Massööri eriala

Massööri eriala (tase 5, tasemeõpe esmaõpe)

Dokumentide vastuvõtt 2019/2020 õ-a. algab 06.mail 2019 ja toimub jooksvalt kogu kalendriaasta jooksul.

Mittestatsionaarne õpe (kaugõpe)

  • Õppetöö toimub Tallinnas 1 kord kuus neljapäeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval kl 9:00-18:00 vastavalt akadeemilisele kalendrile ja tunniplaanile.
  • Õppetöö sisaldab 10,4 nädalat praktikat
  • Massööri eriala õppeaeg on 2 aastat
  • Massööri eriala õppe maksumus on 3980 €.
  • Esimene osamakse on 350 €

Kooli lõpetamisel väljastatakse kutseeriharidusõppe lõputunnistus, hinneteleht koos massööri kutsega. Kooli poolt omistatav massööri kutse on tähtajatu, mida ei ole vaja enam tõendada.

Massööri kutse omandanutel on võimalik jätkata õpinguid:

  • Jätkuõppes EMTK-s füsioterapeudi assistendiks, tase 5
  • Täiendusõppe raames:

massaažiterapeudiks

lastemassaažiterapeudiks

spordimassaažiterapeudiks

ravimassaažiterapeudiks

loomamassööriks

erinevatel massaaži erialaga seotud kursustel

Rakendame VÕTA-t (varasemalt õpitu ja töökogemuse arvestamine).

Massööri eriala õpilaste vastuvõtul kontrollitakse õpilaskandidaadi kutsesobivust vestlusega. Vestlus toimub 21.-30.augustil 2019.a alates kl 10:00 õpilaskandidaadiga kokkulepitud graafiku alusel Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis.

Juhul, kui õpilaskandidaat on haigestunud, tuleb sellest teatada vastuvõtukomisjoni sekretärile, kes määrab uue vestluse aja.

Õpilaskandidaadil tuleb kooli õppima asumist kinnitada hiljemalt 30.septembriks 2019.a e-posti teel.

Õpilased  kantakse kooli õpilaste nimekirja 1.oktoobriks 2019.

Õppetöö algus on 02.oktoobril 2019.

Vastuvõtukalender

06.05. – 21.08.2019 Avalduste vastuvõtmine
21.-30.08.2019 Alates kl 10:00 vastuvõtuvestlus õpilaskandidaadiga kokkulepitud graafiku alusel, õppelepingute sõlmimine
30.08.2019 Kell 16:00 vastuvõtukomisjoni koosolek
30.08. – 30.09.2019 Kooli õppima asumise kinnitamine õpilaskandidaadi poolt
01.10.2019 Õpilaskandidaatide kooli direktori käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja kandmine
02.10.2019 Õppetöö algus

Täiendav info: 6646191 või info@massaaz.ee