Füsioterapeudi assistendi õppekava

Füsioterapeudi assistendi õppekava (tase 5, tasemeõpe jätkuõpe)

Õppevorm: mittestatsionaarne
Haridustase: kutseeriharidusõpe, viienda taseme jätkuõpe
Nõuded alustamiseks: vähemalt 5. kvalifikatsioonitaseme massööri kutse või massööri kutsele vastavate kompetentside ja keskharidus
Õppekavarühm: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 1 aasta
Õppeaja algus: 11.oktoober 2019
Õppesessioonid: toimuvad kord kuus reedest pühapäevani vastavalt tunniplaanile
Õppesessioonide ajakava

11.oktoober 2019 kell 10:00  Avaaktus

Õppesessioonid:
1) 11.10.2019-13.10.2019
2) 01.11.2019-03.11.2019
3) 29.11.2019-01.12.2019
4) 10.01.2020-12.01.2020
5) 31.01.2019-02.02.2020
6) 28.02.2020-01.03.2020
7) 27.03.2020-29.03.2020
8) 17.04.2020-19.04.2020
9) 08.05.2020-10.05.2020
10) 29.05.2020-31.05.2020
11) 26.06.2020-28.06.2020
12) 04.09.2020-06.09.2020
13) 02.10.2020-04.10.2020

09.10.2020 kell 15:00    Lõpuaktus

Õppima asudes tuleb läbida järgmised etapid:

 • Dokumentide vastuvõtt ja nõustamine: kuni 11. oktoober 2019
  vajadusel:
  – massööri kutsestandardi kompetentside analüüs
  – vajadusel VÕTA avalduse esitamine (varasemalt õpitu ja töökogemuse arvestamine)
  – vastavalt VÕTA komisjoni otsusele õppeainete hindamise (eksami) sooritamine
  – individuaalse õppekava plaani koostamine
 • Õppelepingute sõlmimine: 11. oktoober 2019

Lõpetamisel väljastatav dokument: Füsioterapeudi assistendi kutseeriharidusõppe riiklik lõputunnistus ja hinneteleht.
Õppe maksumus: 2880€

Füsioterapeudi assistendil on teadmised ja oskused füsioterapeudi assisteerimiseks taastusravi- ja rehabilitatsiooni keskkonnas/meeskonnas lähtudes kliendi/patsiendi vajadustest ning sotsiaalne valmisolek keerukate, mitmekesiste, loovate ja uudsete lahenduste leidmiseks klientide terviseprobleemidele. Füsioterapeudi assistent töötab avatud tööturul taastusravi ja rehabilitatsiooni teenuseid pakkuvates ettevõtetes.

FTA õppekava struktuur
30 EKAP (780 ak. tundi, mis sisaldab 576 t auditoorset ja praktilist õpet+iseseisvat tööd)
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 4,5 EKAP
 • Füsioteraapia alused 4 EKAP
 • Füsioterapeudi assisteerimine 14 EKAP
 • Praktika 7,5 EKAP

Kui  eelnevalt ei ole omandatud Massööri eriala kompetentsid ehk täidetud FTA koolituse alustamise tingimused, siis tuleb omandada järgmised kompetentsid:

 • Esmaabi
 • Suhtlemise ja klienditeeninduse alused, kutse- eetika
 • Karjääri planeerimine
 • Anatoomia ja füsioloogia
 • Funktsionaalne anatoomia (ladinakeelne terminoloogia, topograafiline anat)
 • Kinesioloogia (ladinakeelne terminoloogia)
 • Patoloogia ja haigused
 • Farmakoloogia alused
 • Kliendi uurimise meetodid
 • Manuaalne lihastestimine
 • Massaaži põhialused ja ergonoomika
 • Klassikaline massaaž
 • Idamaade massaažide filosoofilised aspektid
 • Idamine  massaaž
 • On-site massaaž
 • Spordimassaaži alused
 • Segmentmassaaži alused
 • Lümfimassaaž
 • Lastemassaaž
 • Aroomimassaaž
 • Reflektoorne massaaž
 • eesti keel tasemel B1 ja üks võõrkeel tasemel A1
 • tööks vajalikul tasemel tavapärase kontoritarkvara kasutamise oskus

Füsioterapeudi assistentidel on võimalik jätkata õpinguid rakenduskõrgkoolides füsioteraapia erialal.

Õpilased kantakse kooli õpilaste nimekirja hiljemalt 11. oktoober 2019.

Täiendav info: 6646191 või info@massaaz.ee