Vastuvõtuinfo

Eesti Massaaži ja Teraapiakool on riiklikult akrediteeritud kutseõppeasutus, kus saab õppida massööriks kutseõppe raames.

Massööri õppekava (tase 5, tasemeõpe esmaõpe)

Dokumentide vastuvõtt 2023/2024 õ-a. algab 02.mai 2023 ja toimub jooksvalt kogu kalendriaasta jooksul.

Õppevorm: mittestatsionaarne
Haridustase: kutseeriharidusõpe, viienda taseme esmaõpe
Nõuded alustamiseks: keskharidus
Õppekavarühm: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 2 aastat

 Mittestatsionaarne õpe (kaugõpe)

 • Õppetöö (auditoorne töö) toimub Tallinnas 1 kord kuus: neljapäeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval kl 9:00-18:00 vastavalt akadeemilisele kalendrile ja tunniplaanile.
 • Õppetöö sisaldab 10,4 nädalat praktikat. Praktika toimub väljaspool õppesessioone
 • Massööri eriala õppeaeg on 2 aastat
 • Õppetöö algus: 05.oktoober 2023
 • Massööri eriala õppeteenustasu on 4440 €.
 • Õppeteenustasu on Eestis tulumaksuvaba ja seetõttu saab õppemaksu tasuja Maksu- ja Tolliameti kaudu tagasi 20% (alates 01.01.2007) aasta jooksul tasutud õppemaksust.
 • Esimene osamakse on 400 €
 • Igale õpilasele koostatakse peale õppelepingu allkirjastamist individuaalne maksegraafik, mis just tema võimalustega kõige paremini sobitub. Õppemaks tasutakse panka kooli arveldusarvele, mille number on märgitud lepingusse. Igal õpilasel on personaalne viitenumber kogu õpingu perioodil. Õppemaksu arvestatakse ainepunkti alusel.
 • Õpilastel on võimalik taotleda õppelaenu.
 • Igale õpilasele väljastatakse õpilaspilet ja õpitulemuste arvestuskaart.
 • Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppekavad on väga paindlikud, mis võimaldavad kõikidel õpilastel ka õpingute kõrvalt tööl käia!

Õppesessioonid: 1 kord kuus, õppesessiooni pikkus 4 päeva (vaata ajakava).

Õppesessioonide ajakava 2023/2024 õppeaastaks:

18.-29.09.2023 Vastuvõtuvestlused  õpilaskandidaatidega kokkulepitud graafiku alusel, õppelepingute sõlmimine

1) 05.10.2023 – 08.10.2023

2) 02.11.2023 – 05.11.2023

3) 07.12.2023 – 10.12.2023

4) 04.01.2024 – 07.01.2024

5) 01.02.2024 – 04.02.2024

6) 07.03.2024 – 10.03.2024

7) 04.04.2024 – 07.04.2024

8) 02.05.2024 – 05.05.2024

9) 06.06.2024 – 09.06.2024

10) 22.08.2024 – 25.08.2024

Praktika toimub väljaspool õppesessioone!!!

NB! Kool jätab endale õiguse teha muudatusi akadeemilise kalendri ja tunniplaani osas.

Kooli lõpetamisel väljastatakse riigivapiga riiklik kutseeriharidust  tõendav lõputunnistus koos massööri kutsega ja hinneteleht . Kooli poolt omistatav massööri kutse on tähtajatu, mida ei ole vaja enam tõendada.

Massööri kutse omandanutel on võimalik jätkata õpinguid täiendusõppe raames:

– massaažiterapeudiks
– lastemassaažiterapeudiks
– spordimassaažiterapeudiks
– ravimassaažiterapeudiks
– loomamassööriks
– erinevatel massaaži erialaga seotud kursustel

Rakendame VÕTA-t  (varasemalt õpitu ja töökogemuse arvestamine).

Ravikindlustus kehtib 1 õppeaasta jooksul ehk õppekava nominaalkestuse jooksul (välja arvatud meditsiiniliste näidustuste tõttu).

Massööri eriala õpilaste vastuvõtul kontrollitakse õpilaskandidaadi kutsesobivust vestlusega. Vestlused toimuvad 18.-29.09.2023 õpilaskandidaadiga kokkulepitud graafiku alusel Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis.

Vastuvõtukalender

02.05.2023 – 17.09.2023 Avalduste vastuvõtmine
18.-29.09.2023 Vastuvõtuvestlused  õpilaskandidaatidega kokkulepitud graafiku alusel, õppelepingute sõlmimine
29.09.2023 Kell 16:00 vastuvõtukomisjoni koosolek
18.-29.09.2023  Kooli õppima asumise kinnitamine õpilaskandidaadi poolt
02.10.2023 Õpilaskandidaatide kooli direktori käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja kandmine
05.10.2023 Õppetöö algus

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

 1. vormikohane avaldus
 2. Isikut tõendav dokument ja selle koopia
 3. vähemalt keskharidust tõendav dokument ja selle koopia
 4. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
 5. kaks (2) dokumendifotot

Dokumentide vastuvõtt toimub tööpäeviti 10:00-16:00 kabinetis 201, Kadaka tee 4, Tallinn. Võtame vastu ka postiga saadetud  või digiallkirjastatud dokumente aadressil info@massaaz.ee.

Muud vajalikud dokumendid: 

 • Õppekorralduseeskiri on siin
 • Sisekorralduse eeskiri on siin
 • Vastuvõtu kord on siin
 • VÕTA taotluse kord on siin
 • VÕTA taotluse vorm on siin

Täiendav info: 664 6191, 54 50 1221 ja/või e-posti teel: info@massaaz.ee