Lastemassaažiterapeut

Kutseõppeliik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: vähemalt neljanda või viienda kvalifikatsiooni taseme massööri kutse või massööri kutsele vastavate kompetentside, keskhariduse olemasolu ja erialane töökogemus
Õppekavarühm: teraapia ja taastusravi
Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus ja kutseeksami sooritamisel Lastemassaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus
Lastemassaažiterapeudi töö on igas vanuses lapsele massaaži tegemine, arvestades lapse ealist arengut ning tervislikku seisundit. Lastemassaažiterapeut töötab tavaliselt tugimeeskonna liikmena, hinnates adekvaatselt oma rolli töös lapsevanema või hooldaja, lastearsti, füsioterapeudi, logopeedi jt spetsialistidega või iseseisvalt. Ta nõustab ja juhendab last ning lapsevanemat, vajadusel soovitab pöörduda teiste spetsialistide poole.
Lastemassaažiterapeudil tuleb arvestada oma kabineti sisustamisel lapse arenguetappide erisustega.

Lastemassaažiterapeudi õppekava
Lastemassaažiterapeudi koolitus koosneb kahest osast:

1. Massaažiteraapia. Vaata infot siit!

 • Anatoomia ja füsioloogia sh erialaterminoloogia 
 • Kinesioloogia (motoorika juhtimine, kõnnianalüüs) 
 • Ravimassaaž erinevate haigusseisundite korral
 • Juhtumianalüüsi koostamine

2. .Lastemassaažiterapeudi spetsialiseerumine. Õpe toimub eraldi kursustena.

 • Laste funktsionaalne anatoomia ja füsioloogia 
 • Laste ealine füüsiline areng 
 • Üld- ja arengupsühholoogia alused
 • Laste spetsiifiline suhtlemispsühholoogia ja nõustamine
 • Laste sagedamini esinevad haigused 
 • Füsioteraapia alused pediaatrias
 • Laste ujutamine   “Imiku ja väikelaste (kuni 3 eluaastat) ujutamine”– kursuse toimumisaeg 27.09.2019 lisainfo leiad siit!
 • Beebimassaaž 1-12 elukuud .“Imikumassaaž 1- 12 elukuud “  lisainfo leiad siit!
 • Laste ravimassaaž, al. 1-17 kaasa arvatud  

Alus: Massaažiterapeut, tase 6, Kutsestandard

Täiendav info: 6646191 või info@massaaz.ee