Lastemassaažiterapeut

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner

Haridustase: täienduskoolitus
Nõuded alustamiseks: Massöör, tase 5 kutse olemasolu ja töökogemus massöörina
Õppekavarühm: teraapia ja taastusravi

Õppekeel: eesti/vene keel
Koolituse algus: 30.september2022
Õppeaeg: 6 kuud (30.september 2022 – 05.märts 2023)
Õppesessioonid: 1 kord kuus, õppesessiooni pikkus 2-3 päeva (vaata ajakava).
Õppesessioonide ajakava*:

 1. 30.september-02.oktoober 2022
 2. 28.-30. oktoober 2022
 3. 25.-27.november 2022
 4. 16.-18.detsember 2022
 5. 06.-08.jaanuar 2023
 6. 03.-05.veebruar 2023
 7. 03.-05.märts 2023, sh juhtumianalüüsi retsenseerimine ja eelkaitsmine

NB! * Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekava, akadeemilise kalendri, õppesessioonide ajakava ja tunniplaani osas.

Dokumentide vastuvõtt: kuni 23.september 2022
Õppelepingute sõlmimine: 30.september 2022

Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus koos lisaga, kuhu on märgitud tunnistuse number, õppeainete loetelu, õppemahud, hindamismeetodid ja õpitulemused, kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundit/eid;  tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.
Koolituse läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit ja kutseeksami sooritamisel väljastatakse Lastemassaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus.

Lastemassaažiterapeudi töö on igas vanuses lapsele massaaži tegemine, arvestades lapse ealist arengut ning tervislikku seisundit. Laste massaažiterapeut töötab tavaliselt tugimeeskonna liikmena, hinnates adekvaatselt oma rolli töös lapsevanema või hooldaja, lastearsti, füsioterapeudi, logopeedi jt spetsialistidega või iseseisvalt. Ta nõustab ja juhendab last ning lapsevanemat, vajadusel soovitab pöörduda teiste spetsialistide poole.
Laste massaažiterapeudil tuleb arvestada oma kabineti sisustamisel lapse arenguetappide erisustega.

Lastemassaaži terapeudi õppekava maht 10 EKAP (260t, mis sisaldab 198t auditoorset ja praktilist õpet+ 62 t iseseisvat tööd)
Lastemassaaži teraapia õppekava teemad (ained)*:
 • Beebimassaaž 1-12 elukuud
 • Massaažiteraapia lastele (Laste ravimassaaž), al. 1 eluaastast
 • Laste taastusravi ja rehabilitatsiooni alused
 • Funktsisonaalne anatoomia II osa (närvi-lihasaparaaditöö juhtimine, laste funktsionaalne anatoomia ja füsioloogia)
 • Laste areng (laste arengulised oskused, laste arengupsühholoogia ja nõustamine)
 • Kinesioloogia II ja III osa (motoorika juhtimine, kõnnianalüüs, goniomeetria)
 • Imikute ja väikelaste ujutamine
 • Juhtumianalüüsi koostamine lastemassaaži teraapiale
 • Andragoogika alused
 • Juhendamise metoodilised alused ja praktika

* Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekava, akadeemilise kalendri, õppesessioonide ajakava ja tunniplaani osas.

Alus: Massaažiterapeut, tase 6, Kutsestandard

Õppekava maksumus: 1770 eurot
Eriala Kutse nimetus Õppekeel Õppeaeg, maht Maksumus Dokumentide vastuvõtt
Lastemassaaži teraapia Lastemassaaži terapeut, tase 6 eesti/vene 6 kuud
260t
tsükliõpe
1770 EUR Kuni  23.september 2022.

Õpingutega alustamine 30.september 2022

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

 1. isikuttõendav dokument ja selle koopia
 2. viienda kvalifikatsioonitaseme massööri kutset ja vähemalt keskharidust tõendavad dokumendid ja nende koopiad
 3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
 4. kaks (2) dokumendifotot
 5. vastuvõtu avaldus 2023

*Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekava, akadeemilise kalendri, õppesessioonide ajakava ja tunniplaani osas.

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 664 6191 ja/või e-maili teel: info@massaaz.ee

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner