üleminekuiga, vanem laps), mis mõjutavad sobivate diagnostiliste testide ja seejärel ravimeetodite valikut. DENEMS ® diagnostikaprotsessis on oluline määrata liikumispuude olemus, lihastoonuse tüüp (hüper-, hüpotoonilisus), liikumine (hüperkinees) ja sensoorne teraapia.
Probleemi kaardistamise eesmärk on tuvastada lapse põhiprobleem ja määrata teraapia lähtepunkt ehk nn starter. Starteri selge määratlus annab teavet patsiendi jaoks konkreetsete harjutuste valiku kohta.
Kursuse kava:
1 päev
DENEMS ® kontseptsiooni tutvustus.
Lihastoonuse ja liikumishäirete klassifikatsioon lähtuvalt DENEMSi kontseptsioonist.
Väikelapse (sünnist kuni 3 aastani) liikumismustrite arengu analüüs.
Väikelaste läbivaatus. Arutelu kaardistamise viisi üle.
2. päev
Kaardistatu seos harjutuste valikuga väikelastel .
Vanemate laste läbivaatus. Arutelu kaardistamise viisi üle.
Lihastoonuse hindamine.
3. päev
Vanemate laste uurimine: lokaalsed ja globaalsed motoorsed testid, kõnnitestid.
Kaardistatud probleemide korrelatsioon harjutuste valikuga vanematele lastel. (alustaja “lihaste funktsioon”).
Terapeutilise protsessi planeerimine DENEMS ®.
Kuupäevad:
01.07.2023 kell 10:00-18:00
02.07.2023 kell 10:00-18:00
03.07.2023 kell 10:00-18:00
Grupi suurus: kuni 20 inimest
Kursuse maht: 30 akadeemilist tundi
Õppekeel: eesti/vene keel
Lõpetamisel väljastatav dokument: täienduskoolituse läbimise tunnistus (kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundi) või tõend (kui õppija ei saavutanud õpiväljundit).

Registeeri end siin: www.massaaz.ee/et/kursus/tule-kursusele/

Kui soovid täpsemat infot kursuste kohta, siis kirjuta e-posti aadressile kursused@massaaz.ee või helista numbril +372 6 646 190.