Massööri eriala baaskursus

Täiendusõpe/Kursus Sihtgrupid õppekeel õppeaeg, maht maksumus Avalduste vastuvõtt
Massööri eriala baaskursus eelkõige ümberõpet vajavad inimesed,  puuduliku kvalifikatsiooniga massöörid, uue ameti omandajad eesti/vene 12 kuud (1000 tundi) 2500 EUR  Kuni 07.09.2020

Kutseõppeliik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: keskharidus
Valdkond: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 12 kuud
Kursuse algus: 17. september 2020
Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus.
Koolituse maht: 1000 t auditoorset tööd (kontakttunnid ja praktika), pluss iseseisev töö 312 tundi (kodutöö).
Koolituse maksumus: 2500 eurot
Koolituse sisu vastab Massöör, tase 5 kutsestandardi nõuetele.
Sihtgrupp: eelkõige ümberõpet vajavad inimesed, puuduliku kvalifikatsiooniga massöörid, uue ameti omandajad
Õppetöö toimub Tallinnas, Kadaka tee 4.
Õppesessioonid: 1-2 korda kuus neljapäevast pühapäevani.

Õppesessioonide ajakava:

1. 17.09.2020 – 20.09.2020

2. 01.10.2020 – 04.10.2020

3. 22.10.2020 – 25.10.2020

4. 05.11.2020 – 08.11.2020

5. 03.12.2020 – 06.12.2020

6. 07.01.2021 – 10.01.2021

7. 21.01.2021 – 24.01.2021

8. 18.02.2021 – 21.02.2021

9. 04.03.2021 – 07.03.2021

10. 18.03.2021 – 21.03.2021

11. 15.04.2021 – 18.04.2021

12. 13.05.2021 – 16.05.2021

13. 03.06.2021 – 06.06.2021

14. 01.07.2021 – 04.07.2021

15. 29.07.2021 – 01.08.2021

16. 12.08.2021 – 15.08.2021

17. 09.09.2021 – 12.09.2021

 Koolitusele tulles esitada järgmised dokumendid:

  1. vormikohane avaldus
  2. isikuttõendav dokument ja selle koopia
  3. keskharidust tõendav dokument ja selle koopia
  4. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
  5. 2 dokumendi fotot

Koolituse tunnistus väljastatakse peale koolituse läbimist täies mahus.
Koolituse läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit.

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner

Täiendav info: 66 46 191 või info@massaaz.ee