Massööri eriala baaskursus

Täiendusõpe/Kursus Sihtgrupid Õppekeel Õppeaeg, maht Maksumus Avalduste vastuvõtt
Massööri eriala baaskursus eelkõige ümberõpet vajavad inimesed,  puuduliku kvalifikatsiooniga massöörid, uue ameti omandajad eesti/vene 12 kuud (1000 tundi) 2500 EUR  Kuni 01.02.2023

Kutseõppeliik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: keskharidus
Valdkond: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 12 kuud (20.veebruar 2023 – 19.veebruar 2024)
Kursuse algus: 20.veebruar 2023

Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus koos lisaga, kuhu on märgitud tunnistuse number, õppeainete loetelu, õppemahud, hindamismeetodid ja õpitulemused, kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundit/eid; tõend – kui õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.
Koolituse läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit. Kutseeksami sooritamisel saab õppija tähtajalise Massöör, tase 5 kutsetunnistuse.
Koolituse maht: 1000 t auditoorset tööd, sh: teoreetiline õpe ja praktiline õpe 668 tundi +praktika 332 tundi. Lisaks iseseisev töö 299 tundi (kodutöö).
Koolituse maksumus: 2500 eurot
Koolituse sisu vastab Massöör, tase 5 kutsestandardi nõuetele.
Sihtgrupp: eelkõige ümberõpet vajavad inimesed, puuduliku kvalifikatsiooniga massöörid, uue ameti omandajad
Õppetöö toimub Tallinnas, Kadaka tee 4.
Õppesessioonid: 1-2 korda kuus, õppesessiooni pikkus 3-5 päeva (vaata ajakava).

Õppesessioonide ajakava:

01.02.2023 – 15.02.2023 Vastuvõtuvestlused  õpilaskandidaatidega kokkulepitud graafiku alusel, õppelepingute sõlmimine

1) 20.02.2023 – 23.02.2023

2) 06.03.2023 – 08.03.2023

3) 20.03.2023 – 23.03.2023

4) 03.04.2023 – 06.04.2023

5) 24.04.2023 – 27.04.2023

6) 08.05.2023 – 11.05.2023

7) 22.05.2023 – 25.05.2023

8) 05.06.2023 – 08.06.2023

9) 26.06.2023 – 29.06.2023

10) 07.08.2023 – 10.08.2023

11) 21.08.2023 – 23.08.2023

12) 04.09.2023 – 07.09.2023

13) 18.09.2023 – 20.09.2023

14) 16.10.2023 – 19.10.2023

15) 13.11.2023 – 16.11.2023

16) 11.12.2023 – 14.12.2023

17) 08.01.2024 – 11.01.2024

18) 29.01.2024 – 01.02.2024

19) 12.02.2024 – 15.02.2024

Praktika toimub väljaspool õppesessioone!!!

NB! Kool jätab endale õiguse teha muudatusi akadeemilise kalendri ja tunniplaani osas.

Dokumentide vastuvõtt: kuni 01.02.2023

Koolitusele tulles esitada järgmised dokumendid:

  1. vormikohane avaldus
  2. isikuttõendav dokument ja selle koopia
  3. vähemalt keskharidust tõendav dokument ja selle koopia
  4. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
  5. kaks (2) dokumendifotot

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner

Täiendav info: 66 46 191 või info@massaaz.ee