Lastemassaažiterapeut

Haridustase: täienduskoolitus
Nõuded alustamiseks: vähemalt neljanda või viienda kvalifikatsiooni taseme massööri kutse või massööri kutsele vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu, töökogemus
Õppekavarühm: teraapia ja taastusravi

Õppeaeg: 12 kuud (27.märts 2020 – 25.märts 2021)

Dokumentide vastuvõtt: kuni  27.märts 2020

Õppelepingute sõlmimine: 27.märts 2020

Koolituse algus: 27. märts 2020

Õppesessioonid: reedest pühapäevani kl 9:00-17:30

Lõpetamisel väljastatav dokumendid: täienduskoolituse läbimise tunnistus ja kutseeksami sooritamisel Lastemassaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus
Lastemassaažiterapeudi töö on igas vanuses lapsele massaaži tegemine, arvestades lapse ealist arengut ning tervislikku seisundit. Lastemassaažiterapeut töötab tavaliselt tugimeeskonna liikmena, hinnates adekvaatselt oma rolli töös lapsevanema või hooldaja, lastearsti, füsioterapeudi, logopeedi jt spetsialistidega või iseseisvalt. Ta nõustab ja juhendab last ning lapsevanemat, vajadusel soovitab pöörduda teiste spetsialistide poole.
Lastemassaažiterapeudil tuleb arvestada oma kabineti sisustamisel lapse arenguetappide erisustega.

Lastemassaažiterapeudi koolitus koosneb kahest osast:
1. Massaažiteraapia õppekava teemad (ained). Vaata infot siit!
 • Kliiniline anatoomia ja patoloogia 
 • Närvi-lihasaparaaditöö juhtimine (Funktisonaalne anatoomia II osa)
 • Motoorika juhtimine (Kinesioloogia II osa ) 
 • Kõnnianalüüs, goniomeetria (Kinesioloogia  III osa) 
 • Massaažiteraapia erinevate haigusseisundite korral
 • Juhtumianalüüsi koostamine

2. Lastemassaažiteraapia õppekava teemad (ained):

 • Laste funktsionaalne anatoomia ja füsioloogia
 • Laste arengulised oskused
 • Laste arengupsühholoogia ja nõustamine
 • Laste sagedamini esinevad haigused
 • Laste taastusravi ja rehabilitatsiooni alused
 • Imikute ja väikelaste ujutamine
 • Beebimassaaž 1-12 elukuud
 • Massaažiteraapia lastele (Laste ravimassaaž), al. 1 eluaastast
 • Juhtumianalüüsi koostamine lastemassaažiterapiale.

Alus: Massaažiterapeut, tase 6, Kutsestandard

Massaažiteraapia õppekava maksumus: 985 eurot

Lastemassaažiteraapia õppekava maksumus: 1990 eurot

Õppesessioonide ajakava:

27.-29. märts 2020

3.-5.aprill 2020*

8.-10.mai 2020*

05.-07. juuni 2020

19.-21.juuni 2020*

07.-09. august 2020

14.-16.august 2020*

18.-20.september 2020*

23.-25. oktoober 2020

20.-22. november 2020

15.-17. jaanuar 2021

05.-07. veebruar 2021

*Massaažiterapeudi õppesessioon

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

 1. isikuttõendav dokument ja selle koopia
 2. vähemalt neljanda või viienda kvalifikatsioonitaseme massööri kutset või massööri kutsele vastavaid kompetentse ja keskharidust tõendavad dokumendid ja nende koopiad
 3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
 4. 2 dokumendi fotot

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 664 6191 ja/või e-maili teel: info@massaaz.ee