Vastuvõtuinfo

Eesti Massaaži ja Teraapiakool on riiklikult akrediteeritud kutseõppeasutus, kus saab õppida massööriks ja füsioterapeudi assistendiks.

1. Massööri õppekava (tase 5, tasemeõpe esmaõpe)

Dokumentide lisavastuvõtt 2021/2022 õ-a. algab 03.mai 2021 ja toimub jooksvalt kogu kalendriaasta jooksul.

Õppevorm: mittestatsionaarne
Haridustase: kutseeriharidusõpe, viienda taseme esmaõpe
Nõuded alustamiseks: keskharidus
Õppekavarühm: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 2 aastat

 Mittestatsionaarne õpe (kaugõpe)

 • Õppetöö (auditoorne töö) toimub Tallinnas 1-2 kord kuus  neljapäeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval kl 9:00-18:00 vastavalt akadeemilisele kalendrile ja tunniplaanile.
 • Õppetöö sisaldab 10,4 nädalat praktikat. Praktika toimub väljaspool õppesessioone
 • Massööri eriala õppeaeg on 2 aastat
 • Õppetöö algus: 1.oktoober 2021
 • Massööri eriala õppeteenustasu on 3980 €.
 • Esimene osamakse on 380 €

Kooli lõpetamisel väljastatakse kutseeriharidusõppe lõputunnistus, hinneteleht koos massööri kutsega. Kooli poolt omistatav massööri kutse on tähtajatu, mida ei ole vaja enam tõendada.

Massööri kutse omandanutel on võimalik jätkata õpinguid:

 • Jätkuõppes EMTK-s füsioterapeudi assistendiks, tase 5
 • Täiendusõppe raames:

– massaažiterapeudiks
– lastemassaažiterapeudiks
– spordimassaažiterapeudiks
– ravimassaažiterapeudiks
– loomamassööriks
– erinevatel massaaži erialaga seotud kursustel

Rakendame VÕTA-t  (varasemalt õpitu ja töökogemuse arvestamine).

Massööri eriala õpilaste vastuvõtul kontrollitakse õpilaskandidaadi kutsesobivust vestlusega. Vestlused toimuvad 20.septembrist kuni 24. septembrini 2021.a õpilaskandidaadiga kokkulepitud graafiku alusel Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis.

Vastuvõtukalender

03.05.2021 – 03.09.2021 Avalduste vastuvõtmine
20.09.2021 – 24.09.2021 Vastuvõtuvestlused  õpilaskandidaatidega kokkulepitud graafiku alusel, õppelepingute sõlmimine
30.09.2021 Kell 16:00 vastuvõtukomisjoni koosolek
01.10.2021 Kooli õppima asumise kinnitamine õpilaskandidaadi poolt
01.10.2021 Õpilaskandidaatide kooli direktori käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja kandmine
01.10.2021 Õppetöö algus

Täiendav info: 664 6191 või info@massaaz.ee  
Vastuvõtu nõustamine toimub vastuvõtu dokumentide esitamisel Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, aadressil Kadaka tee 4, Tallinn.

2.Füsioterapeudi assistendi õppekava (tase 5, tasemeõpe jätkuõpe)

Õppevorm: mittestatsionaarne
Haridustase: kutseeriharidusõpe, viienda taseme jätkuõpe
Nõuded alustamiseks: vähemalt 5. kvalifikatsioonitaseme massööri kutse või massööri kutsele vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu
Erialavaldkond: teraapia ja taastusravi
Dokumentide vastuvõtt: kuni 31.jaanuar 2022
Õppeaja algus ja õppelepingute sõlmimine: 18.veebruar 2022
Õppeteenustasu: 2950 €
Õppeaeg: 12 kuud (18.veebruar 2022 – 12.veebruar 2023)
Õppesessioonid: toimuvad vastavalt õppesessioonide ajakavale ja tunniplaanile 1-2 korda kuus. Praktika toimub väljaspool õppesessioone

Õppesessioonide ajakava*:
1) 18.-20.veebruar 2022
2) 25.-27.märts 2022
3) 22.-24.aprill 2022
4) 13.-15.mai 2022
5) 27.-29.mai 2022
6) 17.-19.juuni 2022
7) 1.-3.juuli 2022
8) 26.-28.august 2022
9) 16.-18.september 2022
10) 30.september – 2.oktoober 2022
11) 21.-23.oktoober 2022
12) 18.-20.november 2022
13) 16.-18.detsember 2022
14) 13.-15.jaanuar 2023
15) 28.-30.jaanuar 2023
16) 10.-12.veebruar 2023

*Kool jätab endale õiguse teha muudatusi akadeemilise kalendri, õppesessioonide ajakava ja tunniplaani osas.

Lõpetamisel väljastatav dokument: Füsioterapeudi assistendi kutseeriharidusõppe riiklik lõputunnistus ja hinneteleht.

Füsioterapeudi assistendil on teadmised ja oskused füsioterapeudi assisteerimiseks taastusravi- ja rehabilitatsiooni keskkonnas/meeskonnas lähtudes kliendi/patsiendi vajadustest ning sotsiaalne valmisolek keerukate, mitmekesiste, loovate ja uudsete lahenduste leidmiseks klientide terviseprobleemidele. Füsioterapeudi assistent töötab avatud tööturul taastusravi ja rehabilitatsiooni teenuseid pakkuvates ettevõtetes.

FTA  õppekava struktuur
30 EKAP (780 h, mis sisaldab 543 h auditoorset ja praktilist õpet + 237 h iseseisvat tööd)
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 4,5 EKAP
 • Füsioteraapia alused 4 EKAP
 • Füsioterapeudi assisteerimine 14 EKAP
 • Praktika 7,5 EKAP

Füsioterapeudi assistentidel on võimalik jätkata õpinguid:

 • Kõrgkoolides ja omandada rakenduskõrgharidus füsioteraapia erialal.

Rakendame VÕTA-t  (Varasemalt õpitu ja töökogemuse arvestamine)

Vastuvõtu nõustamine toimub vastuvõtu dokumentide esitamisel Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, aadressil Kadaka tee 4, Tallinn.

Täiendav info: 664 6191 või info@massaaz.ee