Osteopraktika

Osteopraktika I baaskoolitus

Kutseõppeliik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: keskharidus, teadmised üldanatoomiast- ja füsioloogiast, funktsionaalsest anatoomiast.
Valdkond: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 10 kuud
Kursuse algus: 26. november 2021
Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus.
Koolituse maht: 180 t auditoorset tööd (kontakttunnid) + praktika
Koolituse maksumus: 1452 eurot

Osteopraktika I baaskoolitus

6 õppesessiooni x 3 päeva kl 10:00-18:00

26.11.2021-28.11.2021 Strukturaalne osteopaatia. Ülemine ruut.
11.01.2022-13.01.2022 Strukturaalne osteopaatia. Alumine ruut.
22.03.2022-24.03.2022 Müofastsiaalsed lingud. Töö fastsiatega
06.05.2022-08.05.2022 Vistseraalne osteopaatia. Rinnaõõs.
21.06.2022-23.06.2022 Vistseraalne osteopaatia. Kõhuõõs.
02.08.2022-04.08.2022 Vistseraalne osteopaatia. Väikevaagna organid.

Osteopraktika II spetsialisti koolitus

Kutseõppeliik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: Osteopraktika I baaskoolitus
Valdkond: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 10 kuud
Kursuse algus: 22. november 2021
Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus.
Koolituse maht: 180 t auditoorset tööd (kontakttunnid) + praktika
Koolituse maksumus: 1452 eurot

Osteopraktika II spetsialisti koolitus

6 õppesessiooni x 3 päeva kl 10:00-18:00

22.11.2021-24.11.2021 Kraniosakraalne teraapia. Ajukolju.
08.01.2022-10.01.2022 Kraniosakraalne teraapia. Näokolju.
18.03.2022-20.03.2022 Kraniosakraalne teraapia. Ajukolju närvid.
02.05.2022-04.05.2022 Suuremad liigesed. Osteopaatiline korrektsioon.
17.06.2022-19.06.2022 Vastsündunute ja kuni 3-aastaste laste kraniosakraalne osteopaatia.
29.07.2022-31.07.2022 Vistseraalne osteopaatia. Soonkonna- ja endokriinsüsteemid

Koolitusele tulles esitada järgmised dokumendid:

  1. vormikohane avaldus
  2. isikuttõendav dokument ja selle koopia
  3. keskharidust tõendav dokument ja selle koopia
  4. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
  5. 2 dokumendi fotot

*Kool jätab endale õiguse teha muudatusi akadeemilise kalendri, õppesessioonide ajakava ja tunniplaani osas.

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner

Täiendav info: 6646193 või kursused@massaaz.ee