Vajalikud dokumendid

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

Massööri õppekava

 1. vormikohane avaldus
 2. isikuttõendav dokument ja selle koopia
 3. keskharidust tõendav dokument ja selle koopia
 4. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
 5. 3 dokumendi fotot
 6. vestlustasu 10 €

Füsioterapeudi assistendi õppekava

 1. vormikohane avaldus
 2. isikuttõendav dokument ja selle koopia
 3. vähemalt neljanda või viienda kvalifikatsioonitaseme massööri kutset või massööri kutsele vastavaid kompetentse ja keskharidust tõendavad dokumendid
 4. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
 5. 3 dokumendi fotot
 6. vestlustasu 10 €
 • Kõikide õpilaskandidaatidega viiakse enne õppetöö algust läbi kutsesobivuse vestlus.
 • Igale õpilasele koostatakse individuaalne maksegraafik, arvestades tema soove ning võimalusi, väljastatakse õpilaspilet ja õpitulemuste arvestuskaart.
 • Vastuvõtt toimub üheaegselt nii statsionaarsesse kui mittestatsionaarsesse õppevormi.

Dokumentide vastuvõtt toimub tööpäeviti 10.00-16.00 aadressil Kadaka tee 4. Võtame vastu ka postiga saadetud  või digiallkirjastatud dokumente. Info telefonil 6646 191, 54 50 1221, e-posti teel: info@massaaz.ee.