Sisseastumine: massaažiterapeut

Haridustase: täienduskoolitus
Nõuded alustamiseks: Massöör, tase 5 kutse olemasolu ja töökogemus massöörina
Õppekavarühm: teraapia ja taastusravi

Õppekeel: eesti/vene keel
Koolituse algus: 19.jaanuar 2024                                                                                                                                                                              Õppeaeg: 9 kuud (19.jaanuar – 29.september 2024)
Õppesessioonide ajakava*:

12.jaanuar 2024  õppelepingute sõlmimine

19.-21.jaanuar 2024

16.-18.veebruar 2024

21.-24.märts 2024

19.-21.aprill 2024

24.-26.mai 2024

28.-30.juuni 2024

30.-31.august 2024

27.-29.september 2024, sh juhtumianalüüsi retsenseerimine ja eelkaitsmine

NB! * Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekava, akadeemilise kalendri, õppesessioonide ajakava ja tunniplaani osas.

Dokumentide vastuvõtt: kuni 12.jaanuar 2024
Õppelepingute sõlmimine: 12.jaanuar 2024
Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus koos lisaga, kuhu on märgitud tunnistuse number, õppeainete loetelu, õppemahud, hindamismeetodid ja õpitulemused, kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundit/eid;  tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.
Koolituse läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit ja kutseeksami sooritamisel väljastatakse Massaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus.

Massaažiterapeudi töö on kliendi/patsiendi organismi häirunud funktsioonide taastamine, tervisehäirete ennetamine ja leevendamine parimal võimalikul viisil, toetades kliendi/patsiendi igapäevast elukvaliteeti. Massaažiterapeut valmistab ette töökoha, loob kontakti masseeritavaga, kogub anamneesi ja masseerib, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid ning järgib kutse-eetikat. Ta nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole.

Massaažiterapeudi õppekava

Õppekava maht 10 EKAP (260t, mis sisaldab 182t auditoorset ja praktilist õpet+ 78t iseseisvat tööd)

Massaažiteraapia õppekava teemad (ained)*:

1) Kliiniline anatoomia ja patoloogia, õppemaht 1 EKAP
2) Funktsionaalne anatoomia II osa (närvi-lihasaparaaditöö juhtimine), õppemaht 1 EKAP
3) Kinesioloogia II (motoorika juhtimine), õppemaht 1 EKAP
4) Kinesioloogia III osa (kõnnianalüüs, goniomeetria), õppemaht 1 EKAP
5) Massaažiteraapia erinevate haigusseisundite korral (klassikaline, segment-, lümfi-, spordimassaaž, PLV-, PIR-tehnikad, juhtumipõhine õpe, seminarid), õppemaht 3 EKAP
6) Juhtumianalüüsi koostamine, õppemaht 1,5 EKAP
7) Andragoogika alused, k.a nõustamise tehnikad, juhendamise metoodilised alused ja praktiline juhendamine, õppemaht 1,5 EKAP

Alus: Massaažiterapeut, tase 6, Kutsestandard

Õppekava maksumus: 1488 eurot

Eriala Kutse nimetus Õppekeel Õppeaeg, maht Maksumus Dokumentide vastuvõtt
Massaaži teraapia Massaažiterapeut,tase 6 eesti/vene 9 kuud
260 ak.t
tsükliõpe R-P
1488 EUR Kuni  12.jaanuar 2024.

Õpingutega alustamine 19.jaanuar 2024

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

  1. isikuttõendav dokument ja selle koopia
  2. viienda kvalifikatsioonitaseme massööri kutset  ja vähemalt keskharidust tõendavad dokumendid ja nende koopiad
  3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
  4. kaks (2) dokumendifotot
  5. vastuvõtu avaldus 2024

*Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekava, akadeemilise kalendri ja tunniplaani osas.

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 664 6191 ja/või e-maili teel: info@massaaz.ee

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner