Massööri eriala 

Tore, et tunned huvi massööri elukutse vastu. Siin lehel leiad kokkuvõtliku ülevaate massööri erialast, õppekavast ja  õppimisest. Kuna iga algus on raske ja valmistab hirmu, püüame olla teejuhtideks nende esimeste sammude astumisel.

Kes on massöörid? 

Massööride näol on tegemist oskajate inimestega, kes suudavad oma kätega aidata nii inimesi, kui ka loomi. Ajalooürikud jutustavad selle põneva elukutse ja kutsumuse kohta juba tuhandeid aastaid tagasi. Massaaž oli kasutusel gladiaatorite koolides ja Buddha õukonnas. Tegemist on väga erilise kutsega, kuid vaatamata oma näilisele lihtsusele nõuab põhjalikke teadmisi, et kasu asemel mitte kahju teha.

Millist õppevormi valida?

Massööriks on võimalik õppida keskhariduse baasil nii eesti kui ka vene keeles. Et saaksid õppida endale sobivas tempos, pakume õpet kahes õppevormis. Oluline on valida just enda huvidest ja võimalustes lähtuv õppevorm ja muidugi ka õppekeel.

Valida saad kas õppimise eesti või vene keeles.

Õppevorm:

Mittestatsionaarne (kaug) õpe

Kestvus: 

2 aastat 

Sagedus: 

1 kord kuus (N-P)

Praktika maht: 

10 nädalat

praktika läbimine väljaspool õppesessioone

Palju õpingud maksavad?

Oleme küll riiklikult tunnustatud õppeasutus ja omanäoline kogu Euroopas, ei ole meie õpilased siiski arvatud riikliku õppetoetust saavate õpilaste nimekirja ja õppetöö eest tuleb tasuda õpilastel endil. Kui arvestada massööride teenimisvõimalusi, ei ole summa muidugi märkimisväärne, sest jaguneb graafiku alusel kogu õppeperioodi peale võrdseteks osadeks. Vajaduse ja soovi korral paneb õppeteenustasu maksmistele õla alla pank. Õpilastel on võimalik saada õppelaenu. Kutsehariduse õppekava mahuks on 1560 tundi. Kogumaksumus jaguneb kas kahe või kolme aasta peale olenevalt õppevormist. Olemas on ka väiksema mahuga õppevorm, mille mahuks on 1000 tundi ja muidugi ka hinnalt odavam, kui sellega ei kaasne riiklikku lõputunnistust ega aegumatut kutset. Sellise õppevormi puhul tuleb lõpetajal iga 5 aasta järel taas tõendada oma kompetentsust õpitud erialal. Kui juhtumisi vahepeal töötanud ei ole kaotab kutsetunnistus sootuks kehtivuse.

Mida saad?

Ainulaadsed teadmised ja oskused mis annavad Sulle erilise staatuse ümbritsevate hulgas, sest oskad oma kätega ja teadmistega korda saata midagi väga erilist. Saad riigivapiga riikliku kutseeriharidust tõendava kutsekooli lõputunnistuse koos aegumatu kutsega, mis on kantud lõputunnistusele. Sellise tunnistuse nime leiab alati riiklikust kutseregistrist ja seda mitte ainult Eestis vaid kogu Euroopa Liidus.

Õpid ja töötad üheaegselt

Kas oled märganud, meie koolis on avatud massaaži õppesalong, kus õpilased saavad praktiseerida õpitud massaažiliike reaalsetel klientidel? Meie kooli õpe on läbimõeldud nii, et saaksid omandada teoreetilisi ja praktilisi teadmisi käsikäes. Kui praktika reaalsetel klientidel kooli õppesalongis on läbitud ja praktiline eksam sooritatud võid juba esimesel õppeaastal rakendada omandatud teadmised ja oskused rahateenimise vankri ette. 

Õppekava

Õige massööri õpe peab katma kõiki vajalikke aspekte anatoomiast lõõgastuseni.

Õppekava koostajad on  lähtunud õppeainete valikul eriala vajadustest. Koolis omandatud teadmised inimese keha ehitusest ja talitlusest on headeks teejuhtideks valitud erialal. Et mõista kliente vaevavate probleemide olemust ja leida just kliendi soovidest ja vajadustest lähtuvalt õige massaažiliik. Kõige selle aluseks on põnevad ja praktilised õppeined ja suurepärased õpetajad – oma alatõelised fanaatikud.

