Laste massaažiterapeut

Laste massaažiterapeudi õpe toimub eraldi kursustena

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner

Haridustase: täienduskoolitus
Nõuded alustamiseks: viienda kvalifikatsiooni taseme massööri kutse või massööri kutsele vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu, töökogemus
Õppekavarühm: teraapia ja taastusravi

Iga kursuse lõpetamisel väljastatav dokument: iga täiendusõppe kursuse läbimise kohta tunnistus

Kursuste läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit.

Kutseeksami sooritamisel Laste massaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus.

Laste massaažiterapeudi töö on igas vanuses lapsele massaaži tegemine, arvestades lapse ealist arengut ning tervislikku seisundit. Laste massaažiterapeut töötab tavaliselt tugimeeskonna liikmena, hinnates adekvaatselt oma rolli töös lapsevanema või hooldaja, lastearsti, füsioterapeudi, logopeedi jt spetsialistidega või iseseisvalt. Ta nõustab ja juhendab last ning lapsevanemat, vajadusel soovitab pöörduda teiste spetsialistide poole.
Laste massaažiterapeudil tuleb arvestada oma kabineti sisustamisel lapse arenguetappide erisustega.

Õpe toimub eraldi kursustena. Laste massaažiterapeudi kursused on järgmised:
 • Kliiniline anatoomia ja patoloogia
 • Närvi-lihasaparaaditöö juhtimine (Funktsisonaalne anatoomia II osa)
 • Motoorika juhtimine (Kinesioloogia II osa )
 • Kõnnianalüüs, goniomeetria (Kinesioloogia  III osa)
 • Laste funktsionaalne anatoomia ja füsioloogia
 • Laste arengulised oskused
 • Laste arengupsühholoogia ja nõustamine
 • Laste sagedamini esinevad haigused
 • Laste taastusravi ja rehabilitatsiooni alused
 • Imikute ja väikelaste ujutamine
 • Beebimassaaž 1-12 elukuud
 • Massaažiteraapia lastele (Laste ravimassaaž), al. 1 eluaastast
 • Juhtumianalüüsi koostamine lastemassaažiterapiale.

Alus: Massaažiterapeut, tase 6, Kutsestandard

Täiendav info: +372 664 6190 või kursused@massaaz.ee