KKK

Õppima asumisest

Millal saab esitada kooli sisseastumiseks vajalikke dokumente?

Alates maikuust kuni augusti lõpuni.

Millal toimuvad vastuvõtu vestlused?

Vastuvõtu vestlused toimuvad augustikuu lõpus.

Millal algab õppetöö?

Kool algab 1.september.

Kas kooli on võimalik asuda õppima ka õppeaasta keskel?

Jah, see on võimalik.

Kas maksta saab ka osade kaupa?

Õpingute eest on võimalik tasuda soovi korral ka osade kaupa vastavalt kooli ja õpilase vahel sõlmitud maksegraafikule. Iga kuu natuke arvestatakse õpilase soovide ja võimalustega. 

Milliseid dokumente on vaja?

Avaldus, vähemalt keskharidust tõendav dokument, 2 dokumendifotot ja tervisetõend perearstilt, et Teil ei ole ümbritsevaid nakatavaid haigusi.

Kui ma ei ole lõpetanud keskkooli, kas ma saan õppida?

Õppimise alustamise eeltingimus ei ole tunnistuse olemasolu keskhariduse lõpetamise kohta, küll on see aga kohustuslik enne kutseharidust tõendava tunnistuse saamist. Seega võib vabalt õppida kutsekoolis ja samal ajal viia lõpule oma haridustee keskhariduse omandamisel.

Kas ülikooli aineid on võimalik üle kanda? 

Ülikoolis õpitud ainete ülekandmine on võimalik, kui õppeainete sisu kattub ja ei ole möödunud väga palju aega eelnevatest õpingutest.

Ma pole ammu õppinud. Kas mulle on mingeid ettevalmistuskursuseid?

Kui tekib arusaam, et pea on kiire tempo jaoks veidi jonnakas, võib alati õppeaega planeerida pisut pikemale perioodile, et tempo oleks vastuvõetav.

Õppest

Mis päeviti või mis ajal toimub õpe?

Kaugõppes toimub õppetöö kord kuus neljakolmapäevast pühapäevani.

Kas kõik ained on eesti keeles? Kas kõik ained on vene keeles? 

Õppetöö toimub vastavalt õpilase emakeelele kas eesti- või vene keeles.

Ma ei ela Tallinnas. Kuidas oleks mul võimalik õppida?

Vabade kohtade olemasolul saab õpilane kasutada kooli hostelit.

Mis (kuluga) summadega ma pean arvestama õpingute käigus? 

Peale õppeteenustasu tuleb arvestada kindlasti veel kuluga transpordile, elamisele ja toidule sesside ajal. Õppepraktikal osalemiseks on vaja soetada sobiv riietus. Aktiivseks õppetöös osalemiseks on vajalikud õpikud.

Kuidas toimub ainete hindamine? Kas see on eksamiga või testidega?

Hindamise vorme on erinevaid ja see on kirjas iga õppeaine kavas.

Kui palju on teooriat ja kui palju praktikat? 

Praktika maht kutseõppes on reguleeritud kutsehariduse standardiga. Meie koolis on praktikat 25% õppekavast. Praktika sisaldab põnevaid ja eripalgelisi praktika osi, mis annavad edukaks töötamiseks vajalikke kogemusi ja oskusi.

Kus praktika toimub? 

Praktikat tehakse erinevates ettevõtetes – spades, haiglates, rehabilitatsioonikeskustes, tervisekeskustes, ravikabinettides, spordiklubides, ilu- ja massaažisalongides. Õpilased osalevad erinevatel väliüritustel, messidel, tervisepäevadel. Tublimad osalevad praktikal välisriikides – Itaalias, Portugalis, Maltal.

Kas õppimise ajal on võimalik omandatud oskuseid rakendada raha teenimise vankri ette?

Jah, kindlasti.

Mida ma massööri õppes õpin?

Õpid tundma inimese anatoomiat ja füsioloogiat ning hindama tervislikku seisundit. Omandad põhjalikud teadmised lihaste ja luude ehitusest ning talitlusest, õpid lihaseid ja liigeseid testima, oskad anda klientidele soovitusi lihtsamate tugiliikumisaparaadi probleemide korral. Õpid eristama toitumise põhitõdesid toitumise müütidest. Arendad klienditeeninduse ja suhtlemise oskust. Õpid koostama oma tulevasele massaaži ettevõttele äriplaani ning saad praktika käigus veenduda, kas Sinu väljatöötatud ärimudel toimib. Täiendad erialaselt oma võõrkeelte oskust. Omandad vähemalt 10 erinevat massaažiliiki ja saad lisaks ise valida õppeaineid valikõpingute hulgast. 

Administratiivküsimused 

Kas teil saab ka parkida? 

Jah, täpsema info parkimiskorraldusest saad kooli õppima tulles

Kas kooli lähedal on toidukoht?

Jah, kooliga samas majas asub kohvik Plus.