Massööri eriala baaskursus

Täiendusõpe/Kursus Sihtgrupid õppekeel õppeaeg, maht maksumus Avalduste vastuvõtt
Massööri eriala baaskursus eelkõige ümberõpet vajavad inimesed,  puuduliku kvalifikatsiooniga massöörid, uue ameti omandajad eesti/vene 12 kuud (1000 tundi) 2500 EUR  Kuni 09.09.2021

Kutseõppeliik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: keskharidus
Valdkond: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 12 kuud
Kursuse algus: 13.september 2021
Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus koos lisaga,
kuhu on märgitud tunnistuse number, õppeainete loetelu, õppemahud, hindamismeetodid ja
õpitulemused, kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundit/eid; tõend – kui
õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.

Koolituse läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit. Kutseeksami sooritamisel saab õppija tähtajalise Massöör, tase 5 kutsetunnistuse.

Koolituse maht: 1000 t auditoorset tööd, sh: teoreetiline õpe ja praktiline õpe 653 tundi +praktika 347 tundi.
Lisaks iseseisev töö 299 tundi (kodutöö).

Koolituse maksumus: 2500 eurot
Koolituse sisu vastab Massöör, tase 5 kutsestandardi nõuetele.
Sihtgrupp: eelkõige ümberõpet vajavad inimesed, puuduliku kvalifikatsiooniga massöörid, uue ameti omandajad
Õppetöö toimub Tallinnas, Kadaka tee 4.
Õppesessioonid: 1-2 korda kuus, õppesessiooni pikkus 3-5 päeva (vaata ajakava).

Õppesessioonide ajakava:

1)     13.09.2021 – 15.09.2021

2)     27.09.2021 – 29.09.2021

3)     11.10.2021 – 14.10.2021

4)     01.11.2021 – 04.11.2021

5)     22.11.2021 – 24.11.2021

6)     13.12.2021 – 16.12.2021

7)     10.01.2022 – 14.01.2022

8)     31.01.2022 – 02.02.2022

9)     14.02.2022 – 16.02.2022

10)  28.02.2022 – 02.03.2022

11)  21.03.2022 – 23.03.2022

12)  11.04.2022 – 14.04.2022

13)  25.04.2022 – 27.04.2022

14)  09.05.2022 – 11.05.2022

15)  23.05.2022 – 25.05.2022

16)  06.06.2022 – 08.06.2022

17)  20.06.2022 – 22.06.2022

18)  04.07.2022 – 07.07.2022

19)  01.08.2022 – 05.08.2022

20)  22.08.2022 – 25.08.2022

21)  05.09.2022 – 09.09.2022

NB! Kool jätab endale õiguse teha muudatusi akadeemilise kalendri ja tunniplaani osas.

 Koolitusele tulles esitada järgmised dokumendid:

  1. vormikohane avaldus
  2. isikuttõendav dokument ja selle koopia
  3. keskharidust tõendav dokument ja selle koopia
  4. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
  5. 2 dokumendi fotot

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner

Täiendav info: 66 46 191 või info@massaaz.ee