Vajalikud dokumendid

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

Massööri õppekava

 1. vormikohane avaldus
 2. Isikut tõendav dokument ja selle koopia
 3. keskharidust tõendav dokument ja selle koopia
 4. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
 5. 2 dokumendi fotot
 6. vestlustasu 10 €
 • Igale õpilasele koostatakse individuaalne maksegraafik, arvestades tema soove ning võimalusi, väljastatakse õpilaspilet ja õpitulemuste arvestuskaart.
 • Vastuvõtt toimub üheaegselt nii statsionaarsesse kui mittestatsionaarsesse õppevormi.

Muud vajalikud dokumendid: 

 • Õppekorralduseeskiri on siin
 • Sisekorralduse eeskiri on siin
 • Vastuvõtu kord on siin
 • Õppima astumise avaldus on siin
 • VÕTA taotluse kord on siin
 • VÕTA taotluse vorm on siin

Dokumentide vastuvõtt toimub tööpäeviti 10:00-16:00, kab. 201, Tallinn, Kadaka tee 4. Võtame vastu ka postiga saadetud  või digiallkirjastatud dokumente. Info telefonil 6646 191, 54 50 1221, e-posti teel: info@massaaz.ee.