Praktika

Massööri eriala praktika

Praktikaga taotletakse, et õppija seob tegeliku töökogemuse kaudu teooriat ja praktikat, järgides eriala töötervishoiu-, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid, et kinnistada ja täiendada õpitavat ning saavutada õppekava õpiväljundeid.

Praktika käigus arendab õpilane võõrkeele-, sotsiaalset- ja kodanikupädevust ning ettevõtlikkust ja algatusvõimet.

Praktika maht: 32 EKAP / 832 tundi
Praktika struktuur:

 1. Praktikaseminarid
 2. Ettevõtte praktika
  1.  Vaatluspraktika
  2. Väliürituse praktika
  3. Haiglapraktika/Rehab praktika
  4. Spaa – keskuse praktika
  5. Ettevõtluspraktika

Praktiseerimise võimalused on nii Eestis kui ka välismaal.
Praktiseerimise võimalused välismaal õpirände raames Erasmus+ õpiränne

Informatsiooni praktika korralduse kohta saab praktikajuhilt.
Dokumendid leiab siit

Tiina Nellis-Randi
e-post: tiina.nellis-randi@massaaz.ee