Massööri eriala baaskursus

Täiendusõpe/Kursus Sihtgrupid Õppekeel Õppeaeg, maht Maksumus Avalduste vastuvõtt
Massööri eriala baaskursus eelkõige ümberõpet vajavad inimesed,  puuduliku kvalifikatsiooniga massöörid, uue ameti omandajad eesti/vene 12 kuud (1000 tundi) 2500 EUR  Kuni 26.08.2022

Kutseõppeliik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: keskharidus
Valdkond: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 12 kuud (05.september 2022 – 04.september 2023)
Kursuse algus: 05.september 2022

Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus koos lisaga, kuhu on märgitud tunnistuse number, õppeainete loetelu, õppemahud, hindamismeetodid ja õpitulemused, kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundit/eid; tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.
Koolituse läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit. Kutseeksami sooritamisel saab õppija tähtajalise Massöör, tase 5 kutsetunnistuse.
Koolituse maht: 1000 t auditoorset tööd, sh: teoreetiline õpe ja praktiline õpe 668 tundi +praktika 332 tundi. Lisaks iseseisev töö 299 tundi (kodutöö).
Koolituse maksumus: 2500 eurot
Koolituse sisu vastab Massöör, tase 5 kutsestandardi nõuetele.
Sihtgrupp: eelkõige ümberõpet vajavad inimesed, puuduliku kvalifikatsiooniga massöörid, uue ameti omandajad
Õppetöö toimub Tallinnas, Kadaka tee 4.
Õppesessioonid: 1-2 korda kuus, õppesessiooni pikkus 3-5 päeva (vaata ajakava).

Õppesessioonide ajakava:

1) 05.09.2022 – 07.09.2022

2) 15.09.2022 – 18.09.2022

3) 26.09.2022 – 29.09.2022

4) 13.10.2022 – 16.10.2022

5) 10.11.2022 – 13.11.2022

6) 05.12.2022 – 08.12.2022

7) 09.01.2023 – 12.01.2023

8) 23.01.2023 – 26.01.2023

9) 13.02.2023 – 15.02.2023

10) 01.03.2023 – 05.03.2023

11) 27.03.2023 – 31.03.2023

12) 10.04.2023 – 14.04.2023

13) 02.05.2023 – 05.05.2023

14) 29.05.2023 – 02.06.2023

15) 26.06.2023 – 30.06.2023

16) 07.08.2023 – 11.08.2023

17) 28.08.2023 – 01.09.2023

NB! Kool jätab endale õiguse teha muudatusi akadeemilise kalendri ja tunniplaani osas.

Dokumentide vastuvõtt: kuni 26.08.2022

Koolitusele tulles esitada järgmised dokumendid:

  1. vormikohane avaldus
  2. isikuttõendav dokument ja selle koopia
  3. vähemalt keskharidust tõendav dokument ja selle koopia
  4. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
  5. kaks (2) dokumendifotot

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner

Täiendav info: 66 46 191 või info@massaaz.ee