Lastemassaažiterapeut

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner

Haridustase: täienduskoolitus
Nõuded alustamiseks: Massöör, tase 5 kutse olemasolu ja töökogemus massöörina
Õppekavarühm: teraapia ja taastusravi

Õppekeel: eesti/vene keel

Dokumentide vastuvõtt: kuni 21.veebruar 2025
Õppelepingute sõlmimine: 21.veebruar 2025

Koolituse algus: 28.veebruar 2025
Õppeaeg: 9 kuud (28.veebruar – 12.oktoober 2025)
Õppesessioonid: reedest pühapäevani kl 9:00-17:30
Õppesessioonide ajakava*:

21.02.2025 õppelepingute sõlmimine
1) 28.02.2025 – 02.03.2025
2) 28.03.2025 – 30.03.2025
3) 09.05.2025 – 11.05.2025
4) 30.05.2025 – 01.06.2025
5) 27.06.2025 – 28.06.2025
6) 29.08.2025 – 31.08.2025
7) 19.09.2025 – 21.09.2025
8) 10.10.2025 – 12.10.2025, sh juhtumianalüüsi retsenseerimine ja eelkaitsmine
NB! * Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekava, akadeemilise kalendri, õppesessioonide ajakava ja tunniplaani osas.

Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus koos lisaga, kuhu on märgitud tunnistuse number, õppeainete loetelu, õppemahud, hindamismeetodid ja õpitulemused, kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundit/eid;  tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.
Koolituse läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit ja kutseeksami sooritamisel väljastatakse Lastemassaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus.

Lastemassaažiterapeudi töö on igas vanuses lapsele massaaži tegemine, arvestades lapse ealist arengut ning tervislikku seisundit. Laste massaažiterapeut töötab tavaliselt tugimeeskonna liikmena, hinnates adekvaatselt oma rolli töös lapsevanema või hooldaja, lastearsti, füsioterapeudi, logopeedi jt spetsialistidega või iseseisvalt. Ta nõustab ja juhendab last ning lapsevanemat, vajadusel soovitab pöörduda teiste spetsialistide poole.
Laste massaažiterapeudil tuleb arvestada oma kabineti sisustamisel lapse arenguetappide erisustega.

Lastemassaažiterapeudi õppekava maht 10 EKAP (260t, mis sisaldab 184t auditoorset ja praktilist õpet+ 76t iseseisvat tööd)
Lastemassaaži teraapia õppekava teemad (ained)*:
 1. Terapeudi roll imiku ja väikelapse eas. Laste arengulised oskused
 2. Laste abivahendite hindamine ja soovitamine
 3. Laste kõnnianalüüs. Liikumise abivahendid, hindamine ja soovitamine
 4. Fasiliteerimine (terapeutiline käsitlus) laste füsioteraapias, pediaatrias ja neuroloogias
 5. Beebimassaaž (imikumassaaž) 1-12 elukuud, k.a imiku funktsionaalne anatoomia ja füsioloogia (laste areng)
 6. Massaažiteraapia lastele (Laste ravimassaaž), al. 1 eluaastast, k.a laste funktsionaalne anatoomia ja füsioloogia (laste areng)
 7. Terapeutiline harjutus
 8. Juhtumianalüüsi koostamine lastemassaaži teraapiale, õppemaht
 9. Andragoogika alused, k.a nõustamise tehnikad juhendamise metoodilised alused ja praktiline juhendamine

* Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekava, akadeemilise kalendri, õppesessioonide ajakava ja tunniplaani osas.

Alus: Massaažiterapeut, tase 6, Kutsestandard

Õppekava maksumus: 1770 eurot
Eriala Kutse nimetus Õppekeel Õppeaeg, maht Maksumus Dokumentide vastuvõtt
Lastemassaaži teraapia Lastemassaažiterapeut, tase 6 eesti/vene 9 kuud
260t
tsükliõpe
1770 EUR Kuni  21.veebruar 2025.

Õpingutega alustamine 28.veebruar 2025

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

 1. isikuttõendav dokument ja selle koopia
 2. viienda kvalifikatsioonitaseme massööri kutset ja vähemalt keskharidust tõendavad dokumendid ja nende koopiad
 3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
 4. kaks (2) dokumendifotot
 5. vastuvõtu avaldus 2024

*Kool jätab endale õiguse teha muudatusi õppekava, akadeemilise kalendri, õppesessioonide ajakava ja tunniplaani osas.

Täpsustavatele küsimustele saab vastused tel teel: 664 6191 ja/või e-maili teel: info@massaaz.ee

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner