Spetsialiseerumine

TÄIENDUSÕPE MASSÖÖRIDELE (spetsialiseerumine)

Õpe toimub kursustena (moodulipõhine).

Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus ja kutseeksami sooritamisel Massaažiterapeut, tase 6 kutsetunnistus, vastavalt spetsialiseerumisele.

Sihtgrupid: eelkõige massöörid

Eriala Kutse nimetus Õppekeel Õppeaeg, maht Maksumus Dokumentide vastuvõtt
Massaaži teraapia
tsükliõpe R-P
Massaažiterapeut, tase 6 eesti/vene 0,5 aastat

6 EKAP

985 EUR Kuni  4. märts 2022
Spordimassaaži teraapia

tsükliõpe

Spordimassaažiterapeut, tase 6 eesti/vene Õpe toimub kursustena (moodulipõhine)
Lastemassaaži teraapia

tsükliõpe

Lastemassaažiterapeut, tase 6 eesti/vene Õpe toimub kursustena (moodulipõhine)
Ravimassaažiterapeut

tsükliõpe

Ravimassaažiterapeut, tase 6 eesti/vene   Õpe toimub kursustena (moodulipõhine)
Loomamassöör

tsükliõpe

eesti/vene 1 aasta

17 EKAP

 2730 EUR  Kuni 5. november 2021

Vajalikud dokumendid

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

  1. vormikohane avaldus
  2. isikuttõendav dokument ja selle koopia
  3. keskharidust tõendav dokument ja selle koopia
  4. tõendi tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta
  5. 2 dokumendi fotot
  • Kõikide õpilaskandidaatidega viiakse enne õppetöö algust läbi vastuvõtuvestlus.
  • Igale õpilasele koostatakse individuaalne maksegraafik, arvestades tema soove ning võimalusi, väljastatakse õpilaspilet ja õpitulemuste arvestuskaart.

Dokumentide vastuvõtt toimub tööpäeviti 10.00-16.00, kab. 201, Tallinn, Kadaka tee 4. Võtame vastu ka postiga saadetud ja digiallkirjastatud dokumente. Info telefonil 6646 191, 54 50 1221, e-posti teel: info@massaaz.ee