Spordimassaažiterapeut

Kutseõppeliik: Täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: viienda kvalifikatsiooni taseme massööri kutse või massööri kutsele vastavate kompetentside, keskhariduse olemasolu ja erialane töökogemus
Õppekavarühm: teraapia ja taastusravi
Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus ja kutseeksami sooritamisel Spordimassaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus

Spordimassaažiterapeut töötab tavaliselt iseseisvalt või meeskonna liikmena, kuhu kuuluvad üksiksportlane ja/või võistkond, treener, spordiarst, füsioterapeut. Tema ülesanne on massaažiga sportlaste treenituse taseme ja maksimaalse saavutusvõime sihikindlale tõusule kaasaaitamine ning ajastatud tippvormi säilitamine. Spordimassaažiterapeut mõjutab oma tööga sportlaste organite talitluslikku seisundit, soodustades koormusjärgseid taastumisprotsesse, ennetamaks üleväsimust, traumasid ja tugiliikumisaparaadi ülekoormushaigusi.
Spordimassaažiterapeut töötab spordi- või terviseklubides sportlasega individuaalselt või meeskonnaliikmena.

Spordimassaažiterapeudi õppekava
Spordimassaažiterapeudi koolitus koosneb kahest osast:

1.Massaažiteraapia. Vaata infot siit!

 • Anatoomia ja füsioloogia sh erialaterminoloogia 
 • Kinesioloogia (motoorika juhtimine, kõnnianalüüs) 
 • Ravimassaaž erinevate haigusseisundite korral
 • Juhtumianalüüsi koostamine

2.Spordimassaažiterapeudi spetsialiseerumine. Õpe toimub eraldi kursustena. 

 • Spordimassööri töö ja roll treeningprotsessis 
 • Sportliku treeningu alused
 • PLV-, PIR-tehnikad, mobilisatsioon ja immobilisatsioon spordivigastuste ennetamiseks
 • Müofastsiaalsed tehnikad ja valuravi kaasaegsed printsiibid füsioteraapias. “Müofastsiaalsete valude teaduslik käsitlus” – kursuse toimumisaja  lisainfo leiad siit!
 • Füüsikalise ravi võimalused 
 • Venitusteraapia
 • Päästikpunktiteraapia “Triggerpunkti teraapia” – kursuse toimumisaja lisainfo leiad siit!
 • Sporditeipimine
 • Spordimassaaž 
 • Spordifüsioloogia massöörile
 • Sporditraumatoloogia sh. ennetavad ja toetavad ortoosid, lahased
 • Sportlasega töötamise psühholoogilised aspektid  massööridele, treeneritele, füsioterapeutidele “Sportlasega töötamise psühholoogilised aspektid – kursuse toimumisaja  lisainfo leiad siit!
 • Spordibiomehaanika ja spordikinesioloogia alused
 • Spordifüsioteraapia: füsioteraapia roll sportlike tulemuste saavutamisel massööridele, treeneritele, füsioterapeutidele, kehaliste harjutuste osatähtsus, sh terviseriskiga seotud harjutused.

Alus: Massaažiterapeut, tase 6, Kutsestandard

Täiendav info: 6646191 või info@massaaz.ee