Osteopraktika

Osteopraktika I baaskoolituse õppekava

Kutseõppeliik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: keskharidus
Valdkond: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 11 kuud
Kursuse algus: 07. oktoober 2019
Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus.
Koolituse maht: 180 t auditoorset tööd (kontakttunnid) + praktika
Koolituse maksumus: 1344 eurot

Osteopraktika I baaskoolitus

6 õppesessiooni x 3 päeva E-K kl 10:00-18:00

07.10.2019-09.10.2019 Vistseraalne osteopaatia. Rinnaõõs.
09.12.2019-11.12.2019 Vistseraalne osteopaatia. Kõhuõõs.
03.02.2020-05.02.2020 Suuremad liigesed. Osteopaatiline korrektsioon.
13.04.2020-15.04.2020 Lihas-fastsiaalsed lingud. Fastsiatega töö.
01.06.2020-03.06.2020 Strukturaalne osteopaatia. Ülemine ruut.
12.08.2020-14.08.2020 Strukturaalne osteopaatia. Alumine ruut.

Osteopraktika II spetsialisti koolituse õppekava

Kutseõppeliik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: Osteopraktika I baaskoolitus
Valdkond: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 11 kuud
Kursuse algus: 05. oktoober 2020
Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus.
Koolituse maht: 180 t auditoorset tööd (kontakttunnid) + praktika
Koolituse maksumus: 1344 eurot

Osteopraktika II spetsialisti koolitus

6 õppesessiooni x 3 päeva E-K kl 10:00-18:00

05.10.2020-07.10.2020 Kraniosakraalne teraapia. Ajukolju.
07.12.2020-09.12.2020 Kraniosakraalne teraapia. Näokolju.
01.02.2021-03.02.2021 Vastsündunute ja kuni 3-aastaste laste kraniosakraalne osteopaatia.
05.04.2021-07.04.2021 Vistseraalne osteopaatia. Väikevaagna organid.
07.06.2021-09.06.2021 Kraniosakraalne teraapia. Ajukolju närvid.
16.08.2021-18.08.2021 Vistseraalne osteopaatia. Fastsiatega töö.

Koolitusele tulles esitada järgmised dokumendid:

  1. vormikohane avaldus
  2. isikuttõendav dokument ja selle koopia
  3. keskharidust tõendav dokument ja selle koopia
  4. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
  5. 2 dokumendi fotot

*Kool jätab endale õiguse teha muudatusi akadeemilise kalendri, õppesessioonide ajakava ja tunniplaani osas.

Täiendav info: 6646193 või kursused@massaaz.ee