Spordimassaažiterapeut

Spordimassaažiterapeudi õpe toimub eraldi kursustena 

Kutseõppeliik: Täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: Massöör, tase 5 kutse olemasolu ja töökogemus massöörina
Õppekavarühm: teraapia ja taastusravi

Iga kursuse lõpetamisel väljastatav dokument: iga täiendusõppe kursuse läbimise kohta tunnistus

Kursuste läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit.

Kutseeksami sooritamisel Spordimassaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus.

Spordimassaažiterapeut töötab tavaliselt iseseisvalt või meeskonna liikmena, kuhu kuuluvad üksiksportlane ja/või võistkond, treener, spordiarst, füsioterapeut. Tema ülesanne on massaažiga sportlaste treenituse taseme ja maksimaalse saavutusvõime sihikindlale tõusule kaasaaitamine ning ajastatud tippvormi säilitamine. Spordimassaažiterapeut mõjutab oma tööga sportlaste organite talitluslikku seisundit, soodustades koormusjärgseid taastumisprotsesse, ennetamaks üleväsimust, traumasid ja tugiliikumisaparaadi ülekoormushaigusi.
Spordimassaažiterapeut töötab spordi- või terviseklubides sportlasega individuaalselt või meeskonnaliikmena.

Õpe toimub eraldi kursustena. Spordimassaažiterapeudi kursused on järgmised:
 • Kliiniline anatoomia ja patoloogia 
 • Närvi-lihasaparaaditöö juhtimine (Funktsisonaalne anatoomia II osa)
 • Motoorika juhtimine (Kinesioloogia II osa ) 
 • Kõnnianalüüs, goniomeetria (Kinesioloogia  III osa) 
 • Juhtumianalüüsi koostamine
 • Spordimassööri töö ja roll treeningprotsessis 
 • Sportliku treeningu alused
 • PLV-, PIR-tehnikad, mobilisatsioon ja immobilisatsioon spordivigastuste ennetamiseks
 • Müofastsiaalsed tehnikad ja valuravi kaasaegsed printsiibid füsioteraapias. 
 • Füüsikalise ravi võimalused 
 • Venitusteraapia
 • Päästikpunktiteraapia “Triggerpunkti teraapia” – kursuse toimumisaja lisainfo leiad siit!
 • Sporditeipimine
 • Spordimassaaž II osa (jätkukursus)
 • Spordifüsioloogia massöörile
 • Sporditraumatoloogia sh. ennetavad ja toetavad ortoosid, lahased
 • Sportlasega töötamise psühholoogilised aspektid  massööridele, treeneritele, füsioterapeutidele “Sportlasega töötamise psühholoogilised aspektid – kursuse toimumisaja  lisainfo leiad siit!
 • Spordibiomehaanika ja spordikinesioloogia alused
 • Spordifüsioteraapia: füsioteraapia roll sportlike tulemuste saavutamisel massööridele, treeneritele, füsioterapeutidele, kehaliste harjutuste osatähtsus, sh terviseriskiga seotud harjutused.

Alus: Massaažiterapeut, tase 6, Kutsestandard

Täiendav info: +372 664 6191 või info@massaaz.ee

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner