Massööri eriala baaskursus

Täiendusõpe/Kursus Sihtgrupid Õppekeel Õppeaeg, maht Maksumus Avalduste vastuvõtt
Massööri eriala baaskursus eelkõige ümberõpet vajavad inimesed,  puuduliku kvalifikatsiooniga massöörid, uue ameti omandajad eesti/vene 12 kuud (1000 tundi) 2500 EUR  Kuni 15.09.2024

Kutseõppeliik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: keskharidus
Valdkond: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 12 kuud (03.oktoober 2024 – 01.oktoober 2025)
Kursuse algus: 03.oktoober 2024

Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus koos lisaga, kuhu on märgitud tunnistuse number, õppeainete loetelu, õppemahud, hindamismeetodid ja õpitulemused, kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundit/eid; tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.
Koolituse läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit. Kutseeksami sooritamisel saab õppija tähtajalise Massöör, tase 5 kutsetunnistuse.
Koolituse maht: 1000 t auditoorset tööd, sh: teoreetiline õpe ja praktiline õpe 623 tundi + praktika 377 tundi. Lisaks iseseisev töö 299 tundi (kodutöö).
Koolituse maksumus: 2500 eurot
Koolituse sisu vastab Massöör, tase 5 kutsestandardi nõuetele.
Sihtgrupp: eelkõige ümberõpet vajavad inimesed, puuduliku kvalifikatsiooniga massöörid, uue ameti omandajad
Õppetöö toimub Tallinnas, Kadaka tee 4 (auditoorne töö ja praktika) ja vajadusel distantsilt ZOOM keskkonna vahendusel (teoreetiline õpe, osaliselt).
Õppesessioonid: 1-2 korda kuus, õppesessiooni pikkus 3-5 päeva (vaata ajakava), õppetöö iga päev kella 9.00 kuni 17.30

Õppesessioonide ajakava:

16.09.2024 – 20.09.2024 Vastuvõtuvestlus ja -katsed  õpilaskandidaatidega kokkulepitud graafiku alusel, õppelepingute sõlmimine

1) 03.10.2024 – 06.10.2024

2) 28.10.2024 – 31.10.2024

3) 11.11.2024 – 13.11.2024

4) 25.11.2024 – 28.11.2024

5) 09.12.2024 – 11.12.2024

6) 13.01.2025 – 15.01.2025

7) 27.01.2025 – 30.01.2025

8) 17.02.2025 – 21.02.2025

9) 17.03.2025 – 19.03.2025

10) 14.04.2025 – 17.04.2025

11) 05.05.2025 – 09.05.2025

12) 26.05.2025 – 29.05.2025

13) 16.06.2025 – 20.06.2025

14) 11.08.2025 – 13.08.2025

15) 03.09.2025 – 07.09.2025

Praktika toimub väljaspool õppesessioone!!!

NB! Kool jätab endale õiguse teha muudatusi akadeemilise kalendri ja tunniplaani osas.

Massööri eriala baaskursuse õppekava leiad siit.

Dokumentide vastuvõtt: kuni 15.09.2024

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õppima asumiseks on õpilaskandidaadil vaja vastuvõtukomisjonile esitada järgmised dokumendid:

  1. vormikohane avaldus
  2. isikuttõendav dokument ja selle koopia
  3. vähemalt keskharidust tõendav dokument ja selle koopia
  4. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
  5. kaks (2) dokumendifotot

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner

Täiendav info: 66 46 191 või info@massaaz.ee