Spordimassaažiterapeut

Spordimassaažiterapeudi õppekava

Õppekava maht 10 EKAP (260t, mis sisaldab 182t auditoorset ja praktilist õpet + 78t iseseisvat tööd)

1) Kliiniline anatoomia ja patoloogia 1 EKAP
2) Funktsionaalne anatoomia II osa (Närvi-lihasaparaaditöö juhtimine) 1 EKAP
3) Kinesioloogia II (Motoorika juhtimine biomehaanika) 0,5 EKAP
4) Kinesioloogia III osa (kõnnianalüüs) 0,5 EKAP
5) Spordifüsioloogia alused. Funktsionaalse treeningu alused ja spordimassaaži roll treeningprotsessis 0,5 EKAP
6) Spordimassaažiteraapia erinevate tugi-liikumisaparaadi seisundite korral (klassikalise massaaž, segment-, lümfi- ja spordimassaaži tehnikad, müofastsiaalsed tehnikad, füüsikalise ravi toimed, pehmete kudede manuaalteraapia ja venitusharjutused, triggerpunkti teraapia, PLV-, PIR-, STR-, lihasaktivatsiooni tehnikad), juhtumipõhine õpe, seminarid 3 EKAP
7) Esmaabi sporditraumade puhul 0,5 EKAP
8) Juhtumianalüüsi koostamine, õppemaht 1,5 EKAP
9) Andragoogika alused, k.a nõustamise tehnikad, juhendamise metoodilised alused ja praktiline juhendamine, õppemaht 1,5 EKAP

Alus: Massaažiterapeut, tase 6, Kutsestandard

https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/11213538

Eriala Kutse nimetus Õppekeel Õppeaeg, maht Maksumus Dokumentide vastuvõtt
Massaažiteraapia Spordimassaažiterapeut,

tase 6

eesti/vene 11 kuud
260 ak.t
tsükliõpe R-P
1920 EUR Kuni 25.oktoober 2024
Õpingutega alustamine 1.november 2024

Haridustase: täienduskoolitus
Nõuded alustamiseks: Massöör, tase 5 kutse olemasolu ja töökogemus massöörina
Õppekavarühm: teraapia ja taastusravi

Õppekeel: eesti/vene keel
Dokumentide vastuvõtt: kuni 25.oktoober 2024
Õppelepingute sõlmimine:
25.oktoober 2024

Õppeaeg: 11 kuud (1.november 2024 – 21.september 2025)
Koolituse algus: 1.november 2024

Õppesessioonide ajakava*:

1) 01.11.2024 – 03.11.2024

2) 29.11.2024 – 01.12.2024

3) 24.01.2025 – 26.01.2025

4) 28.02.2025 – 02.03.2025

5) 28.03.2025 – 30.03.2025

6) 09.05.2025 – 11.05.2025

7) 13.06.2025 – 15.06.2025

8) 29.08.2025 – 31.08.2025

9) 19.09.2025 – 21.09.2025

, sh juhtumianalüüsi retsenseerimine ja eelkaitsmine

NB! * Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekava, akadeemilise kalendri, õppesessioonide ajakava ja tunniplaani osas.

Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus koos lisaga, kuhu on märgitud tunnistuse number, õppeainete loetelu, õppemahud, hindamismeetodid ja õpitulemused, kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundit/eid;  tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.
Koolituse läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit ja kutseeksami sooritamisel väljastatakse Spordimassaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus.

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

  1. isikuttõendav dokument ja selle koopia
  2. viienda kvalifikatsioonitaseme massööri kutset  ja vähemalt keskharidust tõendavad dokumendid ja nende koopiad
  3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
  4. kaks (2) dokumendifotot
  5. vastuvõtu avaldus 2024

*Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekava, akadeemilise kalendri ja tunniplaani osas.

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 664 6191 ja/või e-maili teel: info@massaaz.ee

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner