Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli, Massöör, tase 5 kutseeksam 

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli kutseeksamil saab osaleda vaid kooli kutseõppe massööri eriala õpilane. Kooli  lõpetamiseks  peab  õpilane  sooritama  kutseeksami  massööri praktiliste oskuste ettenäitamise teel. Kutseeksamiga kontrollitakse õpilase erialaseid kompetentse. Kutseeksamile pääsemise tingimuseks on õppekava läbimine täies mahus.

Kutseeksami eest ei ole EMTK õpilasel vaja täiendavalt maksta. Kutseeksami hind on arvestatud massööri õppekava maksumusse. Kutseeksami hindamiskomisjon on vähemalt 3 liikmeline, kus  2/3 on töömaailma esindajaid ja eksperte väljastpoolt Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli  Kutseeksam toimumise aeg on määratud akadeemilises kalendris ja eksam toimub, Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, Kadaka tee 4. 

Kutseeksami sooritanud õpilasele antakse massöör, tase 5 tähtajatu kutse ja kooli lõputunnistusele tehakse vastavasisuline märge.

Massöör, tase 5 kutseeksamid ja lõpetamisega seotud üritused:

SEPTEMBER-OKTOOBER 2024

  • 02.09.2024 Praktikaaruande esitamine
  • 06.09.2024 Praktika hindamine
  • 08.09.2024 Kutseeksami proovieksam
  • 06.10.2024 Kutseeksam
  • 16.10.2024 kl 15:00 Lõpuaktus

SEPTEMBER-OKTOOBER 2025

  • 02.09.2025 Praktikaaruande esitamine
  • 05.09.2025 Praktika hindamine
  • 07.09.2025 Kutseeksami proovieksam
  • 28.09.2025 Kutseeksam
  • 15.10.2025 kl 15:00 Lõpuaktus