Vastuvõtuinfo

Eesti Massaaži ja Teraapiakool on riiklikult akrediteeritud kutseõppeasutus, kus saab õppida massööriks kutseõppe raames.

Massööri õppekava (tase 5, tasemeõpe esmaõpe)

Dokumentide vastuvõtt 2022/2023 õ-a. algab 02.mai 2022 ja toimub jooksvalt kogu kalendriaasta jooksul.

Õppevorm: mittestatsionaarne
Haridustase: kutseeriharidusõpe, viienda taseme esmaõpe
Nõuded alustamiseks: keskharidus
Õppekavarühm: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 2 aastat

 Mittestatsionaarne õpe (kaugõpe)

  • Õppetöö (auditoorne töö) toimub Tallinnas 1-2 kord kuus  neljapäeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval kl 9:00-18:00 vastavalt akadeemilisele kalendrile ja tunniplaanile.
  • Õppetöö sisaldab 10,4 nädalat praktikat. Praktika toimub väljaspool õppesessioone
  • Massööri eriala õppeaeg on 2 aastat
  • Õppetöö algus: 6.oktoober 2022
  • Massööri eriala õppeteenustasu on 3980 €.
  • Esimene osamakse on 380 €

Kooli lõpetamisel väljastatakse kutseeriharidusõppe lõputunnistus, hinneteleht koos massööri kutsega. Kooli poolt omistatav massööri kutse on tähtajatu, mida ei ole vaja enam tõendada.

Massööri kutse omandanutel on võimalik jätkata õpinguid:

  • Jätkuõppes EMTK-s füsioterapeudi assistendiks, tase 5
  • Täiendusõppe raames:

– massaažiterapeudiks
– lastemassaažiterapeudiks
– spordimassaažiterapeudiks
– ravimassaažiterapeudiks
– loomamassööriks
– erinevatel massaaži erialaga seotud kursustel

Rakendame VÕTA-t  (varasemalt õpitu ja töökogemuse arvestamine).

Massööri eriala õpilaste vastuvõtul kontrollitakse õpilaskandidaadi kutsesobivust vestlusega. Vestlused toimuvad 26.septembrist kuni 30. septembrini 2022.a õpilaskandidaadiga kokkulepitud graafiku alusel Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis.

Vastuvõtukalender

02.05.2022 – 23.09.2022 Avalduste vastuvõtmine
26.09.2022 – 30.09.2022 Vastuvõtuvestlused  õpilaskandidaatidega kokkulepitud graafiku alusel, õppelepingute sõlmimine
30.09.2022 Kell 16:00 vastuvõtukomisjoni koosolek
01.10.2022 Kooli õppima asumise kinnitamine õpilaskandidaadi poolt
01.10.2022 Õpilaskandidaatide kooli direktori käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja kandmine
06.10.2022 Õppetöö algus

Täiendav info: 664 6191 või info@massaaz.ee  
Vastuvõtu nõustamine toimub vastuvõtu dokumentide esitamisel Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, aadressil Kadaka tee 4, Tallinn.