Füsioterapeudi assistent

Õppevorm: mittestatsionaarne
Haridustase: kutseeriharidusõpe, viienda taseme jätkuõpe
FTA rakenduskava
FTA õppekava

Nõuded alustamiseks: vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme massööri kutse või masööri kutsele vastavate kompetentside ja keskharidus olemasolu
Valdkond: teraapia ja taastusravi
Nominaalne õppeaeg: 6 kuud
Õppeperiood: 1 aasta
Lõpetamisel väljastatav dokument: Füsioterapeudi assistendi kutseeriharidusõppe riiklik lõputunnistus ja hinneteleht.

Füsioterapeudi assistendil on teadmised ja oskused füsioterapeudi assisteerimiseks taastusravi- ja rehabilitatsiooni keskkonnas/meeskonnas lähtudes kliendi/patsiendi vajadustest ning sotsiaalse valmisoleku keerukate, mitmekesiste, loovate ja uudsete lahenduste leidmiseks klientide terviseprobleemidele, valmiduse töötamiseks avatud tööturul taastusravi ja rehabilitatsiooni teenuseid pakkuvates ettevõtetes ning õpingute jätkamiseks kõrgkoolis või/ja spetsialiseerumisel massaažiterapeudiks.

FTA õppekava
Tingimused õppima asumisel:
  • Keskharidus
  • vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme massööri kutse või masööri kutsele vastavate kompetentside olemasolu
FTA  õppekava struktuur
30 EKAP (780 h, mis sisaldab 543 h auditoorset ja praktilist õpet + 237 h iseseisvat tööd)
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 4,5 EKAP
  • Füsioteraapia alused 4 EKAP
  • Füsioterapeudi assisteerimine 14 EKAP
  • Praktika 7,5 EKAP
Maksumus: 2950 EUR

Rakendame VÕTA-t  (Varasemalt õpitu ja töökogemuse arvestamine)

Võimalus jätkata õpinguid kõrgkoolis füsioterapeudi/kinesioterapeudi õppekava läbimiseks VÕTA-t rakendades

Täiendav info: 6646191 või info@massaaz.ee