Massööri eriala baaskursus

Täiendusõpe/Kursus Sihtgrupid õppekeel õppeaeg, maht maksumus Avalduste vastuvõtt
Massööri eriala baaskursus eelkõige ümberõpet vajavad inimesed,  puuduliku kvalifikatsiooniga massöörid, uue ameti omandajad eesti/vene 12 kuud (1000 tundi) 2500 EUR  Kuni 27.01.2021

Kutseõppeliik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: keskharidus
Valdkond: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 12 kuud
Kursuse algus: 03. veebruar 2021
Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus.
Koolituse maht: 1000 t auditoorset tööd (kontakttunnid ja praktika), pluss iseseisev töö 299 tundi (kodutöö).
Koolituse maksumus: 2500 eurot
Koolituse sisu vastab Massöör, tase 5 kutsestandardi nõuetele.
Sihtgrupp: eelkõige ümberõpet vajavad inimesed, puuduliku kvalifikatsiooniga massöörid, uue ameti omandajad
Õppetöö toimub Tallinnas, Kadaka tee 4.
Õppesessioonid: 1-2 korda kuus neljapäevast pühapäevani.

Õppesessioonide ajakava:

1. 04.02.2021 – 07.02.2021

2. 25.02.2021 – 28.02.2021

3. 11.03.2021 – 14.03.2021

4. 25.03.2021 – 28.03.2021

5. 22.04.2021 – 25.04.2021

6. 20.05.2021 – 23.05.2021

7. 10.06.2021 – 13.06.2021

8. 01.07.2021 – 04.07.2021

9. 26.08.2021 – 29.08.2021

10. 16.09.2021 – 19.09.2021

11. 07.10.2021 – 10.10.2021

12. 28.10.2021 – 31.10.2021

13. 18.11.2021 – 21.11.2021

14. 02.12.2021 – 05.12.2021

15. 16.12.2021 – 19.12.2021

16. 06.01.2022 – 09.01.2022

17. 20.01.2022 – 23.01.2022

18. 31.01.2022 – 02.02.2022

 Koolitusele tulles esitada järgmised dokumendid:

  1. vormikohane avaldus
  2. isikuttõendav dokument ja selle koopia
  3. keskharidust tõendav dokument ja selle koopia
  4. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
  5. 2 dokumendi fotot

Koolituse tunnistus väljastatakse peale koolituse läbimist täies mahus.
Koolituse läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit.

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner

Täiendav info: 66 46 191 või info@massaaz.ee