Vastuvõtuinfo

Eesti Massaaži ja Teraapiakool on riiklikult akrediteeritud kutseõppeasutus, kus saab õppida massööriks ja füsioterapeudi assistendiks.

1. Massööri õppekava (tase 5, tasemeõpe esmaõpe)

Dokumentide vastuvõtt 2020/2021 õ-a. algab 04.mail 2020 ja toimub jooksvalt kogu kalendriaasta jooksul.

Õppevorm: mittestatsionaarne
Haridustase: kutseeriharidusõpe, viienda taseme jätkuõpe
Nõuded alustamiseks: keskharidus
Õppekavarühm: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 2 aastat

 Mittestatsionaarne õpe (kaugõpe)

 • Õppetöö (auditoorne töö) toimub Tallinnas 1 kord kuus  neljapäeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval kl 9:00-18:00 vastavalt akadeemilisele kalendrile ja tunniplaanile.
 • Õppetöö sisaldab 10,4 nädalat praktikat. Praktika toimub väljaspool õppesessioone
 • Massööri eriala õppeaeg on 2 aastat
 • Õppetöö algus: 1.oktoober 2020
 • Massööri eriala õppe maksumus on 3980 €.
 • Esimene osamakse on 380 €

Kooli lõpetamisel väljastatakse kutseeriharidusõppe lõputunnistus, hinneteleht koos massööri kutsega. Kooli poolt omistatav massööri kutse on tähtajatu, mida ei ole vaja enam tõendada.

Massööri kutse omandanutel on võimalik jätkata õpinguid:

 • Jätkuõppes EMTK-s füsioterapeudi assistendiks, tase 5
 • Täiendusõppe raames:

– massaažiterapeudiks
– lastemassaažiterapeudiks
– spordimassaažiterapeudiks
– ravimassaažiterapeudiks
– loomamassööriks
– erinevatel massaaži erialaga seotud kursustel

Rakendame VÕTA-t  (varasemalt õpitu ja töökogemuse arvestamine).

Massööri eriala õpilaste vastuvõtul kontrollitakse õpilaskandidaadi kutsesobivust vestlusega. Vestlus toimub 24.-28.augustil 2020.a alates kl 10:00 õpilaskandidaadiga kokkulepitud graafiku alusel Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis.

Vastuvõtukalender

04.05. – 24.08.2020 Avalduste vastuvõtmine
24.-28.08.2020 Alates kl 10:00 vastuvõtuvestlus õpilaskandidaadiga kokkulepitud graafiku alusel, õppelepingute sõlmimine
28.08.2020 Kell 16:00 vastuvõtukomisjoni koosolek
28.08. – 30.09.2020 Kooli õppima asumise kinnitamine õpilaskandidaadi poolt
01.10.2020 Õpilaskandidaatide kooli direktori käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja kandmine
01.10.2020 Õppetöö algus

2.Füsioterapeudi assistendi õppekava (tase 5, tasemeõpe jätkuõpe)

Õppevorm: mittestatsionaarne
Haridustase: kutseeriharidusõpe, viienda taseme jätkuõpe
Nõuded alustamiseks: vähemalt 5. kvalifikatsioonitaseme massööri kutse või massööri kutsele vastavate kompetentside ja keskharidus

Erialavaldkond: teraapia ja taastusravi
Dokumentide vastuvõtt: kuni 11. september 2020
Nõustamine ja õppelepingute sõlmimine: 11.-18. september 2020 kokkulepitud graafiku alusel

Õppeaja algus: 18. september 2020
Õppeaeg: 12 kuud (18. september 2020 – 17. september 2021)
Õppesessioonid: toimuvad vastavalt õppesessioonide ajakavale ja tunniplaanile 1-2 korda kuus. Praktika toimub väljaspool õppesessioone

Õppesessioonide ajakava*:

1) 18.-20. september 2020

2) 16.-18. oktoober 2020

3) 13.-15. november 2020

4) 11.-13.detsember 2020

5) 8.-10.jaanuar 2021

6) 29.-31.jaanuar 2021

7) 26.-28.veebruar 2021

8) 19.-21.märts 2021

9) 9.-11.aprill 2021

10) 23.-25.aprill 2021

11) 14.-16.mai 2021

12) 4.-6.juuni 2021

13) 13.-15.august 2021

14) 10.-12.september 2021

*Kool jätab endale õiguse teha muudatusi akadeemilise kalendri, õppesessioonide ajakava ja tunniplaani osas.

Lõpuaktus: 17.09.2021 kl 15:00

Lõpetamisel väljastatav dokument: Füsioterapeudi assistendi kutseeriharidusõppe riiklik lõputunnistus ja hinneteleht.
Õppe maksumus: 2950 €

Füsioterapeudi assistendil on teadmised ja oskused füsioterapeudi assisteerimiseks taastusravi- ja rehabilitatsiooni keskkonnas/meeskonnas lähtudes kliendi/patsiendi vajadustest ning sotsiaalne valmisolek keerukate, mitmekesiste, loovate ja uudsete lahenduste leidmiseks klientide terviseprobleemidele. Füsioterapeudi assistent töötab avatud tööturul taastusravi ja rehabilitatsiooni teenuseid pakkuvates ettevõtetes.

FTA  õppekava struktuur
30 EKAP (780 h, mis sisaldab 543 h auditoorset ja praktilist õpet + 237 h iseseisvat tööd)
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 4,5 EKAP
 • Füsioteraapia alused 4 EKAP
 • Füsioterapeudi assisteerimine 14 EKAP
 • Praktika 7,5 EKAP

Füsioterapeudi assistentidel on võimalik jätkata õpinguid:

 • Kõrgkoolides ja omandada rakenduskõrgharidus füsioteraapia erialal.

Rakendame VÕTA-t  (Varasemalt õpitu ja töökogemuse arvestamine)

Vastuvõtu nõustamine toimub vastuvõtu dokumentide esitamisel Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, aadressil Kadaka tee 4, Tallinn.

Vastuvõtukalender

Kuni 28.02.2020                Avalduste vastuvõtmine

28.02.2020                           Õpilaskandidaatide kooli direktori käskkirjaga kooli õpilaste

nimekirja kandmine

28.02.2020                          Õppetöö algus

Täiendav info: 664 6191 või info@massaaz.ee