LASTEMASSAAŽITERAPEUT

Haridustase: täienduskoolitus
Nõuded alustamiseks: massöör, tase 5 kutsestandardi nõuetele vastav koolitus või mõni muu massööri erialaga seonduv koolitus

Valdkond: tervishoid ja sotsiaalteenused
Õppeaeg: 1 aasta

Lõpetamisel väljastatav dokument: täienduskoolituse läbimise tunnistus ja kutseeksami sooritamisel Lastemassaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus

Lastemassaažiterapeudi töö on igas vanuses lapsele massaaži teostamine ja lapse suunamine kehaliste harjutuste tegemisele, arvestades lapse ealist arengut ning tervislikku seisundit. Lastemassaažiterapeut töötab tavaliselt tugimeeskonna liikmena taastusravi, rehabilitatsiooni või füsioteraapiaga tegutsevates keskustes.

Ta nõustab ja juhendab last ning lapsevanemat või hooldajat, vajadusel soovitab pöörduda tervishoiutöötaja ja/või füsioterapeudi poole. Lastemassaažiterapeudi kliendiks on laps koos tema vanema ja/või hooldajaga.