Sisseastumine: massaažiterapeut

Haridustase: täienduskoolitus
Nõuded alustamiseks: Massöör, tase 5 kutse olemasolu ja töökogemus massöörina
Õppekavarühm: teraapia ja taastusravi

Õppekeel: eesti/vene keel
Koolituse algus: 14.oktoober 2023
Õppeaeg: 7 kuud (14.oktoober 2023 – 07.aprill 2024)
Õppesessioonid: reedest pühapäevani kl 9:00-17:30
Õppesessioonide ajakava*:

13.oktoober 2023  vastuvõtu vestlused, õppelepingute sõlmimine, infotund

14.-15.oktoober 2023

10.-12.november 2023

01.-03.detsember 2023

26.-28.jaanuar 2024

01.-03.märts 2024

05.-07.aprill 2024, sh juhtumianalüüsi retsenseerimine ja eelkaitsmine

NB! * Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekava, akadeemilise kalendri, õppesessioonide ajakava ja tunniplaani osas.

Dokumentide vastuvõtt: kuni 02.oktoober 2023
Õppelepingute sõlmimine: 13.oktoober 2023
Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus koos lisaga, kuhu on märgitud tunnistuse number, õppeainete loetelu, õppemahud, hindamismeetodid ja õpitulemused, kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundit/eid;  tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.
Koolituse läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit ja kutseeksami sooritamisel väljastatakse Massaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus.

Massaažiterapeudi töö on kliendi/patsiendi organismi häirunud funktsioonide taastamine, tervisehäirete ennetamine ja leevendamine parimal võimalikul viisil, toetades kliendi/patsiendi igapäevast elukvaliteeti. Massaažiterapeut valmistab ette töökoha, loob kontakti masseeritavaga, kogub anamneesi ja masseerib, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid ning järgib kutse-eetikat. Ta nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole.

Massaažiterapeudi õppekava

Õppekava maht 8 EKAP (208t, mis sisaldab 158t auditoorset ja praktilist õpet+ 50t iseseisvat tööd)

 
Massaažiteraapia õppekava teemad (ained)*:
 • Kliiniline anatoomia ja patoloogia 
 • Närvi-lihasaparaaditöö juhtimine (Funktsisonaalne anatoomia II osa)
 • Motoorika juhtimine (Kinesioloogia II osa ) 
 • Kõnnianalüüs, goniomeetria (Kinesioloogia  III osa) 
 • Massaažiteraapia erinevate haigusseisundite korral
 • Juhtumianalüüsi koostamine
 • Andragoogika alused 
 • Juhendamise metoodilised alused ja praktika

Alus: Massaažiterapeut, tase 6, Kutsestandard

Õppekava maksumus: 1182 eurot

Eriala Kutse nimetus Õppekeel Õppeaeg, maht Maksumus Dokumentide vastuvõtt
Massaaži teraapia Massaažiterapeut,tase 6 eesti/vene 7 kuud
208 ak.t
tsükliõpe R-P
1182EUR Kuni  2.oktoober 2023.

Õpingutega alustamine 14.oktoober 2023

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

 1. isikuttõendav dokument ja selle koopia
 2. viienda kvalifikatsioonitaseme massööri kutset  ja vähemalt keskharidust tõendavad dokumendid ja nende koopiad
 3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
 4. kaks (2) dokumendifotot
 5. vastuvõtu avaldus 2023

*Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekava, akadeemilise kalendri ja tunniplaani osas.

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 664 6191 ja/või e-maili teel: info@massaaz.ee

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner