Vastuvõtuinfo

Eesti Massaaži ja Teraapiakool on riiklikult akrediteeritud kutseõppeasutus, kus saab õppida massööriks kutseõppe raames.

Massööri õppekava (tase 5, tasemeõpe esmaõpe)

Dokumentide vastuvõtt 2024/2025 õ-a. algab 02.mai 2024 ja toimub jooksvalt kogu kalendriaasta jooksul.

Õppevorm: mittestatsionaarne
Haridustase: kutseeriharidusõpe, viienda taseme esmaõpe
Nõuded alustamiseks: keskharidus
Õppekavarühm: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 2 aastat

 Mittestatsionaarne õpe (kaugõpe)

 • Õppetöö (auditoorne töö) toimub Tallinnas 1 kord kuus: neljapäeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval kl 9:00-18:00 vastavalt akadeemilisele kalendrile ja tunniplaanile.
 • Õppetöö sisaldab 10,4 nädalat praktikat. Praktika toimub väljaspool õppesessioone
 • Massööri eriala õppeaeg on 2 aastat
 • Õppetöö algus: 12.september 2024
 • Massööri eriala õppeteenustasu on 4920 €.
 • Õppeteenustasu on Eestis tulumaksuvaba ja seetõttu saab õppemaksu tasuja Maksu- ja Tolliameti kaudu tagasi 22% aasta jooksul tasutud õppemaksust.
 • Esimene osamakse on 320 €
 • Igale õpilasele koostatakse peale õppelepingu allkirjastamist individuaalne maksegraafik, mis just tema võimalustega kõige paremini sobitub. Õppemaks tasutakse panka kooli arveldusarvele, mille number on märgitud lepingusse. Igal õpilasel on personaalne viitenumber kogu õpingu perioodil. Õppemaksu arvestatakse ainepunkti alusel.
 • Õpilastel on võimalik taotleda õppelaenu.
 • Igale õpilasele väljastatakse õpitulemuste arvestuskaart ja soovi korral õpilaspilet.
 • Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppekavad on väga paindlikud, mis võimaldavad kõikidel õpilastel ka õpingute kõrvalt tööl käia!

Õppesessioonid: 1 kord kuus, õppesessiooni pikkus 4 päeva (vaata ajakava).

Õppesessioonide ajakava 2024/2025 õppeaastaks:

21.-28.08.2024 Vastuvõtuvestlused  õpilaskandidaatidega kokkulepitud graafiku alusel, õppelepingute sõlmimine

12.september 2024 kl 10:00 Avaaktus, infotund
1) 12.09.2024 – 15.09.2024
2) 10.10.2024 – 13.10.2024
3) 07.11.2024 – 10.11.2024
4) 05.12.2024 – 08.12.2024
5) 09.01.2025 – 12.01.2025
6) 06.02.2025 – 09.02.2025
7) 06.03.2025 – 09.03.2025
8) 03.04.2025 – 06.04.2025
9) 02.05.2025 – 04.05.2025
10) 05.06.2025 – 08.06.2025
11) 07.08.2025 – 10.08.2025

Praktika toimub väljaspool õppesessioone!!!

NB! Kool jätab endale õiguse teha muudatusi akadeemilise kalendri ja tunniplaani osas.

Kooli lõpetamisel väljastatakse riigivapiga riiklik kutseeriharidust  tõendav lõputunnistus koos massööri kutsega ja hinneteleht . Kooli poolt omistatav massööri kutse on tähtajatu, mida ei ole vaja enam tõendada.

Massööri kutse omandanutel on võimalik jätkata õpinguid täiendusõppe raames:

– massaažiterapeudiks
– lastemassaažiterapeudiks
– spordimassaažiterapeudiks
– loomamassööriks
– erinevatel massaaži erialaga seotud kursustel

Rakendame VÕTA-t  (varasemalt õpitu ja töökogemuse arvestamine).

Ravikindlustus kehtib 1 õppeaasta jooksul ehk õppekava nominaalkestuse jooksul (välja arvatud meditsiiniliste näidustuste tõttu).

Massööri eriala õpilaste vastuvõtul kontrollitakse õpilaskandidaadi kutsesobivust vestlusega. Vestlused toimuvad 21.-28.08.2024 õpilaskandidaadiga kokkulepitud graafiku alusel Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis.

Vastuvõtukalender

02.05.2024 – 19.08.2024 Avalduste vastuvõtmine
21.-28.08.2024 Vastuvõtuvestlused  õpilaskandidaatidega kokkulepitud graafiku alusel, õppelepingute sõlmimine
28.08.2024 Kell 16:00 vastuvõtukomisjoni koosolek
21.-28.08.2024  Kooli õppima asumise kinnitamine õpilaskandidaadi poolt
28.08.2024 Õpilaskandidaatide kooli direktori käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja kandmine
12.09.2024 Õppetöö algus

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

 1. Vormikohane avaldus 
 2. Isikut tõendav dokument ja selle koopia
 3. vähemalt keskharidust tõendav dokument ja selle koopia
 4. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
 5. kaks (2) dokumendifotot

Saada avaldus ja dokumendid sellele aadressile ✉️ info@massaaz.ee pealkirjaga “soovin õppida” / “хочу учиться”. Dokumentide vastuvõtt toimub tööpäeviti 10:00-16:00 kabinetis 201, Kadaka tee 4, Tallinn.

Muud vajalikud dokumendid: 

 • Õppekorralduseeskiri on siin
 • Vastuvõtu kord on siin
 • Sisekorra eeskiri on siin
 • VÕTA taotluse kord on siin
 • VÕTA taotluse vorm on siin

Täiendav info: 664 6191, 54 50 1221 ja/või e-posti teel: info@massaaz.ee