Osteopraktika õppekavad

Osteopraktika I baaskoolituse õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus:   Osteopraktika I baaskoolitus
Õppe kogumaht: 180 t auditoorset tööd (kontakttunnid) + iseseisev praktiline töö 90 tundi
Valdkond: teraapia ja taastusravi
Õppekava koostamise alus: puudub
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Keskharidus. Teadmised üldanatoomiast- ja füsioloogiast, funktsionaalsest anatoomiast.

Õppe eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppijal on teadamised ja oskused vistseraalse ja strukturaalse osteopaatia rakendamiseks ning sotsiaalne valmisolek keerukate, mitmekesiste, loovate ja uudsete lahenduste leidmiseks klientide terviseprobleemidele.

Õpiväljundid: Kursuse lõpuks õppija rakendab vistseraalse ja strukturaalse osteopaatia tehnikaid vastavalt kliendi ootustele, näidustustele, vastunäidustustele ja osteopaatia seansi eesmärgile.

Õppesisu:

 1. Vistseraalne osteopaatia. Rinnaõõs.
 2. Vistseraalne osteopaatia. Kõhuõõs.
 3. Vistseraalne osteopaatia. Väikevaagna organid.
 4. Müofastsiaalsed lingud. Töö fastsiatega.
 5. Strukturaalne osteopaatia. Ülemine ruut.
 6. Strukturaalne osteopaatia. Alumine ruut.

Õppemeetod/id: Aktiivne loeng, praktilised harjutused, haigusjuhtumite arutluses osalemine, rühmatööd, ülesannete lahendamine, diskussioon, praktika, analüüs, seminar.

Õppematerjalide loend:

 • Aineõpetaja poolt ettevalmistatud konspekt, töövihik (ppt), töölehed
 • Основы. Философия Остеопатии
 • Э.М. Нейматов. Настольная книга остеопата. Основы биомеханики
 • Бюске Л. Мышечные цепи .1. Туловище, шея, верхние конечности.
 • Бюске Л. Мышечные цепи .2. Лордозы. Кифозы. Сколиозы и деформация грудной клетки.
 • Бюске Л. Мышечные цепи .3. Пубальгия.
 • Бюске Л. Мышечные цепи .4. Нижние конечности.
 • Новосельцев С.В. Введение в остеопатию
 • Триггерные точки и мышечные цепи
 • Ю.В. Чикуров Лечение внутренних органов методами висцеральной остеопатии
 • Lourens. Dzhons Стрейн — Контрстрейн. Лоуренс Джонс
 • Томас В. Майерс. Анатомические Поезда
 • Mitchell_Uchebnik Учебник По Технике Энергии Мышц
 • А.И. Капанджи. Позвоночник
 • А.И. Капанджи. Нижняя Конечность
 • К.Б. Петров. Миовисцерофасциальные Связи В Традиционном И Современном Представлении

Hindamismeetodid:  rühmatöö ettekanne, praktiline ülesanne, juhtumi analüüs
Kursuse läbimisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus
Koolitaja: Roman Erokhov
Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe toimub Tallinnas EMTK õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.

Osteopraktika II spetsialisti koolituse õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Eesti Massaaži- ja Teraapiakool
Õppekava nimetus:   Osteopraktika II spetsialisti baaskoolitus
Õppe kogumaht: 180 t auditoorset tööd (kontakttunnid) + iseseisev praktiline töö 90 tundi
Valdkond: teraapia ja taastusravi
Õppekava koostamise alus: puudub
Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: Keskharidus.
Nõuded alustamiseks: Osteopraktika I baaskoolituse läbimine

Õppe eesmärk: Õpetusega taotletakse, et õppijal on teadamised ja oskused kraniosakraalse-, vistseraalse teraapia ja osteopaatilise korrektsiooni tehnikate rakendamiseks ning valmisolek töötamiseks osteopraktikuna keerukate, mitmekesiste, loovate ja uudsete lahenduste leidmiseks klientide terviseprobleemidele, töötamiseks avatud tööturul osteopaatia teenuseid pakkuvates ettevõtetes või ettevõtjana ning õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Õpiväljundid: Kursuse lõpuks õppija rakendab vistseraalse ja strukturaalse osteopaatia tehnikaid vastavalt kliendi ootustele, näidustustele, vastunäidustustele ja osteopaatia seansi eesmärgile.

Õppesisu:

 1. Kraniosakraalne teraapia. Ajukolju.
 2. Kraniosakraalne teraapia. Näokolju.
 3. Vastsündunute ja kuni 3-aastaste laste kraniosakraalne osteopaatia.
 4. Suuremad liigesed. Osteopaatiline korrektsioon.
 5. Kraniosakraalne teraapia. Ajukolju närvid.
 6. Vistseraalne osteopaatia. Fastsiatega töö.

Õppemeetod/id: Aktiivne loeng, praktilised harjutused, haigusjuhtumite arutluses osalemine, rühmatööd, ülesannete lahendamine, diskussioon, praktika, analüüs, seminar.

Õppematerjalide loend:

 • Aineõpetaja poolt ettevalmistatud konspekt, töövihik (ppt), töölehed
 • Керн М. Мудрость тела. Краниосакральный подход к здоровью
 • Ю.В. Чикуров Лечение внутренних органов методами висцеральной остеопатии
 • Гинсберг Л. Неврология для врачей
 • Джон Апледжер. Родившийся мозг
 • Томас В. Майерс. Анатомические Поезда
 • Mitchell_Uchebnik Учебник По Технике Энергии Мышц
 • Г. И. Мэгоун. Краниальная Остеопатия

Hindamismeetodid:  rühmatöö ettekanne, praktiline ülesanne, juhtumi analüüs
Kursuse läbimisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus
Koolitaja: Roman Erokhov
Õppekeskkonna kirjeldus: Õpe toimub Tallinnas EMTK õppeklassis, milles on loodud tingimused antud õppe läbiviimiseks koos kõigi vajalike vahenditega.