Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli, Massöör, tase 5 kutseeksam 

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli kutseeksamil saab osaleda vaid kooli kutseõppe massööri eriala õpilane. Kooli  lõpetamiseks  peab  õpilane  sooritama  kutseeksami  massööri praktiliste oskuste ettenäitamise teel. Kutseeksamiga kontrollitakse õpilase erialaseid kompetentse. Kutseeksamile pääsemise tingimuseks on õppekava läbimine täies mahus.

Kutseeksami eest ei ole EMTK õpilasel vaja täiendavalt maksta. Kutseeksami hind on arvestatud massööri õppekava maksumusse. Kutseeksami hindamiskomisjon on vähemalt 3 liikmeline, kus  2/3 on töömaailma esindajaid ja eksperte väljastpoolt Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli  Kutseeksam toimumise aeg on määratud akadeemilises kalendris ja eksam toimub, Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, Kadaka tee 4. 

Kutseeksami sooritanud õpilasele antakse massöör, tase 5 tähtajatu kutse ja kooli lõputunnistusele tehakse vastavasisuline märge.

Massöör, tase 5 kutseeksamid ja lõpetamisega seotud üritused:

AUGUST 2021

 • Avalduste vastuvõtt kutseeksamile kuni 31.juulini 2021.
 • Kutseeksam toimub 15.augustil 2021.
 • Praktikaaruande esitamine 16.augustil 2022. 
 • Praktika eksam 17.augustil 2021 kl 10:00.
 • Lõpuaktus toimub 30.augustil 2021 kl 15:00.

JAANUAR 2022

 • Avalduste vastuvõtt kutseeksamile kuni 14.jaanuarini 2022.
 • Praktikaaruande esitamine 14.jaanuaril 2022 
 • Praktika eksam 17.jaanuaril 2022 kl 10:00 
 • Kutseeksami proovieksam toimub 18.jaanuaril 2022 kl 10:00 
 • Kutseeksam toimub 29.jaanuaril 2022.
 • Lõpuaktus toimub 09.veebruaril 2022 kl 15:00.