Õppekavad

Eesti Massaaži- ja Teraapiakool annab igale lõpetanule Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 5. taseme kutseerihariduse. Õppetöö jooksul anname Sulle esmase töökogemuse parimate erialaspetsialistide juhendamisel ning seda saad teha nii kodumaal kui välismaal. Lisaks massööri eriala kutseõppele pakume väga laias valikus massaažialaseid täiendkoolitusi kõikidele huvilistele.

Tule ja õpi – väärtuslik oskus kogu eluks!

KUTSEÕPE KESKHARIDUSE BAASIL, ESMAÕPE, 5. TASE

Lõpetamisel väljastatav dokument: massööri kutseeriharidusõppe riiklik lõputunnistus, hinneteleht ja massööri kutse. Kooli poolt omistatav kutse on tähtajatu, mida ei ole vaja enam tõendada.

Sihtgrupid: kõik vähemalt keskharidusega, esmast või uut eriala omandada soovijad

Eriala Õppevorm Õppekeel Õppeaeg, maht Maksumus Õppetöö algus
Massöör Mittestatsionaarne eesti/vene 2 aastat 60 EKAP/1560 ak.tundi (1213 ak. tundi +347 IT) 4920 EUR  

12.september 2024

Täiendav info: 664 6191 või info@massaaz.ee