Massööri eriala baaskursus

Täiendusõpe/Kursus Sihtgrupid Õppekeel Õppeaeg, maht Maksumus Avalduste vastuvõtt
Massööri eriala baaskursus eelkõige ümberõpet vajavad inimesed,  puuduliku kvalifikatsiooniga massöörid, uue ameti omandajad eesti/vene 12 kuud (1000 tundi) 2500 EUR  Kuni 03.09.2023

Kutseõppeliik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: keskharidus
Valdkond: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 12 kuud (18.september 2023 – 17.september 2024)
Kursuse algus: 18.september 2023

Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus koos lisaga, kuhu on märgitud tunnistuse number, õppeainete loetelu, õppemahud, hindamismeetodid ja õpitulemused, kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundit/eid; tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.
Koolituse läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit. Kutseeksami sooritamisel saab õppija tähtajalise Massöör, tase 5 kutsetunnistuse.
Koolituse maht: 1000 t auditoorset tööd, sh: teoreetiline õpe ja praktiline õpe 668 tundi +praktika 332 tundi. Lisaks iseseisev töö 299 tundi (kodutöö).
Koolituse maksumus: 2500 eurot
Koolituse sisu vastab Massöör, tase 5 kutsestandardi nõuetele.
Sihtgrupp: eelkõige ümberõpet vajavad inimesed, puuduliku kvalifikatsiooniga massöörid, uue ameti omandajad
Õppetöö toimub Tallinnas, Kadaka tee 4.
Õppesessioonid: 1-2 korda kuus, õppesessiooni pikkus 3-5 päeva (vaata ajakava).

Õppesessioonide ajakava:

04.09.2023 – 13.09.2023 Vastuvõtuvestlused  õpilaskandidaatidega kokkulepitud graafiku alusel, õppelepingute sõlmimine

1) 18.09.2023 – 20.09.2023

2) 08.10.2023 – 12.10.2023

3) 23.10.2023 – 26.10.2023

4) 05.11.2023 – 09.11.2023

5) 21.11.2023 – 24.11.2023

6) 10.12.2023 – 13.12.2023

7) 07.01.2024 – 10.01.2024

8) 22.01.2024 – 25.01.2024

9) 04.02.2024 – 07.02.2024

10) 19.02.2024 – 22.02.2024

11) 10.03.2024 – 13.03.2024

12) 07.04.2024 – 10.04.2024

13) 05.05.2024 – 09.05.2024

14) 09.06.2024 – 12.06.2024

15) 26.06.2024 – 28.06.2024

16) 05.08.2024 – 09.08.2024

17) 09.09.2024 – 13.09.2024

09.10.2024 kl 15:00 Lõpuaktus

Praktika toimub väljaspool õppesessioone!!!

NB! Kool jätab endale õiguse teha muudatusi akadeemilise kalendri ja tunniplaani osas.

Dokumentide vastuvõtt: kuni 03.09.2023

Koolitusele tulles esitada järgmised dokumendid:

  1. vormikohane avaldus
  2. isikuttõendav dokument ja selle koopia
  3. vähemalt keskharidust tõendav dokument ja selle koopia
  4. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
  5. kaks (2) dokumendifotot

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner

Täiendav info: 66 46 191 või info@massaaz.ee