Loomamassöör

Haridustase: Täiendusõpe
Valdkond: veterinaaria
Toimumiskoht: Tallinn, Harjumaa, Raplamaa, Tartu                                                                                                                                                 Nõuded alustamiseks: keskharidus
Dokumentide vastuvõtt: 2.veebruar 2024
Nõustamine ja õppelepingute sõlmimine: 2.veebruar 2024 kokkulepitud graafiku alusel.
Kursuse algus: 16.veebruar 2024
Õppeaeg: 12 kuud (16.veebruar 2024 — 15.veebruar 2025)
Õppesessioonid: 1-2 korda kuus, kell 9:00-18:00 Tallinnas, Raplas ja Tartus (vaata õppesessioonide ajakava).
Õppesessioonide ajakava*:

1) 16.-18.02.2024
2) 22.-24.03.2024
3) 19.-21.04.2024
4) 24.-26.05.2024
5) 07.-09.06.2024
6) 09.-11.08.2024
7) 13.-15.09.2024
8)11.-13.10.2024
9)08.-10.11.2024,                                                                                                                                                                                                          10)10.-12.01.2025
11)31.01-02.02.2025, k.a lõpuhindamine

*Kool jätab endale õiguse teha muudatusi akadeemilise kalendri, õppesessioonide ajakava ja tunniplaani osas.

Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus koos lisaga, kuhu on märgitud tunnistuse number, õppeainete loetelu, õppemahud, hindamismeetodid ja õpitulemused, kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundit/eid;  tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.

Koolituse läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit ja kutseeksami sooritamisel väljastatakse Loomamassöör, tase 5 kutsetunnistus.

Loomamassöör töötab erapraksises või vetarsti meeskonnas, loomakliinikus, loomade füsioteraapiakeskuses, lemmikloomsalongis või teenistuskoerte keskuses. Loomamassööri ülesandeks on loomade füüsilise vormi säilitamine ja maksimaalse saavutusvõime tagamine ning ajastatud tippvormi säilitamine (koertel enne näitust, hobustel enne võistlust jne). Loomamassaaž soodustab koormusjärgseid taastumisprotsesse, ennetab üleväsimuse ja tugiliikumisaparaadi ülekoormusest tulenevate traumade tekkimist.

Loomamassööri õppekava maht  17 EKAPi (442 ak. tundi, mis sisaldab 248t teoreetilist ja praktilist õpet+ 194t iseseisvat tööd)
Õppekava moodulid*:

I. Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

II. Ettevalmistused loomamassaažiks. Tööosad: töökoha ettevalmistamine, kontakti loomine loomaga, looma seisundi hindamine, massaaži kava koostamine.

III. Loomamassaaži tegemine ja edasise tegevuse kavandamine. Tööosad: loomale massaaži tegemine, massaaži tulemuse hindamine, looma hooldaja juhendamine, situatsioonülesannete lahendamine

IV. Valikõpingute moodul (spetsialiseerumine). Õpilane valib kas koerte massaaži spetsialiseerumise või hobuste massaaži spetsialiseerumise. Koerte massaaž, II osa või Hobuste massaaž, II osa

Täpsema ülevaate õppekavast leiad siit.

*Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekavas, tunniplaanis ja õppesessioonide ajakavas.

Õppekava maksumus: 2730 eurot (tasumine maksegraafiku alusel)

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

  1. isikuttõendav dokument ja selle koopia
  2. vähemalt keskharidust tõendavad dokumendid ja nende koopiad
  3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
  4. kaks (2) dokumendifotot
  5. Täidetud vastuvõtuavaldus

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 664 6191 ja/või e-maili teel: info@massaaz.ee

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner