Tasandusõpe

Endistele õpilastele ja vilistlastele, kellel ei ole tähtajatut kutsetunnistust!

Anname lahkesti teada, et ootame Sind tagasi kooli, et jätkata sealt, kus pooleli jäi või saada tähtajatu kutse. Õpingute jätkamiseks pakume omalt poolt:

  • Võimalust jätkata õpinguid individuaalse õppekava läbimise plaani alusel
  • Õppekava läbimist õppijale sobivas õppevormis (sessioonõpe)
  • Paindlikku maksegraafikut
  • Õppelaenu saamise võimalust

Lõpetasid massööri õppe enne 2014.a?

Tänan Sind, et õppisid Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis, endise nimega M.I.Massaažikoolis. Alates novembrist, 2015 on koolile antud õigus omistada kõigile lõpetajatele tähtajatu massööri kutse.

Tõenäoliselt kuulud Sina nende vilistlaste hulka, kellel on ainult kooli lõputunnistus ja/või viie aastane (tähtajaline) kutsetunnistus. Sul on soovi korral võimalus koostöös kooliga omandada tähtajatu Massöör, tase 5 kutse, peale väljundipõhise tasandusõppe läbimist.

Huvi korral palume kooliga ühendust võtta tel 664 6191 või valeria.palm@massaaz.ee, et selgitada välja kui suures mahus on vaja täiendavalt õppeaineid läbida.

Kool ootab Sind aadressil Kadaka tee 4, Tallinn.

Riigivapiga riiklik lõputunnistus ja tähtajatu kutse on Sinu käeulatuses!

Kooli lõpetamisel väljastatakse riigivapiga riiklik kutseeriharidust  tõendav lõputunnistus koos massööri kutsega ja hinneteleht .

*Tasandusõpe – tähtajatut kutset saab omistada ainult hetkel kehtiva õppekava alusel. Seega on vajalik omandada varasemalt läbimata, kuid uues õppekavas sisalduvad  õppeained, lähtuvalt kehtivast Massöör, tase 5 kutsestandardist.