Massööri eriala baaskursus

Täiendusõpe/Kursus Sihtgrupid õppekeel õppeaeg, maht maksumus Avalduste vastuvõtt
Massööri eriala baaskursus eelkõige ümberõpet vajavad inimesed,  puuduliku kvalifikatsiooniga massöörid, uue ameti omandajad eesti/vene 12 kuud (1000 tundi) 2500 EUR  Kuni 7.05.2021

Kutseõppeliik: täiendusõpe
Nõuded alustamiseks: keskharidus
Valdkond: teraapia ja taastusravi
Õppeaeg: 12 kuud
Kursuse algus: 10.mai 2021
Lõpetamisel väljastatav dokument: täiendusõppe läbimise tunnistus koos lisaga,
kuhu on märgitud tunnistuse number, õppeainete loetelu, õppemahud, hindamismeetodid ja
õpitulemused, kui õppija on läbinud hindamise ja saavutanud õpiväljundit/eid; tõend – kui
õppija ei saavutanud õpiväljundit/deid.

Koolituse läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit. Kutseeksami sooritamisel saab õppija tähtajalise Massöör, tase 5 kutsetunnistuse.

Koolituse maht: 1000 t auditoorset töö, sh:

 • teoreetiline õpe, praktiline õpe 653t
 • praktika 347t

Lisaks iseseisev töö 299 tundi (kodutöö).

Koolituse maksumus: 2500 eurot
Koolituse sisu vastab Massöör, tase 5 kutsestandardi nõuetele.
Sihtgrupp: eelkõige ümberõpet vajavad inimesed, puuduliku kvalifikatsiooniga massöörid, uue ameti omandajad
Õppetöö toimub Tallinnas, Kadaka tee 4.
Õppesessioonid: 1-2 korda kuus, õppesessiooni pikkus 3-5 päeva (vaata ajakava).

Õppesessioonide ajakava:
 1. 10.-13.mai 2021
 2. 31.mai-3.juuni 2021
 3. 14.-18.juuni 2021
 4. 5.-9.juuli 2021
 5. 16.-19.august 2021
 6. 30.august-3.september 2021
 7. 20.-24.september 2021
 8. 18.-22.oktoober 2021
 9. 8.-12.november 2021
 10. 6.-9.detsember 2021
 11. 20.-22.detsember 2021
 12. 17.-20.jaanuar 2022
 13. 7.-11.veebruar 2022
 14. 28.veebruar-4.märts 2022
 15. 21.-24.märts 2022
 16. 4.-8.aprill 2022
 17. 18.-22.aprill 2022
 18. 2.-6.mai 2022

 Koolitusele tulles esitada järgmised dokumendid:

 1. vormikohane avaldus
 2. isikuttõendav dokument ja selle koopia
 3. keskharidust tõendav dokument ja selle koopia
 4. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
 5. 2 dokumendi fotot

Eesti Massaaži – ja Teraapiakool on Eesti Töötukassa koostööpartner

Täiendav info: 66 46 191 või info@massaaz.ee