Meie kooli õpingud on jaotatud neljaks oluliseks rühmaks: 

  • Erialased eeldused ehk tööriistad, mida vajad edaspidises tegutsemises
  • Anatoomia, füsioloogia ja haigused-  ehk kogu erialaõppe vundament
  • Massaaž  ehk see, milleks sa tegelikult siia kooli tulid 😉
  • Valikained – Sinu lisavõimalused laial tööturul

Õppeainete valik EMTK-s

EMTK- õppeainete valikul on lähtutud eriala spetsiifikast. Massaaž ja teised sama erialaga lähedalt seotud teraapiad vajavad põhjalikke teadmisi oskusi inimese organismi ehitusest ja talitlusest. Õppekavasse on valitud just need õppeained, mis toetavad õppijat tema töös ja annavad vajalikud teadmised inimese organismi toimimisest ja sellega seotud psüühilistest protsessidest. 

Tervis on iga inimese kalleim vara, massöör aga kliendi jaoks usaldusisik, kellelt küsitakse nõu ja kellega arutatakse oma tervise probleeme. Andes inimesele nõu või jagades soovitusi, võtab nõustaja või soovitaja endale vastutuse jagatud teadmiste õigsuse ja kompetentsuse osas. Selleks, et soovitused oleksid aja- ja asjakohased on õppekava ülesehitusel lähtutud tõenduspõhisest meditsiinist ja lisatud uusim info erialastest teadustöödest. Õpetajad pingutavad selle nimel, et õppeprotsessi oleksid kaasatud iidsed tarkused erinevalt kontinentidelt kui ka meditsiiniteaduse viimane sõna. Selliselt ülesehitatud õppekava läbinud massöör võib olla kindel, et teeb oma tööd mõistuse ja kätega. Hea ettevalmistus võimaldab leida tööd erinevates valdkondades haiglast spaani. Või oled hoopiski loomade sõber ja soovid panustada lemmikloomade tervisesse. Õppepraktika nii kodu- kui välismaal aitab omandatud teadmisi rakendada praktikasse ja kinnistada omandatud oskusi erinevates töösituatsioonides ja erinevas keskkonnas.

Õppekava koostajad on mõelnud läbi, kuidas sillutada teed Sinu tulevasele tööpõllule. Näiteks annab õppeaine majandus ja ettevõtlus Sulle teadmised ja oskused, et luua tulevikus oma salong ja olla vaba ning sõltumatu. Õppeaines omandatud teadmisi ja oskusi on võimalik juba õppimise ajal rakendada praktikasse ettevõtluspraktika käigus. Nii selgub ka see kas soovid tulevikus olla kellast kellani palgatööl või nautida vabadust ja olla iseendale tööandja.

Õppeained, mis on seotud inimkeha ehituse ja talitlusega annavad hea ülevaate inimese erinevate organsüsteemide koos funktsioneerimisest. Praktikumidel kinnistate teoreetilisi teadmisi looma organite prepareerimisel. Avades looma südame ja nähes oma silmaga, kuidas on süda ehitatud  ja saades teada, millised võivad olla patoloogiad, mis inimest ohustavad, mäletad neid elu lõpuni. Õpid selgeks inimkeha liikuma panevad lihased ja oskad neid hooldada. Tead täpselt, milliseid harjutusi on vaja teha, et lihased suuremaks ja tugevamaks kasvaksid. Õpid lihaseid testima. Õppimise ajal õpid selgeks vähemalt 10 erinevat massaažiliiki ja oskad neist vajadusel valida just kõige parema ja tõhusama mis  kliendi soovist ja probleemist lähtuvalt annab parima tulemuse. Valikõpingute moodul võimaldab Sul täiendada oma erialast keeleoskust, et takistusteta toime tulla erinevat keelt kõnelevate klientidega, täiendada oma teadmisi füsioteraapias, või õppida lisaks eksootilisi massaaže.

Täpsema ülevaate massööri õppekavast leiad siit.

Tule avasta tarkuse põnev maailm!

Sisseastumine 

Kui tunned, et Eesti Massaaži- ja Teraapiakool on õige koht, kus soovid oma õpinguid jätkata, siis tea, et meil on selle üle hea meel. Anname endast kõik oleneva, et saaksid endale väärtuslikud teadmised, mis teevad Sinust uhke eriala spetsialisti. 

Täpse info sisseastumise kohta leiad siin. Kui sul tekib lisaküsimusi, siis ära karda võtta meiega ühendust: 664 6191 või info@massaaz.ee