Laste massaažiterapeut

Haridustase: täienduskoolitus
Nõuded alustamiseks: viienda kvalifikatsiooni taseme massööri kutse või massööri kutsele vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu, töökogemus
Õppekavarühm: teraapia ja taastusravi

Õppeaeg: 3. aprill 2020 – 25.märts 2021

Dokumentide vastuvõtt: kuni  27.märts 2020

Õppelepingute sõlmimine: 3. aprill 2020

Koolituse algus: 3. aprill  2020

Lõpetamisel väljastatav dokumendid: täienduskoolituse läbimise tunnistus ja kutseeksami sooritamisel Laste massaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus

Laste massaažiterapeudi töö on igas vanuses lapsele massaaži tegemine, arvestades lapse ealist arengut ning tervislikku seisundit. Laste massaažiterapeut töötab tavaliselt tugimeeskonna liikmena, hinnates adekvaatselt oma rolli töös lapsevanema või hooldaja, lastearsti, füsioterapeudi, logopeedi jt spetsialistidega või iseseisvalt. Ta nõustab ja juhendab last ning lapsevanemat, vajadusel soovitab pöörduda teiste spetsialistide poole.
Laste massaažiterapeudil tuleb arvestada oma kabineti sisustamisel lapse arenguetappide erisustega.

Laste massaažiteraapia õppekava teemad (ained):
 • Kliiniline anatoomia ja patoloogia
 • Närvi-lihasaparaaditöö juhtimine (Funktsisonaalne anatoomia II osa)
 • Motoorika juhtimine (Kinesioloogia II osa )
 • Kõnnianalüüs, goniomeetria (Kinesioloogia  III osa)
 • Laste funktsionaalne anatoomia ja füsioloogia
 • Laste arengulised oskused
 • Laste arengupsühholoogia ja nõustamine
 • Laste sagedamini esinevad haigused
 • Laste taastusravi ja rehabilitatsiooni alused
 • Imikute ja väikelaste ujutamine
 • Beebimassaaž 1-12 elukuud
 • Massaažiteraapia lastele (Laste ravimassaaž), al. 1 eluaastast
 • Juhtumianalüüsi koostamine lastemassaažiterapiale.

Alus: Massaažiterapeut, tase 6, Kutsestandard

Lastemassaažiteraapia õppekava maksumus: 2975 eurot*

* Varasemalt läbitud õppeainete osas rajkendatakse VÕTA-t.

Õppesessioonide ajakava:

3.-5.aprill 2020

8.-10.mai 2020

05.-07. juuni 2020

19.-21.juuni 2020

07.-09. august 2020

14.-16.august 2020

18.-20.september 2020

23.-25. oktoober 2020

20.-22. november 2020

15.-17. jaanuar 2021

05.-07. veebruar 2021

19.-21. märts 2021

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

 1. isikuttõendav dokument ja selle koopia
 2. viienda kvalifikatsioonitaseme massööri kutset või massööri kutsele vastavaid kompetentse ja keskharidust tõendavad dokumendid ja nende koopiad
 3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
 4. 2 dokumendi fotot

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 664 6191 ja/või e-maili teel: info@massaaz.ee