Õpingute eest tasumine

Kooli õppima tulemisel koostatakse igale õpilasele peale õppelepingu allkirjastamist individuaalne maksegraafik, mis just tema võimalustega kõige paremini sobitub. Õppemaks tasutakse panka kooli arveldusarvele, mille number on märgitud lepingusse. Igal õpilasel on personaalne viitenumber kogu õpingu perioodil. Õppemaksu arvestatakse ainepunkti alusel.

Eesti Massaaži- ja teraapiakooli õppima asudes on õpilastel võimalik taotleda õppelaenu.

  • Õppemaks on Eestis tulumaksuvaba ja seetõttu saab õppemaksu tasuja Maksu- ja Tolliameti kaudu tagasi 21% (alates 01.01.2007) aasta jooksul tasutud õppemaksust.
  • Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppekavad on väga paindlikud, mis võimaldavad kõikidel õpilastel ka õpingute kõrvalt tööl käia!