Massööri õppekava

Õppevorm: mittestatsionaarne
Haridustase: kutseeriharidusõpe
Massööri õppekava 60 EKAP (kood 210677)
Massööri rakenduskava 60 EKAP (kood 210677)
Nõuded alustamiseks: keskharidus
Valdkond: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 2 aastat
Maksumus: 4920 eur
Lõpetamisel väljastatav dokument: massööri kutseeriharidusõppe riiklik lõputunnistus ja hinneteleht.

Massööril on teadmised, oskused, hoiakud ja väärtused, töötamiseks massaaživaldkonna spetsialistina ning sotsiaalne valmisolek mitmekesiste, loovate ja uudsete lahenduste leidmiseks klientide terviseprobleemidele. Valmidus töötamiseks avatud tööturul massaažiteenuseid pakkuvates ettevõtetes või ettevõtjana ning õpingute jätkamiseks kõrgkoolis või/ja spetsialiseerumisel massaažiterapeudiks.

Massööri töö on kliendi masseerimine tema füüsilise ja vaimse suutlikkuse taastamiseks, tervisehäirete ennetamiseks, organismi üldise vastupanuvõime tugevdamisele ja hea enesetunde saavutamise kaasaaitamisele. Massöör nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole.

Täiendav info: 6646191 või info@massaaz.ee

Õppekava kuni 2019
Massöör õppekava 120 EKAP (kood 155157)
Massöör rakenduskava 120 EKAP (kood 155157)