Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli, Massöör, tase 5 kutseeksam 

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli kutseeksamil saab osaleda vaid kooli kutseõppe massööri eriala õpilane. Kooli  lõpetamiseks  peab  õpilane  sooritama  kutseeksami  massööri praktiliste oskuste ettenäitamise teel. Kutseeksamiga kontrollitakse õpilase erialaseid kompetentse. Kutseeksamile pääsemise tingimuseks on õppekava läbimine täies mahus.

Kutseeksami eest ei ole EMTK õpilasel vaja täiendavalt maksta. Kutseeksami hind on arvestatud massööri õppekava maksumusse. Kutseeksami hindamiskomisjon on vähemalt 3 liikmeline, kus  2/3 on töömaailma esindajaid ja eksperte väljastpoolt Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli  Kutseeksam toimumise aeg on määratud akadeemilises kalendris ja eksam toimub, Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, Kadaka tee 4. 

Kutseeksami sooritanud õpilasele antakse massöör, tase 5 tähtajatu kutse ja kooli lõputunnistusele tehakse vastavasisuline märge.

Massöör, tase 5 kutseeksamid ja lõpetamisega seotud üritused:

JAANUAR-VEEBRUAR 2022

 • Avalduste vastuvõtt kutseeksamile kuni 14.jaanuarini 2022.
 • Praktikaaruande esitamine 14.jaanuaril 2022 
 • Praktika hindamine 17.jaanuaril 2022 kl 10:00 
 • Kutseeksami proovieksam toimub 18.jaanuaril 2022 kl 10:00 
 • Kutseeksam toimub 30.jaanuaril 2022
 • Lõpuaktus toimub 09.veebruaril 2022 kl 15:00

MAI-JUUNI 2022

 • Avalduste vastuvõtt kutseeksamile kuni 06.maini 2022
 • Praktikaaruande esitamine 05.mail 2022 
 • Praktika hindamine 06.mail 2022 kl 10:00 
 • Kutseeksami proovieksam toimub 06.mail 2022 kl 10:00 
 • Kutseeksam toimub 05.juunil 2022
 • Lõpuaktus toimub 15.juunil 2022 kl 15:00

SEPTEMBER-OKTOOBER 2022

 • Avalduste vastuvõtt kutseeksamile kuni 08.septembrini 2022.
 • Praktikaaruande esitamine 05.septembril 2022 
 • Praktika hindamine 09.septembril 2022 kl 10:00 
 • Kutseeksami proovieksam toimub 11.septembril 2022 kl 10:00 
 • Kutseeksam toimub 25.septembril 2022
 • Lõpuaktus toimub 05.oktoobril 2022 kl 15:00