Osteopraktika

Osteopraktika I baaskoolitus

Kutseõppeliik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: keskharidus, teadmised üldanatoomiast- ja füsioloogiast, funktsionaalsest anatoomiast.
Valdkond: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 11 kuud
Kursuse algus: 02. november 2020
Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus.
Koolituse maht: 180 t auditoorset tööd (kontakttunnid) + praktika
Koolituse maksumus: 1344 eurot

Osteopraktika I baaskoolitus

6 õppesessiooni x 3 päeva kl 10:00-18:00

02.11.2020-04.11.2020 Vistseraalne osteopaatia. Rinnaõõs.
10.12.2020-12.12.2020 Vistseraalne osteopaatia. Kõhuõõs.
04.02.2021-06.02.2021 Vistseraalne osteopaatia. Väikevaagna organid.
08.04.2021-10.04.2021 Strukturaalne osteopaatia. Ülemine ruut.
10.06.2021-12.06.2021 Strukturaalne osteopaatia. Alumine ruut.
19.08.2021-21.08.2021 Lihas-fastsiaalsed lingud. Fastsiatega töö

Osteopraktika II spetsialisti koolitus

Kutseõppeliik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: Osteopraktika I baaskoolitus
Valdkond: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 11 kuud
Kursuse algus: 29. oktoober 2020
Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus.
Koolituse maht: 180 t auditoorset tööd (kontakttunnid) + praktika
Koolituse maksumus: 1344 eurot

Osteopraktika II spetsialisti koolitus

6 õppesessiooni x 3 päeva kl 10:00-18:00

29.10.2020-31.10.2020 Kraniosakraalne teraapia. Ajukolju.
07.12.2020-09.12.2020 Kraniosakraalne teraapia. Näokolju.
01.02.2021-03.02.2021 Vastsündunute ja kuni 3-aastaste laste kraniosakraalne osteopaatia.
05.04.2021-07.04.2021 Suuremad liigesed. Osteopaatiline korrektsioon.
07.06.2021-09.06.2021 Kraniosakraalne teraapia. Ajukolju närvid.
16.08.2021-18.08.2021 Vistseraalne osteopaatia. Fastsiatega töö.

Koolitusele tulles esitada järgmised dokumendid:

  1. vormikohane avaldus
  2. isikuttõendav dokument ja selle koopia
  3. keskharidust tõendav dokument ja selle koopia
  4. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
  5. 2 dokumendi fotot

*Kool jätab endale õiguse teha muudatusi akadeemilise kalendri, õppesessioonide ajakava ja tunniplaani osas.

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner

Täiendav info: 6646193 või kursused@massaaz.ee