Vajalikud dokumendid

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

Massööri õppekava

 1. vormikohane avaldus
 2. Isikut tõendav dokument ja selle koopia
 3. keskharidust tõendav dokument ja selle koopia
 4. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
 5. 2 dokumendi fotot
 6. vestlustasu 10 €

Füsioterapeudi assistendi õppekava

 1. vormikohane avaldus
 2. Isikut tõendav dokument ja selle koopia
 3. vähemalt neljanda või viienda kvalifikatsioonitaseme massööri kutset või massööri kutsele vastavaid kompetentse ja keskharidust tõendavad dokumendid
 4. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
 5. 2 dokumendi fotot
 6. vestlustasu 10 €
 • Igale õpilasele koostatakse individuaalne maksegraafik, arvestades tema soove ning võimalusi, väljastatakse õpilaspilet ja õpitulemuste arvestuskaart.
 • Vastuvõtt toimub üheaegselt nii statsionaarsesse kui mittestatsionaarsesse õppevormi.

Muud vajalikud dokumendid: 

 • Õppekorralduseeskiri on siin
 • Sisekorralduse eeskiri on siin
 • Vastuvõtu kord on siin
 • Õppima astumise avaldus on siin
 • VÕTA taotluse kord on siin
 • VÕTA taotluse vorm on siin

Dokumentide vastuvõtt toimub tööpäeviti 10:00-16:00, kab. 201, Tallinn, Kadaka tee 4. Võtame vastu ka postiga saadetud  või digiallkirjastatud dokumente. Info telefonil 6646 191, 54 50 1221, e-posti teel: info@massaaz.ee.