Ettevalmistuskursused massööri kutseeksamiks

Täiendusõpe/Kursus Sihtgrupid õppekeel õppeaeg, maht maksumus Avalduste vastuvõtt
Ettevalmistuskursused massööri kutseeksamiks eelkõige  puuduliku kvalifikatsiooniga massöörid eesti/vene kuni 12 kuud või vastavalt individuaalse õppekava läbimise plaanile alates 39 EUR  jooksvalt kalendriaasta jooksul

Kutseõppeliik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: keskharidus
Valdkond: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: kuni 12 kuud või vastavalt individuaalse õppekava läbimise plaanile
Kursuse algus: jooksvalt kalendriaasta jooksul (vastavalt individuaalse õppekava läbimise plaanile)
Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus/tõend
Koolituse maht: kuni 1000 t auditoorset tööd (kontakttunnid ja praktika), pluss iseseisev töö  kuni 299 tundi (kodutöö) lähtuvalt massööri eriala baaskursuse õppekavast
Koolituse maksumus: alates 39 EUR
Koolituse sisu vastab Massöör, tase 5 kutsestandardi nõuetele
Sihtgrupp: eelkõige puuduliku kvalifikatsiooniga massöörid
Õppetöö toimub peamiselt Tallinnas, Kadaka tee 4. Praktika läbimise võimalus kodukohas.

Õppesessioonide ajakava: vastavalt individuaalse õppekava läbimise plaanile

Koolitusele tulles esitada järgmised dokumendid:

  1. vormikohane avaldus (täidetakse kohapeal koolituse alguses)
  2. isikuttõendav dokument ja selle koopia
  3. keskharidust tõendav dokument ja selle koopia
  4. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
  5. 2 dokumendi fotot

Koolituse läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit.

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner

Täiendav info: 6646193 või kursused@massaaz.ee