Õppeainete valik EMTK-s

EMTK- õppeainete valikul on lähtutud eriala spetsiifikast. Massaaž ja teised sama erialaga lähedalt seotud teraapiad vajavad põhjalikke teadmisi oskusi inimese organismi ehitusest ja talitlusest. Õppekavasse on valitud just need õppeained, mis toetavad õppijat tema töös ja annavad vajalikud teadmised inimese organismi toimimisest ja sellega seotud psüühilistest protsessidest. 

Tervis on iga inimese kalleim vara, massöör aga kliendi jaoks usaldusisik, kellelt küsitakse nõu ja kellega arutatakse oma tervise probleeme. Andes inimesele nõu või jagades soovitusi, võtab nõustaja või soovitaja endale vastutuse jagatud teadmiste õigsuse ja kompetentsuse osas. Selleks, et soovitused oleksid aja- ja asjakohased on õppekava ülesehitusel lähtutud tõenduspõhisest meditsiinist ja lisatud uusim info erialastest teadustöödest. Õpetajad pingutavad selle nimel, et õppeprotsessi oleksid kaasatud iidsed tarkused erinevalt kontinentidelt kui ka meditsiiniteaduse viimane sõna. Selliselt ülesehitatud õppekava läbinud massöör võib olla kindel, et teeb oma tööd mõistuse ja kätega. Hea ettevalmistus võimaldab leida tööd erinevates valdkondades haiglast spaani. Või oled hoopiski loomade sõber ja soovid panustada lemmikloomade tervisesse. Õppepraktika nii kodu- kui välismaal aitab omandatud teadmisi rakendada praktikasse ja kinnistada omandatud oskusi erinevates töösituatsioonides ja erinevas keskkonnas.

Õppekava koostajad on mõelnud läbi, kuidas sillutada teed Sinu tulevasele tööpõllule. Näiteks annab õppeaine majandus ja ettevõtlus Sulle teadmised ja oskused, et luua tulevikus oma salong ja olla vaba ning sõltumatu. Õppeaines omandatud teadmisi ja oskusi on võimalik juba õppimise ajal rakendada praktikasse ettevõtluspraktika käigus. Nii selgub ka see kas soovid tulevikus olla kellast kellani palgatööl või nautida vabadust ja olla iseendale tööandja.

Õppeained, mis on seotud inimkeha ehituse ja talitlusega annavad hea ülevaate inimese erinevate organsüsteemide koos funktsioneerimisest. Praktikumidel kinnistate teoreetilisi teadmisi looma organite prepareerimisel. Avades looma südame ja nähes oma silmaga, kuidas on süda ehitatud  ja saades teada, millised võivad olla patoloogiad, mis inimest ohustavad, mäletad neid elu lõpuni. Õpid selgeks inimkeha liikuma panevad lihased ja oskad neid hooldada. Tead täpselt, milliseid harjutusi on vaja teha, et lihased suuremaks ja tugevamaks kasvaksid. Õpid lihaseid testima. Õppimise ajal õpid selgeks vähemalt 10 erinevat massaažiliiki ja oskad neist vajadusel valida just kõige parema ja tõhusama mis  kliendi soovist ja probleemist lähtuvalt annab parima tulemuse. Valikõpingute moodul võimaldab Sul täiendada oma erialast keeleoskust, et takistusteta toime tulla erinevat keelt kõnelevate klientidega, täiendada oma teadmisi füsioteraapias, või õppida lisaks eksootilisi massaaže.

Tule avasta tarkuse põnev maailm!