Vastuvõtuinfo

Eesti Massaaži ja Teraapiakool on riiklikult akrediteeritud kutseõppeasutus, kus saab õppida massööriks ja füsioterapeudi assistendiks.

1. Massööri õppekava (tase 5, tasemeõpe esmaõpe)

Dokumentide lisavastuvõtt 2020/2021 õ-a. algab 01.novembril  2020 ja toimub jooksvalt kogu kalendriaasta jooksul.

Õppevorm: mittestatsionaarne
Haridustase: kutseeriharidusõpe, viienda taseme jätkuõpe
Nõuded alustamiseks: keskharidus
Õppekavarühm: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 2 aastat

 Mittestatsionaarne õpe (kaugõpe)

 • Õppetöö (auditoorne töö) toimub Tallinnas 1-2 kord kuus  neljapäeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval kl 9:00-18:00 vastavalt akadeemilisele kalendrile ja tunniplaanile.
 • Õppetöö sisaldab 10,4 nädalat praktikat. Praktika toimub väljaspool õppesessioone
 • Massööri eriala õppeaeg on 2 aastat
 • Õppetöö algus: 4.veebruar 2021
 • Massööri eriala õppe maksumus on 3980 €.
 • Esimene osamakse on 380 €

Kooli lõpetamisel väljastatakse kutseeriharidusõppe lõputunnistus, hinneteleht koos massööri kutsega. Kooli poolt omistatav massööri kutse on tähtajatu, mida ei ole vaja enam tõendada.

Massööri kutse omandanutel on võimalik jätkata õpinguid:

 • Jätkuõppes EMTK-s füsioterapeudi assistendiks, tase 5
 • Täiendusõppe raames:

– massaažiterapeudiks
– lastemassaažiterapeudiks
– spordimassaažiterapeudiks
– ravimassaažiterapeudiks
– loomamassööriks
– erinevatel massaaži erialaga seotud kursustel

Rakendame VÕTA-t  (varasemalt õpitu ja töökogemuse arvestamine).

Massööri eriala õpilaste vastuvõtul kontrollitakse õpilaskandidaadi kutsesobivust vestlusega. Vestlus toimub 3.veebruaril 2020.a alates kl 10:00 õpilaskandidaadiga kokkulepitud graafiku alusel Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis.

Vastuvõtukalender

01.11.2020 – 03.02.2021 Avalduste vastuvõtmine
03.02.2021 Alates kl 10:00 vastuvõtuvestlus õpilaskandidaadiga kokkulepitud graafiku alusel, õppelepingute sõlmimine
03.02.2021 Kell 16:00 vastuvõtukomisjoni koosolek
03.02.2021 Kooli õppima asumise kinnitamine õpilaskandidaadi poolt
04.02.2021 Õpilaskandidaatide kooli direktori käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja kandmine
04.02.2021 Õppetöö algus

2.Füsioterapeudi assistendi õppekava (tase 5, tasemeõpe jätkuõpe)

Õppevorm: mittestatsionaarne
Haridustase: kutseeriharidusõpe, viienda taseme jätkuõpe
Nõuded alustamiseks: vähemalt 5. kvalifikatsioonitaseme massööri kutse või massööri kutsele vastavate kompetentside ja keskharidus

Erialavaldkond: teraapia ja taastusravi
Dokumentide vastuvõtt: kuni 15.märts 2021
Õppelepingute sõlmimine: 26.märts 2021

Õppeaja algus: 26.märts 2021
Õppeaeg: 12 kuud (26.märts 2021 – 25.märts 2022)
Õppesessioonid: toimuvad vastavalt õppesessioonide ajakavale ja tunniplaanile 1-2 korda kuus. Praktika toimub väljaspool õppesessioone

Õppesessioonide ajakava*:

1) 26.-28.märts 2021

2) 9.-11.aprill 2021

3) 23.-25.aprill 2021

4) 28.-30.mai 2021

5) 25.-27.juuni 2021

6) 06.-08.august 2021

7) 10.-12.september 2021

8) 8.-10.oktoober 2021

9) 5.-7.november 2021

10) 3.-5.detsember 2021

11) 14.-16.jaanuar 2022

12) 11.-13.veebruar 2022

13) 4.-6.märts 2022

14) 25.-27.märts 2022

Lõpuaktus: 31.03.2022 kl 15:00

*Kool jätab endale õiguse teha muudatusi akadeemilise kalendri, õppesessioonide ajakava ja tunniplaani osas.

Lõpetamisel väljastatav dokument: Füsioterapeudi assistendi kutseeriharidusõppe riiklik lõputunnistus ja hinneteleht.
Õppe maksumus: 2950 €

Füsioterapeudi assistendil on teadmised ja oskused füsioterapeudi assisteerimiseks taastusravi- ja rehabilitatsiooni keskkonnas/meeskonnas lähtudes kliendi/patsiendi vajadustest ning sotsiaalne valmisolek keerukate, mitmekesiste, loovate ja uudsete lahenduste leidmiseks klientide terviseprobleemidele. Füsioterapeudi assistent töötab avatud tööturul taastusravi ja rehabilitatsiooni teenuseid pakkuvates ettevõtetes.

FTA  õppekava struktuur
30 EKAP (780 h, mis sisaldab 543 h auditoorset ja praktilist õpet + 237 h iseseisvat tööd)
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 4,5 EKAP
 • Füsioteraapia alused 4 EKAP
 • Füsioterapeudi assisteerimine 14 EKAP
 • Praktika 7,5 EKAP

Füsioterapeudi assistentidel on võimalik jätkata õpinguid:

 • Kõrgkoolides ja omandada rakenduskõrgharidus füsioteraapia erialal.

Rakendame VÕTA-t  (Varasemalt õpitu ja töökogemuse arvestamine)

Vastuvõtu nõustamine toimub vastuvõtu dokumentide esitamisel Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, aadressil Kadaka tee 4, Tallinn.

Täiendav info: 664 6191 või info@massaaz.ee