Sisseastumine: massaažiterapeut

Haridustase: täienduskoolitus
Nõuded alustamiseks: Massöör, tase 5 kutse olemasolu ja töökogemus massöörina
Õppekavarühm: teraapia ja taastusravi

Õppekeel: eesti/vene keel
Koolituse algus: 30.september 2022
Õppeaeg: 6 kuud (30.september 2022 – 5.märts 2023)
Õppesessioonid: reedest pühapäevani kl 9:00-17:30
Õppesessioonide ajakava*:

 1. 30.september-02.oktoober 2022
 2. 28.-30. oktoober 2022
 3. 25.-27.november 2022
 4. 16.-18.detsember 2022
 5. 06.-08.jaanuar 2023
 6. 03.-05.veebruar 2023
 7. 03.-05.märts 2023, sh juhtumianalüüsi retsenseerimine ja eelkaitsmine

Dokumentide vastuvõtt: kuni 23.september 2022
Õppelepingute sõlmimine: 30.september 2022
Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus koos lisaga, kuhu on märgitud tunnistuse number, õppeainete loetelu, õppemahud, hindamismeetodid ja õpitulemused, kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundit/eid;  tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.
Koolituse läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit ja kutseeksami sooritamisel väljastatakse Massaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus.

Massaažiterapeudi töö on kliendi/patsiendi organismi häirunud funktsioonide taastamine, tervisehäirete ennetamine ja leevendamine parimal võimalikul viisil, toetades kliendi/patsiendi igapäevast elukvaliteeti. Massaažiterapeut valmistab ette töökoha, loob kontakti masseeritavaga, kogub anamneesi ja masseerib, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid ning järgib kutse-eetikat. Ta nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole.

Massaažiterapeudi õppekava

Õppekava maht 8 EKAP (208t, mis sisaldab 158t auditoorset ja praktilist õpet+ 50t iseseisvat tööd)

 
Massaažiteraapia õppekava teemad (ained)*:
 • Kliiniline anatoomia ja patoloogia 
 • Närvi-lihasaparaaditöö juhtimine (Funktsisonaalne anatoomia II osa)
 • Motoorika juhtimine (Kinesioloogia II osa ) 
 • Kõnnianalüüs, goniomeetria (Kinesioloogia  III osa) 
 • Massaažiteraapia erinevate haigusseisundite korral
 • Juhtumianalüüsi koostamine
 • Andragoogika alused 
 • Juhendamise metoodilised alused ja praktika

Alus: Massaažiterapeut, tase 6, Kutsestandard

Õppekava maksumus: 1182 eurot

Eriala Kutse nimetus Õppekeel Õppeaeg, maht Maksumus Dokumentide vastuvõtt
Massaaži teraapia Massaažiterapeut,tase 6 eesti/vene 6 kuud
208 ak.t
tsükliõpe R-P
1182EUR Kuni  23.september 2022.

Õpingutega alustamine 30.september 2022

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

 1. isikuttõendav dokument ja selle koopia
 2. viienda kvalifikatsioonitaseme massööri kutset  ja vähemalt keskharidust tõendavad dokumendid ja nende koopiad
 3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
 4. kaks (2) dokumendifotot
 5. vastuvõtu avaldus 2023

*Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekava, akadeemilise kalendri ja tunniplaani osas.

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 664 6191 ja/või e-maili teel: info@massaaz.ee

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner