Tartu

Haridustase: täienduskoolitus
Nõuded alustamiseks: vähemalt neljanda või viienda kvalifikatsiooni taseme massööri kutse või massööri kutsele vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu

Erialavaldkond: teraapia ja taastusravi
Kursuse algus: 06.oktoober 2017
Õppeaeg: 6 kuud (06.oktoober 2017 – 18.märts 2018)
Õppesessioonid: reedest pühapäevani kl 9:00-18:00, kord kuus
Õppesessioonide ajakava:
06.10.2017 – Õpelepingu sõlmimine, infotund, ,инфочас, сессия в Таллинне
17.-19.11.2017 – sessioon Tartus
12.-14.01.2018 – sessioon Tartus
02.-04.02.2018 – sessioon Tartus
23.-25.03.2018 – sessioon Tartus

Dokumentide vastuvõtt: kuni 05.oktoober 2017
Õppelepingute sõlmimine: 6.oktoober 2017
Lõpetamisel väljastatav dokumendid: täienduskoolituse läbimise tunnistus ja kutseeksami sooritamisel Massaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus
Massaažiterapeudi töö on kliendi/patsiendi organismi häirunud funktsioonide taastamine, tervisehäirete ennetamine ja leevendamine parimal võimalikul viisil, toetades kliendi/patsiendi igapäevast elukvaliteeti. Massaažiterapeut valmistab ette töökoha, loob kontakti masseeritavaga, kogub anamneesi ja masseerib, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid ning järgib kutse-eetikat. Ta nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole.

Massaažiterapeudi õppekavaÕppekava maht 6 EKAP (156 t)
Massaažiteraapia õppekava teemad (ained):
  • Anatoomia, füsioloogia ja patoloogia, sh erialaterminoloogia (kõrgtase)
  • Kinesioloogia (motoorika juhtimine ja kõnnianalüüs) (kesktase)
  • Klassikaline massaaž (kõrgtase)
  • Juhtumi analüüsi koostamine

Alus: Massaažiterapeut, tase 6, Kutsestandard: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10499229/pdf/massaaiterapeut-tase-6.6.et.pdf

Õppekava maksumus: 954 eurot

Eriala Kutse nimetus Õppekeel Õppeaeg, maht Maksumus Dokumentide vastuvõtt
Massaaži teraapia Massaažiterapeut,tase 6 eesti/vene 6 kuud
156 ak.t
tsükliõpe R-P
954 EUR Kuni 05 oktoober 2017
Õpingutega alustamine 06.oktoober 2017

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

  1. isikuttõendav dokument ja selle koopia
  2. vähemalt neljanda või viienda kvalifikatsioonitaseme massööri kutset või massööri kutsele vastavaid kompetentse ja keskharidust tõendavad dokumendid ja nende koopiad
  3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
  4. 2 dokumendi fotot

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 664 6190 ja/või e-maili teel: info@massaaz.ee