Tallinna massaaži eriala baaskursus

Massööri eriala baaskursus

Täiendusõpe/Kursus Sihtgrupid õppekeel õppeaeg, maht maksumus Avalduste vastuvõtt
Massööri eriala baaskursus eelkõige ümberõpet vajavad eesti/vene 12 kuud (1000 tundi) 2960 EUR  Kuni 14.11.2017

Kutseõppeliik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: keskharidus
Valdkond: tervishoid
Õppeaeg: 12 kuud

Kursuse algus: 21.november 2017
Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus.
Koolituse maht: 1000 t auditoorset tööd (kontakttunnid ja praktika), pluss iseseisev töö (kodutöö).
Koolituse maksumus: 2960 eurot

Koolituse sisu vastab Massöör, tase 5 kutsestandardi nõuetele.

Sihtgrupp: eelkõige ümberõpet vajavad inimesed

KOOLITUSEL OSALEMISE TINGIMUSED:

Koolitusele tulles esitada järgnevate dokumentide koopiad:

  1. vormikohane avaldus
  2. isikuttõendav dokument ja selle koopia
  3. keskharidust tõendav dokument ja selle koopia
  4. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
  5. 2 dokumendi fotot

Koolituse tunnistus väljastatakse peale koolituse läbimist täies mahus

Koolituse läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit.

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner

Täiendav info: 6646193 või kursused@massaaz.ee