Massööri eriala baaskursus

Täiendusõpe/Kursus Sihtgrupid Õppekeel Õppeaeg, maht Maksumus Avalduste vastuvõtt
Massööri eriala baaskursus eelkõige ümberõpet vajavad inimesed,  puuduliku kvalifikatsiooniga massöörid, uue ameti omandajad eesti/vene 12 kuud (1000 tundi) 2500 EUR  Kuni 23.09.2022

Kutseõppeliik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: keskharidus
Valdkond: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 12 kuud (03.oktoober 2022 – 02.oktoober 2023)
Kursuse algus: 03.oktoober 2022

Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus koos lisaga, kuhu on märgitud tunnistuse number, õppeainete loetelu, õppemahud, hindamismeetodid ja õpitulemused, kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundit/eid; tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.
Koolituse läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit. Kutseeksami sooritamisel saab õppija tähtajalise Massöör, tase 5 kutsetunnistuse.
Koolituse maht: 1000 t auditoorset tööd, sh: teoreetiline õpe ja praktiline õpe 668 tundi +praktika 332 tundi. Lisaks iseseisev töö 299 tundi (kodutöö).
Koolituse maksumus: 2500 eurot
Koolituse sisu vastab Massöör, tase 5 kutsestandardi nõuetele.
Sihtgrupp: eelkõige ümberõpet vajavad inimesed, puuduliku kvalifikatsiooniga massöörid, uue ameti omandajad
Õppetöö toimub Tallinnas, Kadaka tee 4.
Õppesessioonid: 1-2 korda kuus, õppesessiooni pikkus 3-5 päeva (vaata ajakava).

Õppesessioonide ajakava:

26.09.2022 – 30.09.2022 Vastuvõtuvestlused  õpilaskandidaatidega kokkulepitud graafiku alusel, õppelepingute sõlmimine

1) 03.10.2022 – 05.10.2022, 09.10.2022

2) 06.11.2022 – 09.11.2022

3) 21.11.2022 – 24.11.2022

4) 04.12.2022 – 08.12.2022

5) 15.01.2023 – 18.01.2023

6) 30.01.2023 – 02.02.2023

7) 12.02.2023 – 15.02.2023

8) 09.03.2023 – 12.03.2023

9) 27.03.2023 – 30.03.2023

10) 16.04.2023 – 19.04.2023

11) 02.05.2023 – 05.05.2023

12) 14.05.2023 – 17.05.2023

13) 11.06.2023 – 15.06.2023

14) 03.07.2023 – 07.07.2023

15) 21.08.2023 – 25.08.2023

16) 11.09.2023 – 15.09.2023

17) 24.09.2023 – 29.09.2023

NB! Kool jätab endale õiguse teha muudatusi akadeemilise kalendri ja tunniplaani osas.

Dokumentide vastuvõtt: kuni 23.09.2022

Koolitusele tulles esitada järgmised dokumendid:

  1. vormikohane avaldus
  2. isikuttõendav dokument ja selle koopia
  3. vähemalt keskharidust tõendav dokument ja selle koopia
  4. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
  5. kaks (2) dokumendifotot

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner

Täiendav info: 66 46 191 või info@massaaz.ee